Gå til hovedinnhold

Klimastøtte til hydrogennettverk

Et tverrfaglig samarbeid som involverer både klimasatsing og næringsutvikling har fått støtte fra Miljødirektoratet.

Klima og næring

Klimarådgiver Kim Øvland og næringsrådgiver Lukas Wedemeyer

– Det er ekstra tilfredsstillende å få støtte til dette prosjektet fordi det er et samarbeid som både handler om klima- og om næringsutvikling. Det gjør det hele enda mer interessant, mener næringsrådgiver Lukas Wedemeyer i kommunens by- og samfunnsenhet.

Han leder næringsnettverket i Kristiansandsregionen som står bak to søknadene som nå fikk tildelt prosjektstøtte fra Miljødirektoratet. Ved siden av hydrogennettverket fikk også «Smartskogprosjektet» med base i Birkeland tilskudd.

– At begge disse prosjektene fikk tilskudd var veldig hyggelig! Prosjektene er konkrete resultater av samarbeidet om Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen, sier Wedemeyer.

Hydrogen har fått mye oppmerksomhet i det siste siden mange regner med at hydrogendrevne kjøretøyer kommer til å bli en viktig del av fremtidens transportsektor. Det samme gjelder innen sjøtransport.

Hydrogennettverk

Næringsrådgiver Øyvind Arnesen, prosjektleder for grønn næringsutvikling

For å si det kort: tilskuddet går til å etablere et interkommunalt nettverk for å øke kunnskapen om muligheter for fremtidig bruk av klimavennlig hydrogen i offentlig sektor og hvordan man skal forholde seg til dette i det videre, forklarer næringsrådgiver Øyvind Arnesen som er prosjektleder for grønn næringsutvikling i kommunen og har utformet søknaden.

Etablering av nettverket henger sammen et kartleggingsprosjekt knyttet til hydrogen som Kristiansand kommune jobber med og som Arnesen er prosjektleder for.

– Vi vet om flere bedrifter som er involvert i hydrogen på en eller annen måte og vi har også teknologer og forskningsmiljøer som er langt fremme på dette området. Men ingen har til nå hatt full oversikt over dette. Derfor har vi igangsatt et kartleggingsprosjekt som har fått økonomisk støtte fra Ny vekst i Agder som fylkeskommunene står bak, fortsetter han.

Arnesen forteller at det med stor sannsynlighet vil komme mange utviklingsprosjekter i Norge knyttet til hydrogen i årene fremover. Dette gjelder både i transportsektoren og i industrien.

– For oss er dette viktig næringsutvikling og derfor trenger både vi og andre aktører oversikt. Vi kjenner også til urealiserte industriutviklingsprosjekter i regionen hvor hydrogen kan komme til å bli tilgjengelig som et biprodukt. Det kan være relevant for offentlig sektor, sier Arnesen.

Kim Øvland, klimarådgiver i by- og samfunnsenheten forteller at Kristiansand kommune for eksempel har bestemt at alle biler som kjøpes inn fra nå av skal være såkalte 0-utslippsbiler. Det betyr i dag el-biler.

– Men biler med brenselceller som drives av hydrogen kan være et aktuelt fremtidig alternativ, sier Øvland.

– Dersom et slikt tenkt samarbeid mellom offentlig og privat, hvor det offentlige kan få dekket lokalt behov for hydrogen på en effektiv og gunstig måte kan bidra til realisering av viktige industriprosjekter, så er det en spennende tanke. Blant annet av slike grunner er det viktig at kommunene er oppdatert, og det skal vi bruke nettverket til, avslutter Arnesen.

Klimasats

Klimasats er Miljødirektoratets ordning for støtte til klimasatsing i kommunene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet mottok 332 søknader til tilskuddsordningen. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 414 millioner kroner. Rammen for tildeling er 98 millioner i 2016.129 gode prosjekter får støtte.

– Vi er stolte og glade over at disse to prosjekter er blant de få som har blitt prioritert på Agder, sier Wedemeyer, Arnesen og Øvland.

Her finnes mer informasjon om tildelingen

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 03.11.2016 13:56
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?