Gå til hovedinnhold

Klar for første skoledag

Onsdag 16. august er 1172 barn i Kristiansand klare for sin aller første skoledag.

Ny skole til nyttår

De aller fleste av de 34 grunnskolene i Kristiansand starter opp denne dagen. Det er bare ungdomsskoleelevene på Haumyrheia som har sin første skoledag torsdag 17. august.

Klokkeslett

Antall førsteklassinger varier litt fra år til år. I år begynner det litt flere elever i 1. trinn sammenlignet med i fjor.

I år begynner hele 78 elever i 1. trinn på Vågsbygd skole, avdeling Åsane. Det er 15 flere enn i fjor. Fra og med i høst går nemlig alle elevene på 1. trinn på avdeling Åsane, mens elevene i 4.-7. trinn går på skolens avdeling i Augland. I fjor var det førsteklassinger også på avdelingen i Augland.

Slik ser skissen for Justvik skole ut. (Illustrasjon: Veidekke Entreprenør AS)

På Justvik skole starter også dette skoleåret i midlertidige lokaler ved idrettsplassen, men elever og ansatte ved skolen kan se fram til å flytte inn i splitter ny skole etter juleferien.

Nytt i hele landet

I sommer vedtok Stortinget en innskjerping av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Regelverket er samlet i kapittel 9A i opplæringsloven.

Der står det blant annet at det er elevens egen oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. Det står også at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre typer krenkelser, som for eksempel vold, diskriminering, trakassering, hatytringer, utestenging, isolering og baksnakking.

I loven står det også hvilke plikter skolen har. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om, eller kjennskap til, at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Skolene vil informere både elever og foreldre om det nye regelverket, og om de oppdaterte retningslinjene fra Kristiansand kommune. Men allerede nå ligger det mye nyttig informasjon på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Glad for tydeliggjøring

Assisterende oppvekstdirektør i Kristiansand, Svein Tore Kvernes, hilser de nye bestemmelsene velkommen.

- For det første er det bra at de tydeliggjør en nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Det blir nå også tydeligere hvordan elever og foresatte skal gå fram, og hvilke rettigheter de har når de opplever at barn ikke har det bra på skolen. For ansatte og ledelse er også det nye regelverket klargjørende for hvilke forventninger det stilles og hva de plikter å gjøre, sier Kvernes.

Han sier at det viktigste er å melde fra til lærer, en voksen eller rektor hvis noen opplever krenkelser eller ikke har det bra på skolen.

- Da er det den voksnes plikt å gjøre noe med det. Hvis foresatte likevel ikke opplever at skolen gjør nok etter å ha tatt det opp med rektor, kan de kontakte Fylkesmannen. Han har myndighet til å undersøke og pålegge skolene hva skolene må gjøre. I tillegg har kommunen et eget team som kan bistå dersom det er problemer i dialogen med skolene, sier Svein Tore Kvernes.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 09.08.2017 14:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?