Gå til hovedinnhold

Kick off for realisering av helsebyen Eg

- Kristiansand kommune inviterer til seminar og kick off for realisering av helsebyen Eg. Vi ønsker nå høyt tempo og fremdrift i arbeidet med å utvikle fremtidens helsetjenester på Sørlandet, sier ordfører Harald Furre.

Seminar 21. mars

Næringsrådgiver Valborg Langevei og ordfører Harald Furre inviterer til seminar 21. mars om helsebyen Eg i sentrum. - Vi trenger nå høyt tempo og fremdrift i arbeidet med å utvikle fremtidens helsetjenester på Sørlandet, sier ordfører Harald Furre. Foto: Ragna Marie Henden

- Et innovativt samarbeid mellom sykehuset, UiA og Kristiansand kommune må realiseres skal vi møte fremtidens utfordringer inne helse for Sørlandet, mener ordfører Furre, og viser til et trekantsamarbeid med EG i sentrum, godt sagt på nynorsk, smiler ordføreren.

- Fremtidens helsetrender, eiendomsutvikling innen helse, helseteknologi-clustere, attraktive arbeidsplasser innen helse, er blant annet temaene som belyses på seminaret 21. mars. Vi har samlet en rekke foredragsholdere som skal inspirere og dele erfaringer fra andre steder, sier Valborg Langevei, næringsrådgiver i Kristiansand kommune, og ansvarlig for seminaret.

80 inviterte deltakere

- Om lag 80 deltakere er spesielt invitert til seminaret, som også har idèmyldring på programmet. Det er alt fra eiendomsutviklere, it-firma, private helsefirma, e-helse gründere, forskningsmiljøer, NHO, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, politisk og administrativ ledelse i både VAF og KK og stortingsrepresentanter, forteller ordfører Furre.

Helsebyen Eg

Konseptet helsebyen Eg har bakgrunn fra Juul Frost arkitekter som leverte en utviklingsplan i 2014 for Sørlandet sykehus, bygningsmasser og området rundt. Her ble det også foreslått å se sykehuset som en del av byen med tilknytning til både UiA og Kvadraturen. Konseptet kan du lese her.

Fremtidens helsetjenester og trender

- Seminaret har tre hovedtema. Det blir først fokus på fremtidens helsetjenester, trender og brukerbehov. Temaet blir belyst av design-antropolog og psykolog Anna Kirah, administrerende direktør i Design without Borders. Arkitekt Helle Juul, fra Juul og Frost viser internasjonale eksempler på konseptet helse. Byplansjef Hilde Bøkestad i Trondheim kommune forteller om samspillet mellom campus og byen og St. Olavs Hospital. Sykehusdirektør Jan Roger Olsen vurderer Sørlandets sykehusets fremtidige behov og virksomheter lagt til Eg.

Innhold i helsebyen Eg

- Vi ser også på hva som kan være innholdet i helsebyen Eg, og har invitert en rekke firma med nye tanker og ideer, forteller arrangør Langevei. - Konferansier for seminaret, Rita Westvik, UrbanFeed, presenterer muligheter for smart, ureist EGenprodusert fisk og grønt. Fra firmaet Imatis kommer adm dir og gründer Morten Andresen, med foredrag om arbeidsplasser fra olje til helse. Fra Falck Global Assistance Norway kommer adm dir Otto Karud, og helse – og sosialdirektør Wenche Dehli ser på hvordan helsebyen Eg kan bli et viktig bidrag til pasienters helsetjeneste.

Eiendoms-, klynge- og byutvikling på Eg

- For Kristiansand kommune er det også viktig å inspirere og legge til rette for investorer og eiendomsutbyggere til å se muligheter på Eg. Området er nå regulert til 300.000 m2, og sykehuset dekker i dag litt over 100.000 m2. I tillegg er det lagt 850 mill på bordet til et nytt bygg for psykiatriske helestjenester på Eg, forteller Furre. – Her kan det bli spennende bærekraftige forretningsmodeller med samarbeid både offentlig og privat, som gir merverdi til helse. Forskning og innovasjon er også viktige faktorer, og helselaben til UiA i Grimstad er her et viktig element.

Her kan du se reguleringsplanen.

Med Eg i sentrum

- Med befolkningsvekst, flere eldre og behov for mer og moderne tjenester, har vi bare tida og veien for å få dette til. Det er derfor viktig at både næringsliv, stat, fylkeskommune, UiA og Sørlandet sykehus blir med oss i satsingen videre, presiserer ordfører Harald Furre. – Med Eg i sentrum vil vi skape fremtidsrettede helsetjenester, mer helse til befolkningen.

Kontakt for media

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Teknisk direktør Ragnar Evensen, mobil 901 98 087
Næringsrådgiver Valborg Langevei, By – og samfunnsenheten, mobil 992 19 474

Program for seminaret finner du her

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 01.03.2017 08:04
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?