Gå til hovedinnhold

Kartlegging av bredbåndsutbygging

Alle aktører som har gjennomført – eller har planer om utbygging av bredbåndsnett i Agder, bes nå melde fra om dette i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Kartlegging av bredbåndsutbygging i Agder

Det er viktig at aktører som har bygd ut - eller har planer om utbygging av bredbåndsnett melder fra i forhold til statsstøtte.

Det foregår nå en kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i fylkene i Agder i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Ettersom det bare ytes statsstøtte til nestegenerasjons bredbånd (med nedlastingshastigheter på minst 30 Mbit/s), er det bare eksisterende eller planlagte nett med tilbud om slik hastighet som skal kartlegges.

Meldefrist 1. oktober 2018

Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av denne typen bredbåndsnett, i hele eller deler av områdene angitt i kartene nedenfor, bes derfor melde fra om dette til:

Kjell Pedersen-Rise, mailto:kjell.pedersen-rise@sarv.no innen 01.10. 2018.

For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmeste tre årene, skal planene være konkrete.

Kart over områder

Det digitale Agder har søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder i Agder.

Mer informasjon med kartoversikt

Kontakt

For Kristiansand kommune, seniorrådgiver stab teknisk direktør, Harald Karlsen, mobil: 906 84 797

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 30.08.2018 11:31
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?