Gå til hovedinnhold

K5 er skrinlagt – ser på nye modeller

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene konstaterte på sitt møte 10. juni at det ikke blir noe av K5. Nå vil Kristiansand, Songdalen og Søgne snakke sammen. Det samme vil Birkenes og Lillesand.

Ikke flertall for K5

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene møttes 10. juni for å oppdatere hverandre på status fra hver kommune etter mandagens nei-resultat i folkeavstemningene.

- Kommunestyret i Birkenes kommer til å følge resultatet av folkeavstemningen. I formannskapet snakket vi snakket litt om alternativer, men i det store og hele trekker vi oss litt tilbake. Vi har også sagt at vi gjerne snakker med alle, men vi kommer ikke til å ta initiativ slik det ser ut nå. Vi har ikke stengt noen dører, annet enn til K5, sa ordfører Anders Christiansen da han oppsummerte innspillene fra onsdagens møte i formannskapet.

- Det er ikke flertall i bystyret for å gå videre med K5. Men formannskapet syns det er positivt å gå i dialog med Birkenes kommune, sa ordfører Arne Thomassen i Lillesand.

Forhandlingsutvalgene konkluderte dermed med at det ikke vil komme vedtak om ja til K5 i alle kommunestyrene 22. juni, og skrinla derfor videre arbeid med K5.

Før skrinleggingen orienterte politikere også fra de tre andre kommunene om status.

Varaordfører Jan Erik Tønnesland i Songdalen fortalte at formannskapet onsdag sa enstemmig ja til at forhandlingsutvalget i Songdalen kan snakke videre med en eller flere kommuner, og at opposisjonen blir med i samtalene. Arild Birkenes (FrP) var derfor med som det fjerde medlemmet fra Songdalen på fredagens møte.

– Det som ligger bak det enstemmige vedtaket er at formannskapet ser at Songdalen er for liten til å fortsette alene, sa Tønnesland.

Samme dag pekte formannskapet i Søgne på at forhandlingsutvalget i Søgne kan bli med i eventuelle samtaler mellom Kristiansand og Songdalen.

– Vi har lov til å bli med på samtaler om det Songdalen eventuelt ønsker å gjøre. Det er usikkert hos oss, vi trenger mer tid til å tenke oss om. Hvis Songdalen ønsker å gå videre med Kristiansand, er vi nødt til å se hva vi gjør. Det vil være en nesten utenkelig situasjon at Søgne og Songdalen skulle gå hver sin vei, sa Søgne-ordfører Astrid Hilde

Åpen dør

I Kristiansand ble det orientert om status i kommunalutvalget tirsdag. På fredagens møte gjentok ordfører Harald Furre at Kristiansand har dørene åpne for samtaler med de som er interessert

– Vi konstaterer med interesse situasjonen i Songdalen og at det er bevegelse i Søgne på grunn av mandatet i Songdalen. Vi ønsker å gå inn i en dialog. K5 er ikke lenger en realitet. Men det er liv på vestsida. Vi bør sette oss ned og samtale videre, sa Harald Furre.

Før det halvtime lange møtet ble hevet, forklarte prosessveileder Dag Petter Sødal fra Fylkesmannen hva som kreves av vedtak innen 1. juli.

– For å være innenfor må kommunene gjøre en viljeserklæring innen 1. juli. Det vil si at man ønsker å slå seg sammen om ting faller på plass, sa Sødal. Intensjonsavtaler og endelige vedtak i kommunestyrene må Fylkesmannen ha innen utgangen av august.

K3

Etter at møtet var over, samlet forhandlingsutvalgene fra Kristiansand, Songdalen og Søgne ser for å se på veien videre. Samtidig samlet delegasjonene fra Birkenes og Lillesand seg på en annet rom for å snakke sammen.

På K3-møtet ble det raskt enighet om at en eventuell intensjonsavtale mellom de tre kommunene, må være noe nytt og annet enn de to intensjonsavtalene som innbyggerne sa nei til i folkeavstemningene.

- Jeg ønsker en større kommune, det er nødvendig for tjenestene i regionen. Samtidig har vi en folkeavstemning som sier nei til intensjonsavtalene for K2 og K5. Jeg tenker at intensjonsavtalen om både K2 og K5 må legges død på første kommunestyre, sa Arild Birkenes (Frp) fra Songdalen.

- Jeg er enig i at det klokt å parkere K2 og K5, sa Johnny Greibesland.

- Vi har nå en ny situasjon, som krever en ny vurdering, sa Astrid Hilde.

- Det er fint å få parkert K2 og K5, sa varaordfører Jan Erik Tønnesland i Songdalen.

I Søgne og Songdalen skal partiene ha gruppemøter de neste dagene, der den nye situasjonen med K3 skal drøftes. Innspill fra disse møtene blir lagt på bordet når de samme politikerne fra fredagens K3-møte samles igjen tirsdag 14. juni. Dagen etter har alle kommunene formannskapsmøte.

Nytt innhold

Mette Gundersen fra Kristiansand spilte inn at det kan være fornuftig å justere på modellen med kommunedelsutvalg, og få tydeligere fram også de økonomiske fordelene ved å bli over 100 000 innbyggere.

- Jeg syns vi skal raffinere avtalen og gjøre den mer konkret. Kanskje vi ikke skal kaste kommunedelsmodellen helt vekk, men finne gode konstruksjoner, sa Harald Furre.

Astrid Hilde understrekte at det er viktig å jobbe godt med en eventuell ny intensjonsavtale fram mot slutten av august og ikke bare stryke det som ikke passer fra den gamle. Hun oppsummerte K3-møtet slik: 

– Vi ønsker at kommunestyrene 22. juni behandler forslag om en viljeserklæring om sammenslåing. Hvis det blir ja til det i kommunestyrene, skal vi lage en helt ny intensjonsavtale innen utgangen av august. Avtalen må gjøres enklere og mer konkret, og den må ivareta lokaldemokratiet, sa Astrid Hilde.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 10.06.2016 14:53
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?