Gå til hovedinnhold

Jobber for likestillings-sertifisering

Kristiansand kommune er én av 16 sørlandsvirksomheter som skal være med i et pilotprosjekt for likestilling og mangfold i arbeidslivet på Sørlandet. Målet er å prøve ut en sertifiseringsordning som vil kunne brukes i hele landet i neste omgang.

Nasjonal ordning

Toril Hogstad.

Det er de to fylkeskommunene i Agder som sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen står bak det to år lange pilotprosjektet. Målet er å lage en nasjonal sertifiseringsordning fra 2018, etter mønster fra Miljøfyrtårn, for virksomheter som arbeider strategisk og systematisk med likestilling og mangfold i arbeidslivet. Prosjektet har fått én million kroner fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Seks områder

Kristiansand kommune deltok i et regionalt forprosjekt i 2014 som gikk ut på å vurdere om det kunne etableres en sertifiseringsordning for likestilling. Forskningsstiftelsen Fafo ledet samlingene der flere sørlandske virksomheter deltok. Forprosjektet munnet ut en rapport fra Fafo, med forslag til seks områder virksomhetene skulle sertifiseres på.

Det er de samme seks temaene som skal testes ut og videreutvikles i pilotprosjektet:

1. Forankring av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomheten

Dette innebærer å ha en klar plan for hvordan bedriften skal arbeide for å bli bedre på likestilling og mangfold, som en egen handlingsplan eller integrert i overordnede strategier.

2. Tilrettelegging for mangfold og likestilling ved rekruttering og avansement

Både i ansettelsesprosesser og i intern rekruttering til mellomleder- og lederstillinger skal virksomheten ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv.

3. Tilstrebe heltidsstillinger

Nye stillinger lyses som hovedregel ut som heltidsstillinger, og det gjennomføres tiltak for at flest mulig arbeidstakere kan og vil jobbe fulltid.

4. Rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet

Virksomheten skal så langt det er mulig imøtekomme behov for tilrettelegging, både for nyansatte og blant ansatte.

5. Forebygging og bekjemping av diskriminering og seksuell trakassering

Virksomheten jobber forebyggende, og har en strategi for hvordan de håndterer tilfeller av diskriminering og seksuell trakassering.

6. Mål om lik lønn for arbeid av lik verdi

Virksomheten har transparente lønns- og bonussystemer, og prioriterer likelønn ved lokale forhandlinger og justeringer. Likestillings- og mangfoldstenkningen må inngå i lønnsstrategien.

Analyse

De 16 virksomhetene skal først lage en likestillingsanalyse i samarbeid med prosjektledelsen. Analysen vil vise hvilke utfordringer den enkelte virksomhet har, og hvordan man kan bli bedre. Virksomhetene vil også møte hverandre med jevne mellomrom, for å utveksle erfaringer og dele konkrete tiltak som er gjennomført.

- Målet er at byen skal bli bedre å bo i for alle, derfor er det viktig for innbyggerne at vi blir gode på likestilling. Vi er allerede godt i gang. Mye av det vi skal jobbe med som pilotkommune finnes i strategidokumentet «Det er mennesker det handler om», som kommunen vedtok i fjor. Men jeg tror vi kan få drahjelp til denne jobben ved å være med på dette prosjektet, sier Toril Hogstad.

Rådgiveren by- og samfunnsenheten blir Kristiansand kommunes kontaktperson inn i prosjektet. Hogstad ledet blant annet arbeidet med å lage kommunes strategi for likestilling, inkludering og mangfold, som ble enstemmig vedtatt i bystyret i 2015.

Fra Kristiansand kommune deltar også organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland (på vegne av rådmannen) og Pål Tjøm (på vegne av organisasjonene) i pilotprosjektet.

Rettferdig

- Det er positivt at så mange på Sørlandet vil jobbe med likestilling, og at deltakelsen i pilotprosjektet er forankret i toppledelsen i virksomhetene. Jeg tror det er litt i tiden at likestilling er bra, det har ikke lenger det rødstrømpeimaget det har hatt tidligere. Folk ser at det er rettferdig med likestilling og mangfold i arbeidslivet. Undersøkelser viser også at det lønner seg rent økonomisk med mer mangfold i arbeidslivet. Derfor er det gledelig at så mange betydningsfulle bedrifter ville være med på dette prosjektet, sier Hogstad.

Hun mener Kristiansand kommune har mange utfordringer, de største er å få flere heltidsstillinger og jobbe forebyggende når det gjelder seksuell trakassering. Samtidig mener hun at kommunen har kommet et godt stykke på vei når det gjelder tilrettelegging og forankring av likestillings- og mangfoldsarbeidet.

Disse er med

Disse virksomhetene er med i pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv 2016 – 2018:

 • Dyreparken
 • Norgesenergi
 • Kristiansand kommune
 • IKEA Sørlandet
 • Sørlandets sykehus HF
 • Hennig Olsen is
 • Mandal kommune
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • GE Healthcare
 • Strømmestiftelsen
 • Avigo AS
 • Fædrelandsvennen
 • St. Gobain Ceramic Materials
 • Kvinesdal kommune
 • Agder Energi
 • Sparebanken Sør
Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 23.09.2016 09:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?