Gå til hovedinnhold

Ja til leie av grunn til p-anlegg under torvene

Bystyret sa 29. april 2015 ja til prinsippet om at private utbyggere kan få leie grunnen under torvene for å bygge og drive et privat parkeringsanlegg.

33-19

Bystyret sa ja til prinsippet om at private utbyggere kan få leie grunnen under begge torvene for å bygge og drive et privat parkeringsanlegg. (Foto: Svein Tybakken/Kristiansand kommune).

33 representanter fra H, Frp, Pensjonistpartiet, V og flertallet fra KrF stemte for at kommunalutvalget får fullmakt til å inngå avtale om å leie grunnen under torvene.

Ap, SV, Rødt, Demokratene, Miljøpartiet De Grønne og KrFs Harald Sødal utgjorde de 19 som stemte imot innstillingen.

Saken til bystyret

Hør debattene fra bystyret

Bjarne Ugland (Ap) meldte seg inhabil siden han er styreleder i Gårdeierforeningen i Kvadraturen.

Det er denne foreningen som har bedt kommunen om å få bygge og drive parkeringsanlegget. Anlegget kan bygges under begge torvene. Innkjøring skal være fra Festningsgata.

Foreningen ønsker å opprette et eget selskap som skal prosjektere, finansiere, bygge og drive anlegget. Foreningen har hentet totalentreprisetilbud fra fire entreprenører, og skal velge tilbyder innen 1. mai i år.

Helt privat

Kommunen har sagt nei til et kommunalt parkeringsanlegg under torvene, anlegget skal helt og fullt være i privat regi. Det er viktig for kommunen å sikre at all risiko i prosjektet ligger på den som skal leie grunnen til parkeringsanlegget. Dette er presisert i et eget punkt i vedtaket fra bystyret, utdypet i saksframstillinga til bystyret og blir sentralt i den endelige avtalen.

Taper p-penger

Kommunens bidrag begrenser seg til inntil 16,8 millioner kroner til bygging av adkomster fra parkeringsanlegget til biblioteket og Rådhuskvartalet.

I tillegg forventer kommunen mellom to og fire millioner kroner i tapte inntekter fra parkeringsselskapet i året, hvis anlegget får 400 parkeringsplasser. Det er ennå ikke bestemt hvor mange plasser det blir.

Utreder konsekvenser

Kommunen eier torvene, Wergelandsparken og flere bygg som grenser til torvene, blant annet Rådhuskvartalet. Konsekvensene i byggeperioden skal klarlegges etter at entreprenør er valgt og det er klart hvor stort parkeringsanlegget blir.

Kommunen vil legge inn forutsetninger i konkurransen og avtalen. Dette gjelder blant annet riggområde, hvordan man sikrer adgang for publikum, varer og ansatte til byggene og andre konsekvenser for kommunale bygg og Wergelandsparken.

Reguleringsplan

Detaljregulering (alternativ 6) med bestemmelser for parkeringsanlegget ble vedtatt av bystyret 6. november 2013. Det er denne som legges til grunn for en avtale om å leie grunnen under torvene.

I detaljreguleringen er det satt en rekke krav i forbindelse med anleggsarbeidet for å sikre at bygninger og trær ikke blir skadet, at det blir så lite støy som mulig, at grunnvannsituasjonen overvåkes og at det skal være en uavhengig kontroll av prosjektering og arbeid.

I detaljreguleringen står det også blant annet at dages steinbelegg på Øvre Torv skal legges på plass igjen etter byggingen, og at fylkeskonservatoren skal være med i arbeidet med en verdig fjerning av oppgraving, flytting og lagring av berørte gravrester.

Detaljreguleringen - kart

Detaljreguleringen - planbestemmelser

Konkurranse

Kommunen har ikke anledning til å inngå en festeavtale med én bestemt interessent uten at det er lyst ut en såkalt tjenestekonsesjonskonkurranse, slik at det blir mulig for eventuelt andre interessenter å melde seg. Det blir derfor laget et konkurransegrunnlag med avtaletekst som kommunalutvalget skal godkjenne senere i år. Avtalen skal blant annet sikre kommunen mot alle eventuelle overraskelser.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 29.04.2015 20:36
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?