Gå til hovedinnhold

Ja til felles Agder-region

Formannskapet ønsker at Aust- og Vest-Agder samles i én felles region.

Til bystyret

Formannskapet ønsker å samle de to agderfylkene i én ny region. Saken kommer opp til endelig behandling i bystyret 23. november.

Dermed støtter et enstemmig formannskap anbefalingen fra rådmannen, som innstilte på å følge flertallsinnstillingen fra de to fylkeskommunenes forhandlingsutvalg.

I utgangspunktet var det lagt opp til at høringsuttalelsen skulle vedtas av formannskapet i møtet. Men Aps Mette Gundersen fremmet forslag om at det bør være bystyret som gir uttalelse i en så viktig sak, noe resten av formannskapet sluttet seg til.

Dermed får bystyret saken til behandling 23. november. Vedtaket derfra blir dermed kommunens høringsuttalelse til de to fylkestingene, som skal behandle forslaget om én felles region på sine møter i desember.

Kristiansand og Arendal

Modellen som formannskapet 9. november støtter, legger opp til at det folkevalgte nivået for en samlet region blir lagt til Kristiansand, mens Arendal blir hovedsete for en sterk regional stat, med Fylkesmannen som den viktigste institusjonen. I formannskapsmøtet foreslo SVs Melissa Lesamana at dette punktet blir tema for det neste felles møtet mellom formannskapene i Arendal og Kristiansand. Resten av formannskapet var enig i det.

I innstillingen fra formannskapet heter det også at det er viktig å utvikle en klar strategi for hvordan både øst- og vest-regionen og indre Agder i en samlet region kan få nødvendig vekstkraft og utvikler sterke regionsentra for sine omegnskommuner.

Fylkesgrensa

I sin innstilling til formannskapet peker rådmannen på at dagens fylkesgrense er hemmende for å få gjort effektive og innovative grep om utvikling overfor de utfordringene både Kristiansand og regionen står over for. Han understeker at en samling av de to agderfylkene er viktig for at landsdelen skal kunne hevde seg i konkurransen med andre regioner, nasjonalt og internasjonalt. Rådmannen mener en felles region gir landsdelen mulighet til å skape en ny og fremtidsrettet region sammen, og kan bringe landsdelen fremover.

Rådmannen poengterer også at Kristiansand er avhengig av vekstkraft i hele regionen for å kunne ivareta sin sentrale samfunnsutviklerrolle som tilrettelegger for regionalt næringsliv og kompetansemiljøer.

Saken

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 09.11.2016 13:45
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?