Gå til hovedinnhold

Ja til bosetting av 210 flyktninger

Flertallet i formannskapet vedtok 9. november å si ja til å bosette 210 flyktninger i 2017.

Færre enn forventet

Flertallet i formannskapet sa ja til å bosette 210 flyktninger neste år.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som har anmodet kommunen om bosetting av 210 flyktninger neste år. Av disse er 20 plasser forbeholdt enslige mindreårige flyktninger, 10 av disse igjen til enslige mindreårige under 15 år. I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Vedtaket ble gjort mot FrPs stemme.

Bystyret vedtok i februar i år at Kristiansand kan bosette 260 flyktninger i år. 60 av disse enslige mindreårige, 15 av disse igjen under 15 år. Kvoten på 60 enslige mindreårige er i løpet av året nedjustert til 45.

I samme vedtak sa bystyret at Kristiansand kan bosette 340 flyktninger i 2017, mist 90 av disse enslige barn og unge, og minst 20 av disse under 15 år.

På grunn av et langt lavere antall asylsøkere som kommer til Norge er de opprinnelige og vedtatte bosettingstallene nedjustert. Ved utgangen av september har kommunen bosatt 177 personer over 18 år, 30 enslige mindreårige og sagt ja til 95 gjenforeninger.

I saksfremstillingen til formannskapet peker rådmannen på at kapasiteten på barnehager, skoler og voksenopplæring er økt opp, og vil være tilstrekkelig til å håndtere en bosetting i 2017 på 210 og en asylankomst på dagens nivå.

Saken

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 09.11.2016 13:40
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?