Gå til hovedinnhold

Iveland kommune vant Byggeprisen

Iveland kommune ble årets byggeprisvinner 2016 for utviklingen av Åkle til et nytt og levedyktig bygdesentrum i Kristiansandsregionen.

Begrunnelsen

Åkle Foto: Finn Terje Uberg, Iveland kommune

Byggeprisen deles ut årlig av Kristiansand Byggeforum som er et samarbeidsforum mellom bygg- og anleggsbransjen og Kristiansand kommune, for planlegging, prosjektering og utbygging.

I begrunnelsen for sitt valg av Iveland kommune som vinner har juryen lagt vekt på bærekraftig stedsutvikling bygget på utstrakt brukermedvirkning, sterk kommunal satsning, langsiktig samarbeid for og med næringslivet samt strategisk satsning for framtidsrettet transport-infrastruktur.

Nærings- og boligprosjektet på Birketveit i Iveland omfatter næringsbygg med butikk, kafé, interiørbutikk og bibliotek, og 26 leiligheter fordelt på flere bygninger rundt et tun. Boligene er bygd i massivtre med parkeringsplasser i kjeller.

Kommunen har oppnådd attraktive boliger, kultur- og næringsutvikling, gjennom blant annet aktiv bruk av arkitektur som virkemiddel, miljøkrav til materialbruk og byggeteknikk, utstrakt brukermedvirkning, fokus på en tilrettelegging for et bredere botilbud for innbyggere og bedret grunnlaget for et lokalt næringsliv. Videre har de gjennom bygging av ny sporveksler sørget for jernbanetilknytning mellom lokalt næringsliv (Voss Vann) og Kristiansand havn. Dette gir økt miljøgevinst innen transport og bedre trafikksikkerhet for større deler av regionen. Årets prisvinnere har tilført byggebransjen, lokalsamfunnet og regionen betydelige verdier. Arbeidet fremstår som fremtidsrettet, bærekraftig og forbilledlig for god stedsutvikling, også utover egen kommunegrense, sier juryen videre i sin begrunnelse.

Prisen tildeles byggherren, Iveland kommune, men byggmester Jørgen Dovland og arkitekt Ola Roald får sin del av æren.

Tre kandidater

Det var tre nominerte kandidater til årets byggepris 2016. De to andre nomenerte var

  • HSH AS, for unikt bo-konsept, bevaring av historiske bygg og gode løsninger på felles utearealer på St. Josephs, og
  • Rambøll AS, for god utforming av Kaserneparken, med vekt på mangfoldig bruk, variert vegetasjon og kvalitet på materialer og overvannshåndtering.

Juryen har bestått av:

  • Stian Storbukås (leder), Leder av By- og miljøutvalget, Kristiansand kommune
  • Martin Schreck , Rådgivende Ingeniørenes forening Agder
  • Cecilie Bjerke Skjømming, Agder Arkitektforening
  • Petter Blomkvist, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Agder
  • Wibekke Syvertsen (sekretær), teknisk sektor, Kristiansand kommune
Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 08.11.2016 08:19
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?