Gå til hovedinnhold

Ønsker én isbane – på Øvre Torv

Rådmannen foreslår å avvikle isbanen i Tresse når den nye isbanen på Øvre Torv åpner i november 2017.

Nok med én

Rådmannen foreslår at dagens isbane i Tresse avvikles når den nye banen står klar på Øvre Torv. (Arkivfoto)

Formannskapet skal behandle forslaget 30. november.

«Administrasjonen mener at en dekker behovet for isbane i sentrum med ett anlegg, ikke minst i en kost/nytte-vurdering opp mot driftskostnadene. Det blir etter vår vurdering et spørsmål om hvilken bane en skal satse på; oppgradering av banen i Tresse, eller ny bane på Torvet. Hvis en sammenlikner driftskostnader for ny bane på Torvet, med behov for økt driftsramme for Tresse, blir differansen relativt liten», står det i saken til formannskapet.

Saken

Dyrt å vedlikeholde

I saken påpekes det at det har blitt stadig dyrere å drifte dagens bane i Tresse, særlig fordi kjøleanlegget stadig må repareres. Sist vinter kostet det drøyt 300 000 kroner mer enn planlagt å holde kjøleanlegget i Tresse i gang. De to sesongene før det var ekstraregningen på vedlikehold ca. 100 000 kroner hvert år.

Parkvesenet mener det vil koste ca. 330 000 kroner i året å drive isbanen i Tresse videre: 180 000 kroner til vanlig drift og 150 000 kroner i ekstrautgifter til vedlikehold. Løsningen for å slippe ekstrautgiftene, er å investere ca. en million kroner i oppgradering av anlegget.

Det vil koste ca. 400 000 kroner i året å drive den nye isbanen på Øvre Torv. En del av utgiftene kommer fordi banen må rigges opp og ned hver sesong.

«Banen på Torvet vil bli større enn dagens bane i Tresse, blir ventelig enda mer sentral og attraktiv, og vi får den aktiviteten vi ønsker å fylle Torvet med vinterstid. Administrasjonen vil derfor anbefale at en prioriterer å etablere ny mobil isbane på Torvet, og samtidig fase ut isbanen i Tresse», står det i saken til formannskapet.

Den nye isbanen blir på ca. 1000 kvadratmeter, banen i Tresse er på ca. 850.

Fortsatt bruk

Isbanen i Tresse er bygd som flerbruksanlegg. Det betyr at den kan brukes til for eksempel landhockey, fotball og basketball også når det er snøfritt om vinteren. I kalde vintre er det også mulig å sprøyte banen på den tradisjonelle måten.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 24.11.2016 12:53
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?