Gå til hovedinnhold

Inviterer til vandring for en tryggere by

Ved hjelp av metodikken «trygghetsvandring» skal representanter fra administrasjonen, politikere, innbyggere og politiet i Kristiansand kartlegge nødvendige tiltak for en tryggere by.

Et nyttig verktøy

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen og leder for ingeniørvesenet, Terje Lilletvedt, er klar for trygghetsvandring sammen med politikere, politi og innbyggerrepresentanter. Foto: Svein Tybakken– Trygghetsvandring er et verktøy for å øke trygghet og trivsel i et bo- eller bymiljø. Her er det viktig at kommunen med sine faglige og politiske representanter samarbeider med lokale ressursgrupper i de enkelte bydelene. Sammen kartlegger og dokumenterer vi behovet for utbedringer der enkelte områder oppleves som utrygge av ulike årsaker.

Det sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, som har fått ansvar med å samordne trygghetsvandringene. Flere områder i byen skal gjennomgås, blant annet også området rundt McDonalds i Markens gate.

– Vi starter på Lund i området ved Kristiansand stadion og Wilds Minne skole mellom Marviksveien i nord og Snorres gate i sør ned mot Bertesbukta. Vi vil prioritere dette området fordi det over flere år er blitt nevnt i Trendrapporten, som et område hvor ungdommer samler seg. Samtidig er det kommet frem at deler av området er mørklagte og oppleves utrygge av mange. Samtidig ligger tragedien fra desember i fjor som et traumatisk bakteppe hos oss alle, sier Benitez Nilsen.

Alle gode krefter

Kartet viser befaringsruten for trygghetsvandingen på Lund mandag 3. april.– Det er en viktig del av byutviklingen å gjøre den trygg å ferdes i for alle og til alle døgnets tider. Verktøyet trygghetsvanding er tatt i bruk i flere andre byer og virker som å kunne være en fin metode for å involvere brukere av området – både barn og voksne på en nyttig måte, sier Terje Lilletvedt, leder for Kristiansand kommunes ingeniørvesen. Han understreker at metoden ikke erstatter stedsanalyse, som er en mer faglig tilnærming, men at synspunkter fra innbyggerrepresentanter ved trygghetsvandringen koples med faglige meninger fra kommune og politi for et best mulig grunnlag for utbedringsvedtak.

– Alle gode krefter må med for å gjøre Kristiansand enda tryggere, sier Terje Lilletvedt.

Mange inviterte

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen har invitert følgende med på trygghetsvandringen mandag 3. april kl 19 til 21:

Kristiansand kommune ved ingeniørvesenet, parkvesenet, idrettsetaten, fritidsklubben på Lund, Feltteamet og barn og unges representant i plansaker. Fra Oddermarka og Wilds Minne skole kommer elevrådsrepresentanter, rektorene og FAU-ledere. Velforeningene Marvika, Kuholmen og Framnes er også invitert til å stille med sine representanter. I tillegg kommer politiet, representert ved seksjonsleder for orden, Dag Tallaksen og ansatte ved forebyggende avdeling. Byens folkevalgte blir også med. Nestleder i oppvekststyret Helene Bjerke Fredheim (Frp) og leder for by- og miljøutvalget Stian Storbukaas (Frp) deltar under kartleggingen.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring er en befaring i et område med fokus på fysiske forbedringstiltak. Det kan dreie seg om alt fra belysning og oppussing til å åpne opp ved beskjæring av trær eller buskvekster. Dette kan også være tiltak som velforeningen eller foreldregrupper kan gjøre selv med økonomisk hjelp av kommunen eller at det vedtas mer omfattende grep fra kommunens side. Når omgivelsene fornyes, pusses opp og får mer lys oppnås to ting samtidig – både økt trivsel og trygghet.

– Det at flere mennesker av alle generasjoner ønsker å oppholde seg i området er en forutsetning for sosial kontroll og dermed også for tryggheten. Et rent, lyst og ryddig boområde eller et fint og vedlikeholdt byrom hever terskelen for uønsket adferd, sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, som peker på at byens politikere ønsker en helhetlig tilnærming til oppvekstforholdene i Kristiansand og kriminalitetsforebyggende arbeid. Derfor behandler formannskapet onsdag 5. april både årets trendrapport og oppfølgingen av situasjonen innen ungdomsmiljøene i Kristiansand.

Kontakt for mediene

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen: Tlf  952 38 820

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 31.03.2017 09:40
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?