Gå til hovedinnhold

Inviterer til LHBT- levekårsundersøkelse

- Vi inviterer nå alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på Agder over 16 år til å delta i en anonym spørreundersøkelse, forteller LIM-koordinator Toril Hogstad.

Spørreundersøkelse fra 22. mars til 24. april

Fv Prosjektleder Toril Hogstad i Kristiansand kommune og LIM- rådgiver Helle Mellingen i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, inviterer til LHBT-levekårsundersøkelse på Agder, og håper mange vil delta. Foto: Ragna Marie Henden

Undersøkelsen er åpen for å gi svar fra 22. mars til 24. april via nettstedet

www.egentlig.no

- Beslutningstakere på Agder trenger mer kunnskap om levekårene til LHBT-personer. Hvordan har homofile, lesbiske, bifile eller transperson det på Agder? Vi vet for lite om både de som har det godt i livene sine, og de som av ulike grunner har det vanskelig. Undersøkelsen skal innhente kunnskap for å kunne utvikle en bedre politikk på området likestilling, mangfold og inkludering, sier Toril Hogstad, som er koordinator for likestilling, inkludering og mangfold i Kristiansand kommune.

Lanseringskonsert med Tom Hugo 22. mars
Kristiansand og Arendal kommuner, Aust-og Vest-Agder fylkeskommuner og FRI sør inviteter til lanseirngskonsert av levekårsundersøkelsen med artisten Tom Hugo 22. mars.

Spørreundersøkelsen i levekårsundersøkelsen åpner med lanseringskonsert og arrangement med artisten Tom Hugo 22. mars, fra kl 18.00 på Charlies bar. Det er FRI Sør som sammen med Kristiansand og Arendal kommuner, og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til lanseringen for skeive på Agder, og konsert med MGP aktuelle Tom Hugo.

Artisten Tom Hugo fortalte om sin homofile legning under Melodi Grand Prix arrangementet på NRK lørdag 10. mars. Han har tilbudt seg å stille opp for å bidra til synliggjøring av spørreundersøkelsen, og oppfordre folk til å delta, forteller Hogstad.

FB arrangement.

Om undersøkelsen

- Det er Østlandsforskning og Likestillingssenteret som skal gjennomføre levekårsundersøkelsen på oppdrag fra Kristiansand kommune som prosjektleder, i samarbeid med Aust- og  Vest-Agder fylkeskommuner, og Arendal kommune, forteller prosjektleder Toril Hogstad.

- Formålet med kartleggingen er å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Kunnskap fra undersøkelsen skal støtte opp under utformingen av politikken på dette området på Sørlandet.

Spørreundersøkelsen

Med kartleggingen skal en få informasjon om målgruppens opplevelse av livskvalitet. Dette ut fra faktorene alder, bosted, religiøs tilhørighet, etnisitet, deltakelse i utdanning og arbeidsliv, helse og familiesituasjon, i sammenhenger med levekårsområder.

Kartleggingen gjennomføres som en nettbasert spørreundersøkelse, og er åpen mellom 22. mars og 24. april. I denne perioden kan de som ønsker svare helt anonymt på spørsmål som omhandler levekår, slik de opplever det.
Spørsmålene er knyttet til temaene:

 • Livssituasjon og økonomi 
 • Helse
 • Livskvalitet 
 • Sosialt nettverk 
 • Deltakelse i skole, arbeid og organisasjonsliv 
 • Diskrimineringserfaringer og voldsutsatthet 
 • Religion/livssyn 
 • Lhbt-spesifikke erfaringer 

NB! Det er bare personer som bor på Agder (folkeregistrert) som kan svare.

Svar på egentig.no

Gå inn på www.egentlig.no for å lese mer om undersøkelsen. Her finner du:

 1. Informasjonsbrev, om gjennomføring, anonymitet og bruk av dataene.
 2. Lenke til selve spørreskjemaet
 3. Brosjyre om undersøkelsen

Kontakt

LIM-rådgiver Kristiansand kommune, Toril Hogstad, mobil: 952 56 568
Prosjektleder LHBT-undersøkelsen på Agder, Mona Stokke, Østlandsforskning, mobil: 922 555 67

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.04.2018 11:16
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?