Gå til hovedinnhold

Invitasjon til Virkemiddeldagen 10. april

Bedrifter på Agder inviteres til Virkemiddeldagen 2018 med presentasjon av ulike støtteordninger innen bedriftsutvikling, fond, forskning og internasjonal satsing.

Virkemiddeldagen 10. april

Innovasjon Norge og Business Region Kristiansand inviterer til Virkemiddeldagen 10. april, sammen med en rekke aktører med støtteordninger for bedrifter. Her fv Innovasjon Norge ved direktør for Agder, Sveinung Hofstad, leder Invest Agder Nora Rosenberg Grobæk, Business Region Kristiansand ved rådgiver Even Fjellestad og leder Geir Askvik Haugum. Foto: Ragna Marie Henden

- Vi inviterer til en egen «Virkemiddeldag» 10. april. Business Region Kristiansand ønsker å bidra til at regionens virksomheter er oppdatert på ulike støtteordninger og virkemidler, og hva som kan søkes til ulike prosjekter, inviterer leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum.

Mange aktører deltar

- Til Virkemiddeldagen har vi invitert en rekke dyktige aktører som presenterer sine programmer og støtteordninger for små og store virksomheter. Vi har samlet innledere fra Forskningsrådet, Regionale forskningsfond, Forskningsmobilisering Agder, Innovasjon Norge og Sørlandet Europakontor. Vi håper det blir en nyttig dag for mange i Business Region Kristiansand sine lokaler på Torvet i Kristiansand, forteller Haugum.

PÅMELDING

Program

Del 1:

Kl. 8.00              Frokostservering
Kl. 8.30              Velkommen ved Business Region Kristiansand
Kl. 8.45              Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 9.00              Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 9.15              Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 9.30              Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark
Kl. 9.45              Sørlandets Europakontor v/Stig Marthinsen

Del 2:

Kl. 10-11.30        Individuelle samtaler, påmelding i forkant.

Om ulike støtteordninger

Forskningsrådet er representert i Agder og finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak til infrastruktur. Søkerne er forskningsinstitusjoner eller bedrifter med forskningsprosjekter. I tillegg skal det Regionale forskningsfond styrke forskning for regional innovasjon og utvikling og mobilisere til økt FoU-innsats.

På nasjonalt plan har Forskningsrådet en rekke spesifikke programmer og generelle støtteordninger for forskning og utvikling i næringslivet.

Programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer. Det er spesielt aktuelt for prosessindustrien, vareproduserende industri og reiselivsnæringen.

SkatteFUNN er en skattefridragsordning for FoU-kostnader.

I tillegg har Forskningsrådet programmer for energipetroleumsforskning,  kvalifisere/pilotere ny teknologi på norsk sokkel, de maritime næringene, nano- og mikroteknologi og avanserte materialer, og IKT-forskning og digital innovasjon. Forskningsrådet har en rådgiver som er regionansvarlig på Agder

Sørlandets Europakontor  skal bidra til at regionen utnytter mulighetene i EU og Europa. Den internasjonale portalen gir oversikt over det internasjonale arbeidet på Agder.

- Dette og enda mer kan du få informasjon om på Virkemiddeldagen 10. april, sier Geir Askvik Haugum, som håper mange vil benytte anledningen til å delta.

Kontakt

Næringssjef/leder Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum,
mobil: 97171885,  epost: Geir.Askvik.Haugum@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.04.2018 08:04
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?