Invitasjon til folkehelseforum om "sosial bærekraft og folkehelse"

Kristiansand kommune inviterer til folkehelseforum med tema «sosial bærekraft og folkehelse». Det blir foredrag av forsker Hege Hofstad onsdag 14.november kl.10.00 -11.30 i bystyresalen i Rådhuset.

Folkehelseforum 14. november

Forsker Hege Hofstad kommer til folkehelseforum i Kristiansand onsdag 14. november. Tema for foredraget er "sosial bærekraft og folkehelse".

- Vi arrangerer nytt folkehelseforum onsdag 14. november,  hvor forsker Hege Hofstad holder foredrag med tema: «Hva betyr sosial bærekraft, og hvilken nytte det har for folkehelsearbeidet og generell samfunnsutvikling», inviterer folkehelsekoordinator i Kristiansand kommune, Stine Busborg Sagen.

Folkehelsforum onsdag 14.november kl 10.00 - 11.30 i Bystyresalen i Rådhuset på Torvet.
Det er åpent for alle og gratis.

- Vi håper innbyggere, politikere, ansatte i kommunen og fylkeskommunen og lokale forskere finner dette interessant. Her blir det også et forum for dialog og diskusjoner i etterkant av foredraget, sier folkehelsekoordinatoren.

Hege Hofstad

Hege Hofstad er forsker ved by- og regionforskninginstituttet NIBR ved OsloMet- storbyuniversitetet. Hofstad disputerte i 2013 med sin avhandling med fokus på håndtering av «wicked problems», eller såkalte samfunnsfloker i kommunal planlegging. Hun har siden hatt fokus på hvordan målsettinger om god folkehelse og bærekraft oversettes på lokalt nivå og i ulike planleggingspraksiser. Hofstad har publisert flere artikler om dette temaet, og i 2017 forfattet NIBR-rapporten «Folkehelse og sosial bærekraft".

Folkehelseforum om sosial bærekraft

- Kommunen har i sin overordnede strategi satt fokus på sosial bærekraft som bærende prinsipp og verdi for hvordan vi utvikler byen og lokalområdene i kommunen. Men hva vil det egentlig si? Hvordan kan innbyggere, administrasjonen i kommunen og fylkeskommune, forskere og politikere sammen sikre at vi jobber i retning mot FN sine bærekraftmål, og da særlig sosial bærekraft? Folkehelseforum arrangeres denne gangen for å komme nærmere et svar på nettopp dette, sier Sagen.

Kristiansand kommune har arrangert folkehelseforum siden 2003 med ulike tema på programmet. Møtene har som formål å belyse aktuelle folkehelsetemaer og være en arena for dialog rundt muligheter og problemstillinger innen folkehelsearbeidet.

Kontakt

Folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen, by - og samfunnsenheten, mobil 901 15 094

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 12.11.2018 10:11
Sist endret: 12.11.2018 09:57