Gå til hovedinnhold

Invitasjon til Folkehelseforum 20. mars

Kristiansand kommune inviterer til Folkehelseforum 20. mars om utenforskap, sosial ulikhet og levekår.

Folkehelseforum om utenforskap

Folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen inviterer til Folkehelseforum 20. mars med foredragsholder Arild Vangstad, seniorrådgiver i NAV Kristiansand. Foto: Ragna Marie Henden

Folkehelseforum i Kristiansand kommune inviterer til foredrag og dialog om «Utenforskap, sosial ulikhet, levekår og folkehelse», onsdag 20.mars kl.10.00 -11.30 i Rådhuskvartalet i Kristiansand.

Seniorrådgiver og forsker Arild Vangstad holder foredrag om hvordan inntektsulikhet og utenforskap påvirker levekår og folkehelse på Agder. Foredraget er ett av flere innfallsvinkler til tematikken levekår og folkehelse i Folkehelseforum i 2019.

Foredragsholder Arild Vangstad

Arild Vangstad er seniorrådgiver NAV Kristiansand og periodevis forsker ved tidligere Agderforskning, nå NORCE, innen tematikken arbeidsmarked, integrering og levekår.  Vangstad har særlig fokus på arbeidsmarkedets virkemåte, hva som påvirker ledighet og mangel på arbeidskraft, struktur og konjunkturer.

– Jeg oppfordrer sterkt til å få med seg Vangstads foredrag. Han er en ettertraktet og dyktig foredragsholder som vet hva han snakker om, og belyser arbeidsmarkedsperspektivet rundt et viktig tema. Levekår er noe av det viktigste vi må jobbe med fremover, sier folkehelsekoordinator og arrangør Stine Busborg Sagen i Kristiansand kommune.

Regional levekårssatsing

Levekår og folkehelse er overskrifter på store regionale satsinger på Agder. Folkehelseforum arrangeres i 2019 for å gi kunnskap om begreper som kan hjelpe fagfolk, innbyggere og politikere til å bli kjent med og forstå elementer innen levekårs- og folkehelsefeltet. 

– 20. mars setter vi fokus på levekår og folkehelse fra et arbeidsmarkedsperspektiv. Vi ser på hvordan vi skal innrette oss i kommunen for å løfte fokuset rundt utenforskap på arbeidsmarkedet og økonomiske ulikheter i befolkingen. Vi ønsker å jobbe for sosial og økonomisk bærekraft og komme fram til gode modeller og systemer. Her må vi finne gode løsninger på hvordan inkluderingen i arbeidsmarkedet kan fremmes som en del av folkehelsearbeidet i kommunen og regionen, sier en entusiastisk folkehelsekoordinator i Kristiansand kommune.

Åpent for alle!

Kommunens Folkehelseforum er åpent for hele regionen og alle kommuner i Agder.

– Kommunen ønsker å bidra til en positiv utvikling i levekårene, sier folkehelsekoordinator i Kristiansand, som inviterer alle interesserte innbyggere i alle aldre, politikere, ansatte i kommune og fylkeskommune, frivillighet og lokale forskere.

– Vi må stå sammen og koordinere innsatsen og samle oss kunnskap for å fremme trivsel og gode levekår, sier Busborg Sagen.

Folkehelseforum siden 2003

Folkehelseforum har vært arrangert av Kristiansand kommune siden 2003 med ulike tema på programmet. Møtene har som formål å belyse aktuelle folkehelsetemaer og være en arena for dialog rundt muligheter og problemstillinger innen folkehelsearbeidet.

Til forrige Folkehelseforum kom det over 50 deltakere. Det tyder på at alle som jobber med ulike områder innen folkehelse ser det som nyttig å stadig oppdatere seg, utveksle erfaringer og innhente ny kunnskap, sier Busborg Sagen, og minner om påmeldingen.

Påmelding

Påmelding for ansatte i Kristiansand kommune

Påmelding 

Kontakt

Folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen, by - og samfunnsenheten, mobil 901 15 094

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 04.03.2019 15:47
Sist endret: 04.03.2019 15:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?