Gå til hovedinnhold

Intensjonsavtale mellom Kristiansand og Mombasa

Kommunalutvalget vedtok 6. november å stille seg bak en intensjonsavtale mellom Kristiansand og Mombasa i Kenya. Avtalen skal formelt underskrives når en delegasjon fra Kristiansand besøker Mombasa 19.- 23. november.

Delegasjonsbesøk til Mombasa

Fv Bystyrerespresentant Abdullahi Mohamed Alason, kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne M. Benitez Nilsen og varaordfører Jørgen Kristiansen, som reiser til Mombasa for å undertegne en intensjonsavtale mellom Kristiansand og Mombasa. Med blir også Grete Pedersen fra politiet i Kristiansand. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommune deltar aktivt i Strong Cities Network, som er det første globale nettverket innen radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom dette nettverket har kommunen samarbeidet med Mombasa i Kenya om erfaringsdeling og kompetanseoverføring. Guvernøren i Mombasa har tatt initiativ til at dette samarbeidet formaliseres i en intensjonsavtale innen rammen av Strong Cities Network.

- Nå drar vi til Mombasa 19. – 23. november for å signere avtalen og delta på et interessant program som er lagt opp for oss, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne M. Benitez Nilsen i Kristiansand kommune, som reiser til Kenya sammen med varaordfører Jørgen Kristiansen, leder av forebyggende seksjon i Kristiansand politistasjon, Grete Pedersen, og bystyremedlem Abdullahi Mohamed Alason (Ap). Det er utenriksdepartementet som dekker utgiftene til turen.

- Guvernøren i Mombasa ønsker å lære av Kristiansands systematiske og helhetlig tilnærming med å forebygge ekstremisme og radikalisering, sier Nilsen. - De er særlig opptatt av samarbeidet mellom poilitiet og kommunen, samt koblingen mellom ekstremisme og kriminaltietsforebygging. Vi gleder oss til å dele av vår erfaring. Samtidig har vi også mye mye å lære fra Mombasa, der de daglige står overfor utfordringer med rekruttering til terrorgruppen Al-shabaab, sier kriminalitetsforebyggende koordinator.

Intensjonsavtale Kristiansand - Mombasa

Strong Cities Network har i samarbeid med Mombasa lagt opp programmet for delegasjonen fra Kristiansand. I Mombasa skal delegasjonen få mulighet til å treffe en rekke aktører, lokale myndigheter, forskere, representanter fra sivilsamfunnet og ungdomsmiljøer.

- Avtalen for 2019 - 2021 inneholder et faglig samarbeid om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme med særlig fokus på de unge. Kommunen forplikter seg ikke økonomisk utover den innsatsen og arbeidskraften enkelte ansatte bruker til besøk og dialog med representanter fra Mombasa, forteller Jørgensen. - Det er ikke aktuelt med en vennskapsby avtale i tradisjonell forstand, men mer en generell intensjonsavtale mellom to byer om forebygging av ekstremisme, sier varaordføreren.

Utbytte av avtalen

- Det forventes at Kristiansand kommune får eget utbytte av denne avtalen i form av kunnskap om terrorforebygging, kunnskap om terrorgrupper og radikalisering i Kenya, kunnskap om forebyggingen av rekruttering til Al-shabab og kunnskap om koranskoler som enkelte fra det somaliske miljøet i Norge antas å ha vært tilknyttet. Dette er kunnskap som kommunen kan forvente å ta med seg tilbake i det ordinære forebyggingsarbeidet i Kristiansand, sier Alason, som til daglig jobber som senirorrådgiver i IMDI Sør.

- Vi skal også dele kunnskapen vi innhenter med andre kommuner i Norge, sier Alason.

Kristiansand status som «sterk by»

Kommunens brede, helhetlige og systematiske arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme har fått oppmerksomhet utenfor landets grenser. Høsten 2015 ble Kristiansand kommune invitert til å få status som «sterk by» sammen med 25 andre byer i det første globale by-nettverket Strong Cities Network. Fra Norge er det kun Kristiansand og Oslo som har fått denne statusen. Kristiansand kommune ved varaordfører Jørgen Kristiansen har siden 2017 vært styremedlem i nettverket.

- Jeg er stolt over den jobben som Kristiansand kommune og vår kriminalitetsforebyggende koordinator har gjort på feltet innenfor forebygging av radikalisering og ekstremisme. Så vet vi også at dette er et arbeid man må jobbe med kontinuerlig. Videre ser vi at mange deler av verden sliter med dette. Og vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Da er det spennende å se hva vi i felleskap med Mombasa kan gjøre på dette feltet og vi kan lære av hverandre, sier varaordføreren.

Bakgrunn

Kristiansand kommune har gjennom den kriminalitetsforebyggende planen satt seg som mål at Kristiansand skal være et fyrtårn i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. (Kriminalitetsforebyggende plan 2016 – 2020).

- I dette ligger det ambisjoner om at kommunen skal være fremoverlent, innovativ, søke etter ny kunnskap, nye metoder og nye samarbeidsarena og i tillegg kunne dele av våre erfaringer på området, sier kriminalitetsforebyggende koordinator.

Kristiansand og Mombasa er begge aktive medlemmer i Strong Cities Network. I forkant av en årlig samling i Antalya i 2016 (Tyrkia), ble kommunen invitert av Utenriksdepartementet i Norge til å delta på et sidemøte med Guvernøren i Mombasa, Hassan Ali Joho. Her deltok flere representanter fra Mombasa, Kristiansand, ISD og Utenriksdepartementet. Dette var starten på en dialog mellom Kristiansand og Mombasa vedrørende et mulig samarbeid.

Strong Cities Network

Strong Cities Network er et globalt bynettverk som ble stiftet i New York høsten 2015. Nettverket skal fremme samarbeid mellom lokale myndigheter på tvers av landegrenser i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I dag består nettverket av over 100 byer fra hele verden, eksempelvis London, New York, Paris, Stockholm, Århus, Tunis, Beirut, Mombasa, Dhaka i tillegg til Oslo og Kristiansand.

Strong Cities Network drives av Institutt for Strategic Dialogue (ISD) som er en Londonbasert uavhengig tenketank. Det norske-, danske- og amerikanske utenriksdepartementet bidrar økonomisk i instituttet.

Strong Cities Network gjennomfører årlige samlinger med medlemsbyene hvor deltakere både fra det politiske og administrative nivået er representert. I tillegg til at samlingene er svært godt sammensatt faglig sett har kommunens posisjon i nettverket bidratt til å synliggjøre byen internasjonalt.

Besøk i Kristiansand våren 2018

Besøk fra Mombasa i Kristiansand i mars 2018. Her på ordfører Harald Furres kontor. Foto: Ragna Marie Henden

Det har allerede vært samtaler, utveksling av planverk og erfaringsdeling mellom ressurspersoner i kommunen og Mombasa. Våren 2018 mottok Kristiansand kommune en delegasjon fra Mombasa til et tre-dagers besøk for å gi et innblikk i hvordan Kristiansand arbeider helhetlig og systematisk med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Programmet var bredt satt sammen med fokus på tverrfaglig samarbeid, utarbeidelse og implementering av planverk, samt samarbeid om forebygging av barne- og ungdomskriminalitet.

Kristiansands forebygging av radikalisering

- Kristiansand kommune har en bred og helhetlig tilnærming til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som involverer en rekke aktører på ulike nivåer både offentlige, private, sivilsamfunnet, frivilligheten, næringslivet, foreldre og unge. Det har vært viktig at arbeidet med dette tema har vært politisk forankret slik at det skapes et eierforhold i det politiske miljøet, sier Nilsen.

Kontakt

Johanne M. Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator, mobil: 932 35 820
Abdullahi Mohamed Alason, bystyremedlem (Ap) mobil: 905 25 434
Jørgen Kristiansen, varaordførerer, mobil: 924 68 673
Grete Pedersen, leder av forebyggende seksjon, politiet Kristiansand, mobil: 990 90 878

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 10.11.2018 14:57
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?