Gå til hovedinnhold

Inspirasjonsmøte - En by for alle

Fredag 27. oktober inviterer Kristiansand kommune til inspirasjonsmøte for å skape aktiviteter i uke 6 2018, både internt i kommunen, og i hele Kristiansand, under tema En by for alle.

Inspirasjonsmøte 27. oktober

Kristiansand kommunes interne ressursgruppe for prosjektet "Likestilt arbeidsliv" jobber aktivt for å skape gode interne aktiviteter i uke 6 i 2018 En by for alle. Fv Åse Førland Velle, konstituert organisasjonsdirektør, Kirsten Kaalstad, rådgiver personaltjenesten, Tove Merethe Lande Næss, rådgiver helse. og sosialdirektørens stab (bak), prosjektleder Toril Hogstad, LIM-koordinator i By og samfunnsenheten, Kristin Mosfjell Rosen, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Pål Tjøm, hovedtillitsvalgt Fagforbundet og Bente Hansson, rådgiver oppvekstdirektørens stab. Petter Stranger, konstituert virksomhetsleder barne- og familietjenester og Yngvar Rypestøl, rådgiver omsorgssentrene, var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Ragna Marie Henden

Til inspirasjonsmøtet 27. oktober kommer både kommunens interne ressursgruppe og en rekke representanter har meldt seg på. Her kommer representanter fra IMDI, UiA, Batteriet, Knuden, Kirkens Bymisjon, Samsen, Sex og politikk, Folkebiblioteket, Senter for likestilling, fylkeskommunene mfl

- Det er inspirerende å se hvor mange som ønsker å bidra og engasjere seg i En by for alle og aksjonsuke 6 i 2018, sier prosjektleder Toril Hogstad, som også inviterer flere til å delta.

www.enbyforalle.no

- Lag foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å bidra til En by for alle er hjertelig velkommen. På Inspirasjonsmøtet ønsker vi å samle alle som er interessert og utveksle ideer for aktiviteter som kan bidra til å synliggjøre og bidra til at byen vår oppleves enda mer som En by for alle.

Husk bare å melde deg på til toril.hogstad@kristiansand.kommune.no innen 24. oktober

Mer informasjon

Inspirasjon fra OXLO-uka

Til inspirasjonsmøtet 27. oktober kommer også to koordinatorer fra Oslo kommune som har jobbet med OXLO-uka. OXLO står for Oslo extra large.

Vi får innlegg fra OXLO-koordinator Channeh Maram Joof og Margrethe Siem, førstekonsulent ansvarlig for EMIs arbeid med likeverdige tjenester.

Oslo kommune har arrangert OXLO-uka i 10 år som en del av integrerings- og mangfoldsarbeidet i kommunen. Kristiansand kommune er inspirert av dette tiltaket og har invitert OXLO-koordinatorer til å dele erfaringer de har med å samle aktiviteter i en uke. OXLO uka arrangeres hvert år i uke 38.

Ressursgruppe i kommunen

Kristiansand kommune jobber både eksternt og også internt blant om lag 7000 ansatte med likestilling, mangfold og inkludering.

- Vi er veldig flinke på å lage gode strategier, men det gjenstår et stykke arbeid på å få gjennomført og implementert strategiene, sier LIM-koordinator Toril Hogstad. (LIM =likestilling, inkludering og mangfold).

Internt i kommunen har vi en god ressursgruppe som også nå vil bidra i å implementere uke 6 2018 En by for alle blant alle ansatte.

Den interne ressursgruppa for "Likestilt arbeidsliv" i kommunen består av Bente Hansson, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Kristin Mosfjell Rosen, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Petter Stranger, kst. virksomhetsleder barne- og familietjenester, Pål Tjøm, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Tove Merethe Lande Næss, rådgiver helse- og sosialdirektørens stab, Yngvar Rypestøl, rådgiver virksomhet omsorgssentre, Åse Førland Velle, kst organisasjonsdirektør, Kirsten Kaalstad, rådgiver, Personaltjenesten og prosjektleder Toril Hogstad, LIM-koordinator i By og samfunnsenheten.

Likestilt arbeidsliv

Kristiansand kommunes satsing på prosjektet "Kristiansand – en by for alle" er også en del av innsatsen for å bli sertifisert som likestilt virksomhet, i pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv. Her ønsker vi å gå foran og bidra til at sertifiseringsordningen blir realisert og Kristiansand kommune blir en foregangskommune på likestilt arbeidsliv på samme måte som Miljøsertifiseringen, sier likestillingsrådgiver Hogstad.  

Samarbeidspartnere

Prosjektet «Kristiansand – en by for alle» er presentert for flere aktuelle samarbeidspartnere som ønsker å bidra i uke 6 2018. Det er blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Vest-Agder fylkeskommune, nettverket Agder for alle og Senter for likestilling ved UiA.

Kontakt

LIM-rådgiver (likestilling, inkludering og mangfold) Toril Hogstad, mobil: 952 56 568, epost: toril.hogstad@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 17.10.2017 16:14
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?