Gå til hovedinnhold

Innstilt til rådmannens ledergruppe i nye Kristiansand

Tirsdag 29. mai skal kandidatene som påtroppende rådmann Camilla Dunsæd har innstilt, legges frem for fellesnemnda.

Tilsettes 29. mai

22. mai skal innstillingen behandles i partssammensatt utvalg (PSU) og i fellesnemndas arbeidsutvalg (AU).

Tilsettingene skal skje i fellesnemndas møte 29. mai.

Les mer på sidene til nye Kristiansand

Innstilling til fellesnemnda:

• Kjell A. Kristiansen ansettes som direktør for organisasjon, personal og stab.
• Terje Fjellvang ansettes som direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap.
• Wenche P. Dehli ansettes som direktør for samhandling og innovasjon.
• Kristin Eidet Robstad ansettes som direktør for oppvekst og læring.
• Brede Skaalerud ansettes som direktør for helse og mestring.
• Ragnar Evensen ansettes som direktør for miljø, byutvikling og teknisk.

Stillingen som direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog lyses ut eksternt. Arbeidsutvalget får fullmakt til å ansette i denne direktørstillingen.
Under forutsetning av at fellesnemnda støtter innstillingen, vil programleder utnevne Kjell A. Kristiansen som assisterende rådmann.

Stilling i dag

Kjell A. Kristiansen er i dag rådmann i Songdalen.
Terje Fjellvang er i dag økonomidirektør i Kristiansand.
Wenche P. Dehli er i dag helse- og sosialdirektør i Kristiansand.
Kristin Eidet Robstad er i dag kommunalsjef for oppvekst i Songdalen.
Brede Skaalerud er i dag kommunalsjef for helse og omsorg i Songdalen.
Ragnar Evensen er i dag rådmann i Kristiansand.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 11.05.2018 10:25
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?