Gå til hovedinnhold

Innovasjonscamp om Kristiansand 2041

Gondoler i lufta, kompakte boområder og eltransport vant fram som fremtidsløsninger på Innovasjonscamp. 70 elever i 8. og 9.trinn fra Oddemarka skole konkurrerte om klimavennlige løsninger og transport.

Kristiansand beste klimavennlige by i 2041

Stort engasjement i gruppa "SUS", som planlegger gondolnettverk i lufta over hele Kristiansand. Forslaget kom på andre plass i konkurransen på Innovasjonscamp i Rådhuskvartalet. Foto: Ragna Marie Henden

Gondoler i lufta, trikkenettverk, kompakte boområder og høyhus, ladestasjoner og parkeringshus kun for el, gratis elsykler, solceller, matsystem for utgått dato, var noen av forslagene på Innovasjonscampen torsdag 19. januar. Her var det også detaljer på pris, ruter, stopp og ladesystemer. Og alle transportforslag presiserte viktigheten av presise offentlige transporter.

Det summet godt i Rådhuskvartalet med stort engasjement av 70 elever fra 13 – 15 år, med kreative ideer, farger, plansjer og tegninger på fremtidsideer for Kristiansand mot 2041. Oppgavene var fremtidstenkning innen klima, transport og eldrebølgen.

Vinnerforslaget

Vinnergruppa "Gruppenavn" med Nikolai, Almu, Abdul, Mathias, Morten og Helene, overbeviste dommerne i sin presentasjon av forslaget om kompakt bebyggelse, produksjon av energi og mat og en rekke klimavennlige tiltak. I tett konkurranse med flere grupper vant "Gruppenavn" ! Dommerne fv Margrete W.Berglyd, lærer, Torstein Wehusheia, arkitekt, Espen Fosse Storaas, næringslivet.

19 grupper presenterte sine forslag for et profesjonelt dommerpanel fra næringslivet, skolen og kommunen. Seks finalister la fram sine forslag for alle i plenum før dommerne valgte en gruppe som vinner.

Det var kreative ideer fra gruppa som kalte seg «Gruppenavn» som til slutt vant. De presenterte et omfattende forslag med kompakt bebyggelse, produksjon av energi og mat, hvor både unge og eldre bodde godt sammen i tett bebyggelse hvor sykehus og andre tilbud lå tett og samlet med høyhus og transport.

På andre plass kom gruppa «SUS» med en spennende gondolløsning i lufta i et nettverk over hele byen. Og tredje plassen gikk til gruppa «2041» med forslaget parkeringshuset Elhus, for kun elbiler og elsykler.

Innspill til kommuneplanen

19 fine plansjer og presentasjoner ble lagt fram for to ulike dommerpanel. Her er det dommerne fv Tina Nordheim Abrahamsen, næringsrådgiver i kommunen, Terje Klungland, daglig leder Coworx og Erik Sandsmark, rådgiver by- og samfunsenheten, som vurderer.

Innovasjonscampen er bestilt av by- og samfunsenheten for å samle innspill fra barn og unge til kommuneplanens samfunnsdel. Prosjektet er et samarbeid med oppvekst og Ungt Entreprenørskap.

- Dette er ett av flere innspill fra barn og unge i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. Vi trenger de unges innspill for å påvirke planene for byen vår fremover. Innovasjonscampen har vi valgt å knytte opp mot fremtidsbilder for byen. Og de beste resultatene fra i dag blir nå med i en utstilling i Rådhuskvartalet i februar, forteller Erik Sandsmark fra by- og samfunnsenheten i kommunen.

Innovasjonscamp

- Det er viktig for oss i oppvekst i kommunen å ta de unge på alvor. Med Innovasjonscampen med reelle problemstillinger får vi også mange nyttigge innspill til Kommuneplanen, forteller Bente Hansson, rådgiver i oppvekstsektoren.

Innovasjonscamp er et opplegg som gjennomføres i alle 8. klasser hvert år i Kristiansand, så konseptet er kjent for elevene.

- For oss i oppvekst er det viktig å bidra til å skape nysgjerrige elever som er godt forberedt til fremtiden, sier Bente Hansson, rådgiver i oppvekstsektoren. – Det er viktig å ta de unge på alvor. Her er det mer kreativitet enn faglige kunnskaper som er viktig. Oppgavene er reelle, og er knyttet til dagens og fremtidens virkelighet. På Innovasjonscamp får elevene medvirke til egen læring, og det er gøy å se hvor engasjerte og dyktige de er i å tenke nytt her i dag, oppsummerer Bente.

Ungt Entreprenørskap

Vinnergruppa i arbeid (nærmest). Stor aktivitet blant 70 elever i Rådhuskvartalet. Lill-Margrethe Stene fra Ungt Entreprenørskap sees i bakgrunnen.

Lill-Margrethe Stene, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Agder, arrangerte selve konseptet Innovasjonscamp. Et opplegg hun gjennomfører i mange sammenhenger for å trene opp en kultur blant unge til å tenke entreprenørskap.

– Her fikk elevene en reell problemstilling de skulle løse, og samtidig fikk de møte representanter fra både næringslivet og det offentlige. Ungdommene jobba meget bra, forteller Lill-Margrethe. Konseptet er også en øvelse i å jobbe tett sammen, stole på hverandre, jobbe i grupper og tørre å tenke ut nye kreative og «sprø» ideer.

400 år i 2041

Her er 40 åringene i 2041. Underholdt av egen korttrikser Khattab Badr, mens dommerne tar sin vanskelige beslutning til slutt.

I 2041 er Kristiansand 400 år. Da er det 400 år siden kong Kristian IV grunnla byen, 5. juli 1641.

- Utfordringene i 2041 kan være klima, transport og eldrebølgen. I 2041 er 8.- og 9. klassingene nærmere 40 år, og det er deres fremtid og deres by som planlegges fremover. Vi ønsker derfor å involvere og engasjere de unge i fremtidstenkning, presiserer alle involverte.

- Vi er godt fornøyd med lokalitetene her i Rådhuskvartalet som gjør det enkelt for oss å samarbeide på tvers av sektorer, forteller Bente og Erik, fra oppvekstsektoren og by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, som takker ungdommene hjertelig for innsatsen og gode ideer til Kommuneplanen!

Mer om Kommuneplanen her.

Kontakt

Bente Hansson, rådgiver oppvekstsektoren, mobil 480 35 833
Lill-Margrethe Stene, rådgiver Ungt Entreprenørskap Agder, mobil 991 63 968
Erik Sandsmark, rådgiver by- og samfunnsenheten, mobil 930 31 111

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 19.01.2017 17:47
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?