Gå til hovedinnhold

Info og boller på ny sykkelvei i Hannevika

Tirsdag morgen fikk syklister boller og informasjon i forbindelse med utbyggingen av ny sykkelvei i Hannevika i Kristiansand.

– Sett ned farten

Stine Rasmussen og sykkelgeneral i Kristiansand kommune Christen Egeland (t.h.) forklarer en hverdagssyklist hvordan den nye sykkelveien blir. Anlegget skal stå ferdig sommeren 2018."Vi pusser opp i Hannevika. Det tar litt tid, og vi setter pris på at du setter ned farten mens vi arbeider her." Det er budskapet som syklistene ble servert i grålysningen tirsdag 1. november.

Statens vegvesen og Kristiansand kommune gikk sammen om å oppfordre syklistene til å ta det med ro gjennom anleggsområdet vest for Kristiansand sentrum. Allerede før klokka syv var de på plass med 250 rosinboller og like mange flyveblad om prosjektet.

– Det har vært god stemning og mange var interessert i hvordan sykkelveien skal bli, forteller kontrollingeniør Stine Rasmussen fra Statens vegvesen.

– Boller og propaganda, det er en uslåelig kombinasjon, ler Christen Egeland. Sammen med kollega Jan Erik Lindjord fra by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune og to fra Statens vegvesen delte de ut til det ble tomt i halv ni-tida. Da var det også merkbart færre syklister langs hovedfartsåren inn mot sentrum fra vest. Kristiansand kommune har størst andel syklende av de større byene i Norge. Den påbegynte strekningen gjennom Hannevika er viktig for å binde sammen sykkelekspressveien.

– Aller viktigst er det å lage en trafikksikker sykkelvei. Det gjør vi blant annet ved å lage undergang under innkjøringen til to store bedrifter i området, Hennig Olsen is og Glencore nikkelverk, sier Lindjord.

Bedre trafikksikkerhet

3D-modell av hvordan gang og sykkelvegen blir gjennom Hannevika i Kristiansand.– Statens vegvesen bygger nå ny gang- og sykkelvei og bilvei med busslommer gjennom Hannevika. Vesterveien og Myrbakken skal bygges om og tilpasses det nye trafikkbildet etter at E 39 og Vågsbygdveien ble bygd om. Når arbeidet er ferdig, vil du kunne sykle på ny, fin vei der gående og syklister har hvert sitt område, sier Stine Rasmussen.

Veien bygges om til 2-felts lokalvei med seks busslommer. Det bygges ny og bredere sykkelvei med fortau langs hele strekningen. Gang og sykkeltraséen skal legges i en undergang under innkjørselen til Hannevika industriområde. Dette vil gjøre det tryggere for gående og syklende å passere.

Verre før det blir bedre

– Hele området rustes opp. Dette bruker vi litt tid på, og det vil merkes for deg som sykler eller går gjennom området. Det vil hele tiden være tre meters bredde på gang- og sykkelvegen, men selve traséen kan endres fra en dag til neste, forklarer Stine Rasmussen.

Området får en oppgradering som vil merkes for alle. Det er mange rør og ledninger som skal skiftes ut samtidig med arbeidet oppe i dagen. Entreprenør TT Anlegg AS er valgt til å utføre arbeidet for Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune. Arbeidet ble startet i september i år. Totalt koster prosjektet 85 millioner kroner og alt skal stå ferdig sommeren 2018.

Forfatter: Jo Vegard Aardal, Statens vegvesen (tekst og foto)
Publisert: 01.11.2016 14:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?