Gå til hovedinnhold

Ikke brenn søppel på St. Hansbålet

St. Hansaften tennes det bål over hele landet, og store og små koser seg ut i de sene nattetimer. Dessverre vet ikke alle at det de hiver i flammene kan være både helse- og miljøskadelig.

Ikke alt kan brennes

Dette var ett av bålene som ble funnet under befaringen. Slike bål er klart ulovlige Foto: Alena Bohackova

Hvordan man feirer kvelden er opp til enhver, men hva som kastes på bålet angår oss alle. Mange kaster miljøfarlig avfall på bålet når familie og venner samles til feiring. Både dekk, impregnert og malt treverk, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter finner veien til bålet. Dette er produkter som kan inneholde svært skadelige stoffer, og kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent.

– Når slike gjenstander brennes, dannes det giftige stoffer i røyken og asken fra bålet. Dette kan gjøre skade på både mennesker, dyr og natur. Kun rent treverk skal på bålet, sier miljøvernrådgiver Alena Bohackova i kommunens by- og samfunnsenhet.

Én ansvarlig for bålet

Det skal alltid være en ansvarlig person for bålet for å ivareta brannsikkerheten, passe på at bål ikke inneholder avfall som ikke skal brennes og at stedet blir ryddet i etterkant.  Den ansvarlige må selv vurdere de lokale forholdene, gjøre seg kjent med Skogbrannindeksen for sitt område og ellers bruke sunn fornuft. Vedkommende skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for eventuelt å melde ifra om ukontrollert brann. Slokkeutstyr må finnes på stedet.

– Det er ikke nødvendig å melde fra om St. Hansbål til brannvesenet, men man må huske å innhente grunneiers tillatelse. Dersom det er snakk om bål på friluftsområder, kan man kontakte kommunen ved Tore Løvland, sier Bohackova.

Grønn, gul og rød lapp

Gul lapp indikerer at noe må fjernes før bålet kan tennes Foto: Alena Bohackova

Sammen med Skjærgårdstjenesten, politiet, brannvesenet og Statens naturoppsyn har Bohackova vært på befaring og sett på en del av bålene som er bygget opp for å brennes St. Hansaften. De har innført et graderingssystem for bålene:

  • Grønn lapp: Bra bål! Men pass på at det ikke blir lagt på avfall før det tennes.
  • Gul lapp: Bålet inneholder avfall som må fjernes før det tennes.
  • Rød lapp: Bålet inneholder mye avfall og kan ikke tennes slik det er.

– Vi sjekket 11 bål, og alle inneholdt dessverre avfall som ikke skal brennes. Fem bål inneholdt mindre mengder av avfall og har fått gul lapp. Fem bål inneholdt store mengder av avfall og har fått rød lapp. Mye av avfallet var impregnert og malt treverk. Noen bål inneholdt også annet søppel som plast og møbler. Vi delte ut en grønn lapp, men det var etter at vi hadde fjernet malt trevirke. Vi sjekket også steder der det pleier å være St. Hansbål, som Storenes og Bragdøya, hvor det ikke var bygd bål enda, sier Alena Bohackova.

Oppfølging

Den ansvarlige for bål som ble merket med rød lapp blir kontaktet og bedt om å fjerne avfall og levere det til godkjent mottak mot kvittering. Avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjoner. Nærmeste gjenvinningsstasjon finner du her.  Kvittering for levert avfall må sendes til Kristiansand kommune ved Alena Bohackova innen 10. juli.

Bruk av friområder

Husk at bålplassen må ryddes etter feiringen Foto: Alena Bohackova

– I noen tilfeller kan det være vanskelig for oss å finne en ansvarlig for bålet. Hvis dette er uklart kontakter vi grunneier. På Indre Lindøy er det for eksempel lang tradisjon med St. Hansbål. Folk fra Flekkerøy kjører ut det de har. Det er ingen ansvarlig for bålet, slik det kreves, og kommunen er grunneier. Da vi kom dit var bare et lite bål klart. Halvparten var rent trevirke og kvister og halvparten malte planker. De malte materialene tok vi med oss, og deretter ga vi grønt kort. Vi ønsker folk fra Flekkerøy velkommen til å bruke stedet til St. Hansbål videre, men da må den ansvarlige for bålet kontakte kommunen og innhente tillatelse. Og husk: det er viktig å rydde etter seg! sier Bohackova.

Forskrift om brenning av avfall

– Vi ønsker å ta tak i dette med holdninger i forhold til brenning av avfall - ikke bare St. Hansaften, men hele året. Vi jobber nå med å utarbeide en forskrift om brenning og brenning av avfall. Vi ønsker å presisere i en forskrift, hva som er lov og ikke angående brenning, sier miljørådgiver Solvor Stølevik,. Brenning av avfall er brudd på forurensningsloven.

Med en lokal forskrift kan kommunene bidra til å redusere miljøproblemer som også når langt utover de lokale forholdene.

Kristiansand kommune ønsker alle en fin St. Hansfeiring!

Kontakter: Tore Løvland telefon 906 87 918

Alena Bohackova  telefon 975 62 842

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 21.06.2016 12:33
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?