Gå til hovedinnhold

Idrettsetatens brukerundersøkelse 2018

Hvor fornøyd er brukerne med vedlikeholdet av idrettsanleggene, informasjonsarbeidet og servicenivået? Svarene på dette fremkommer i idrettsetatens nye brukerundersøkelse som er besvart av 43 idrettslag i kommunen.

Brukerundersøkelse

Formålet med idrettsetatens brukerundersøkelse er å få større kunnskap om hva brukerne mener om tjenestene idrettsetaten leverer. Funn i undersøkelsen kan bidra til å gi føringer på retninger og grep idrettsetaten kan gjøre for å forbedre sin service.  Foto: Astri Edvardsen Sødal, idrettsetaten

Idrettsetaten har laget en brukerundersøkelse som er besvart av 43 av de rundt 120 registrerte idrettslagene i Kristiansand kommune. Formålet med analysen er å få større kunnskap om hva brukerne mener om tjenestene idrettsetaten leverer. Undersøkelsen er besvart januar 2018, og omhandlet opplevelsene med idrettsetaten og idrettsanleggene i løpet av de siste 12 månedene før undersøkelsens tidspunkt.

Funnene fra denne undersøkelsen er presentert og analysert i denne rapporten:

Brukerundersøkelse 2018

Hovedfunn

Brukerundersøkelsen har blitt utformet av kultursektoren. Blant de som var involvert i utforming av spørsmålene var idrettssjef Terje Abrahamsen. Praktikant Anne-Lene Semb har vært ansvarlig med å analysere funn og utforme rapporten. Hun tar master i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder og startet som praktikant i kultursektoren 21. august.

Undersøkelsen analyserer hvor tilfreds brukerne er i forhold til dialog og informasjon, drift og vedlikehold av anlegg, og renhold av kommunale anlegg.

Hovedfunnene viser at brukerne er jevnt over fornøyd med dialogen mellom idrettsetaten og idrettslagene, og informasjonsarbeidet som idrettsetaten leverer.

– Idrettsetaten får veldige gode tilbakemeldinger på responstid på henvendelser til administrasjonen, og at de får informasjonen de trenger ved henvendelse. 88 prosent av idrettslagene oppgir at de føler at etaten lytter til dem når de tar kontakt, og 56 prosent oppgir at de finner nødvendig informasjon om våre tjenester på kommunens nettsider. Idrettslagene ønsker også bedre og hyppigere kommunikasjon med idrettsetaten, og dette er noe vi skal bli bedre på, sier praktikant Anne-Lene Semb.

Når det gjelder drift og vedlikehold av anlegg, og renhold av kommunale anlegg mener brukerne at det er rom for forbedring.

– Funn i undersøkelsen viser 7 av 10 opplever at de får den hjelpen de trenger av driftspersonell ved anleggene, men at vedlikeholdet i idrettsanleggene kan bli bedre. 42 prosent svarte at det går fort å fikse feil og mangler som oppstår ved anleggene, og 43 prosent mener at renholdet i idrettsanleggene er bra, så der har etaten et forbedringspotensial, sier praktikant Anne-Lene Semb.

Veien videre

Brukerundersøkelsen skal presenteres for kulturstyret onsdag 7. november. Deretter skal resultatene fra undersøkelsen benyttes i videre arbeid med å forbedre idrettsetatens tjenester.

– Formålet med undersøkelsen er at vi skal bli bedre på å yte gode idrettstjenester til våre innbyggere i Kristiansand kommune. Svarene som vi har fått i denne undersøkelsen avdekker utfordringer, og dette er noe som vi skal arbeide med fremover, sier idrettssjef Terje Abrahamsen.

Kontaktperson for media

Idrettssjef Terje Abrahamsen, mobil: 913 80 170

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 06.11.2018 11:39
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?