Gå til hovedinnhold

Hvordan er Kristiansand om drøyt 20 år?

Nå har du sjansen til å høre hva fagfolk tenker om hvordan Kristiansand kan utvikles fram mot byens 400-årsjubileum i 2041.

Utstilling

Erik Sandsmark håper mange bruker anledningen til å høre hva fagfolk tenker om utviklingen av Kristiansand. Forslagene blir stilt ut i Rådhuskvartalet fram til 15. april.

Det er Kristiansand kommune som har bedt fire grupper med fagfolk lage forslag til framtidsbilder. Forslagene blir presentert på et folkemøte i Rådhuskvartalet onsdag 15. februar fra klokka 17.00. De blir også stilt ut i Rådhuskvartalet, utstillingen varer til 15. april 2017.

- Vi håper mange kommer på folkemøtet for å høre hva fagfolkene tenker om utviklingen av Kristiansand et stykke inn i framtida. Målet er at de illustrasjonene, skissene og presentasjonene de har laget, vil skape engasjement og diskusjon om hvordan byen kan utvikles i et langsiktig perspektiv. Forslagene skal også gi innspill og strategier for Kristiansands vei mot lavutslippssamfunnet, sier rådgiver Erik Sandsmark i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Program for møtet

Det er utfordringer knyttet til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling som er bakteppet for at kommunen har utfordret fagmiljøer til å komme med forslag. I fagmiljøene jobber det både arkitekter, samfunnsøkonomer, byplanleggere, landskapsarkitekter og areal- og transportplanleggere.

Mer om oppdraget

Byutvikling

To av fagmiljøene – KAP/Alt. arkitektur og Juul og Frost Arkitekter – er utfordret på temaet «Framtidens byutviklingsgrep». Forslagene deres skal blant annet si noe om:

 • Hvor skal byen vokse, og hvordan skal vi utnytte kvaliteter for å skape steder med identitet?
 • Hvordan blir det å leve, bo og arbeide i Kristiansand?
 • Hvordan skal by og bydeler, knutepunkt knytte seg til transportårer?
 • Hvor tette og urbane bør bydelene bli?
 • Hvordan skape godt bymiljø og gode steder?
 • Hvilke områder skal vernes?

Areal

De to andre fagmiljøene – COWI og Norconsult – har arbeidet med temaet «Framtidens arealbruk og mobilitet». De skal blant annet komme med innspill om:

 • Hvordan vil den teknologiske utviklingen innen transport påvirke byutviklingen?
 • Hvor bør bedrifter plasseres?
 • Hvilken knutepunktstruktur og senterhierarki vil være best for å løse transportutfordringer som er både økonomisk og klima/miljømessige bærekraftige?
 • Vil fremtidens utfordringer med økt andel eldre med behov for kommunale tjenester, ha betydning for hvordan senterstrukturen i byen utvikles?
 • Hvordan kan transportsystem og senterstruktur bidra til at byen blir mer attraktiv for både innbyggere, besøkende og næringsliv?

Etter at forslagene er presentert, stiller ansatte fra de fire fagmiljøene til paneldebatt.

- De er også klare til å svare på innlegg fra salen, så jeg håper mange bruker sjansen til å komme med innspill, ideer og spørsmål, sier Erik Sandsmark.

Smakebiter

Under finner dere én illustrasjon fra hver av bidragsyterne. På møtet vil fagmiljøene presentere flere illustrasjoner.

Juul og Frost Arkitekter

Otra-team (Illustrasjon: Juul og Frost Arkitekter)

COWI

Illustrasjon: COWI

 

På Gravane Startup Village skapes morgendagens bedrifter i tett samarbeid mellom universitetet, lokalt næringsliv og kulturscenen. Den teknologiske kompetansen i byen styrker de allerede attraktive helsefagene med utvikling av morgendagens velferdsteknologi. Dette - og fremtidens bofellesskap - møter den økte andelen eldre med nyskaping og teknologisk fremoverlenthet.

Norconsult

Illustrasjon: Norconsult

 

 

KAP/Alt. arkitektur

Illustrasjon: KAP/Alt. arkitektur

For media

Erik Sandsmark treffes på 930 31 111

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 13.02.2017 12:17
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?