Gå til hovedinnhold

Hvordan er det å være ung i Agder?

Etter vinterferien inviteres rundt 22 000 ungdommer i Aust- og Vest-Agder til å delta i ungdomsundersøkelsen «Ung i Agder 2019».

Ung i Agder 2019

F.v: Lara Tveit, Nicolai Østeby og Sofie Ruud er representanter i Ungdomsutvalget og vil være delaktig i arbeidet med Ungdata-undersøkelsen 2019. De oppfordrer alle ungdommer til å svare på undersøkelsen slik at de kan få nyttig kunnskap om hvordan ungdommer har det.

Undersøkelsen «Ung i Agder 2019» gjennomføres på skolene i Aust- og Vest-Agder i ukene 9-12. Alle elever på ungdomstrinnet i begge Agder-fylkene, samt alle elever på alle trinn i de videregående skolene, vil få tilbud om å delta i undersøkelsen.

Nytt i 2019 er at undersøkelsen også skal gjennomføres på 5.-7. trinn. Undersøkelsen er tilpasset aldersgruppen, og har navnet Ungdata junior.

I undersøkelsen stilles det spørsmål om ulike sider ved de unges livssituasjon og livsstil. Det handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner, og fysisk og psykisk helse.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene vil danne grunnlag for ungdomspolitikk og forebyggende arbeid rettet mot ungdom på Agder. Den gir også mulighet for sammenligning med andre fylkeskommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Undersøkelsen er elektronisk, anonym og deltakelse er frivillig.

Handler om å ta vare på ungdommen

I Kristiansand kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2014 og 2016. Ungdata-undersøkelsen «Ung i Agder 2016» dekket temaer som familie, venner, skole, fritid, mobbing, psykisk og fysisk helse og bruk av tobakk og rus. Resultatene gav et godt grunnlag for å si noe om hvordan det var å være ungdom i Agder i 2016.

Nå står en ny undersøkelse for tur, og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand, Stine Busborg Sagen håper mange vil svare.

– Denne undersøkelsen er mer enn en skoleundersøkelse for den handler om hvordan ungdom faktisk har det, ikke bare som elev, men som ungdom. Undersøkelsen handler om å ta vare på ungdommen vår, og jeg håper mange velger å svare på den. I 2016 var det ulike fokusfelt regionalt, blant annet mobbing, psykisk helse og sosial ulikhet, og nå blir det spennende å se om det har blitt endringer innen disse feltene, sier hun.

Til å bistå i arbeidsprosessen med undersøkelsen er representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU).

– Ungdomsutvalget vil være mer delaktig i hele arbeidsprosessen, og spesielt når resultatene er klare. Ungdommene skal sammen med fagfolk representere resultatene, velge ut satsingsområder og delta i videre oppfølgingsarbeid, sier Busborg Sagen.

Anonymt

I undersøkelsen blir ungdom spurt om hvordan de har det. Det er for å kunne legge til rette for gode oppvekstsvilkår. Det er imidlertid ikke alltid så lett å snakke høyt om vanskelige temaer som mobbing, ensomhet, bruk av rusmidler eller trivsel i familien og på skolen. Ungdata gjennomføres derfor som en elektronisk spørreundersøkelse på skolene i skoletida der anonymiteten til alle elevene bevares. På denne måten kan man skaffe kunnskap om ungdom som ellers ville vært vanskelig å få tak i.

For å lykkes med å få tak i hva ungdommene mener, er det viktig at flest mulig takker ja til å delta i undersøkelsen.

Derfor er det også viktig at foreldre, lærere, rektorer og andre nøkkelpersoner kjenner til undersøkelsen, og oppmuntrer ungdommene til deltakelse.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert i løpet av juni 2019.

Samarbeidsprosjekt

«Ung i Agder 2019» er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Agder, Kompetansesenter rus – region sør (KoRus), Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

Kontaktperson

Folkehelsekoordinator og prosjektleder for Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand, Stine Busborg Sagen, mobil: 901 15 094

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 21.02.2019 15:03
Sist endret: 26.02.2019 14:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?