Gå til hovedinnhold

Hvordan er det å bo i Tveit?

Onsdag 13. september kl 11.15 – 13.00 inviteres alle innbyggere i Tveit til dialogmøte på Ve skole med ordfører og politikere i Kristiansand. - Vi ønsker å møte folk som bor her, og høre om bydelens aktiviteter og viktigste saker, forteller ordfører Harald Furre.

Forberedelse til dialogmøte 13. september

Representanter for lag, foreninger, skole og barnehage var samlet til formøte for å komme med innspill og forberede informasjon om bydelens aktiviteter til ordfører og formannskapet. Foto: Ragna Marie Henden

Mandag 28. august var en rekke representanter for lag og foreninger, skole og barnehage samlet til forberedelsesmøte på Ve skole før politikernes besøk i bydelen.

Politikerne får møte en bydel som synes de har mye godt samarbeid på tvers av alle grupper, godt bygdemiljø, en kreativ og inkluderende bydel, med et flott tilrettelagt turområde på 80 km merkede løyper, og en enorm dugnadsinnsats.

En lavmælt forsamling som i all beskjedenhet har ønsker og et sterkt engasjement spesielt overfor barn og myke trafikanter. Tveit idrettslag – «med egen flyplass» – og mål om å bli «best i verden», har ønske om kunstgress og belysning på Solsletta. Barnehagen – som skal få «verdens viktigste verdier til å vokse», ønsker masse kjærlighet og familieforøkelser, i tillegg til at de venter sterkt på et nybygg.

Dette og mer til får politikerne høre mer om, og ikke minst alt det gode de gjør selv i godt samarbeid, for barn og unge spesielt.

Lag og foreninger presenterer sine aktiviteter

Rådgiver Toril Hogstad i Kristiansand kommune informerte om opplegget for dialogmøtete 13. september, og samlet all informasjon og innspill til program for møtet.

 – I dag har vi informert om formålet med besøket, og fått presentert fra lag og foreninger hva de er opptatt av og jobber med, og hva de ønsker å presentere for politikerne. På møtet 13. september er det mange som skal komme til orde på kort tid, og det må planlegges godt, sier rådgiver Hogstad. - På bakgrunn av innspillene i dag setter vi i samarbeid med ordfører opp et fullstendig program til selve dialogmøtet 13. september.

Politikere får kunnskap om hvordan det er å bo i Tveit

- 13. september får ordfører og formannskapet først en guidet busstur i området, med lokalkjente Ingrid Wisløf Jæger som guide. Så blir det et eget arrangement på Ve skole med presentasjon fra lag og foreninger om hva som rører seg i bydelen, og hva innbyggerne er opptatt av, forteller ordfører Furre. – Vi åpner for spørsmål og samtaler med de som ønsker å ta opp tema de brenner for. Dette er viktig for å kunne fatte gode beslutninger også for bydelen Tveit.

Tiltak for å bedre tilliten mellom innbyggere og politikere

En undersøkelse gjennomført av KS for mer enn 10 år siden viste at politikerne opplevedes som lite lydhøre og åpne for forslag og involvering fra innbyggerne. På bakgrunn av undersøkelsen ble det satt i gang med bydelsbesøk, første gang i 2001. Her fikk politikere informasjon om bydelen, og innbyggerne kunne stille spørsmål og komme i dialog med både ordfører og resten av politikerne. Dette som et tiltak for å øke innbyggernes tillit til lokaldemokratiet, og for å gjøre de folkevalgte bedre kjent med alle deler av kommunen.

Siste bydelsmøte var i Voiebyen i 2016. I år er det Tveit som står for tur. Her var politikerne sist i 2006, forteller Hogstad.

– For oss politikere er det nyttig å få et bredt innblikk befolkningsutviklingen, og hva folk er opptatt av i de ulike bydelene. Her har vi også en fin arena hvor vi politikerne har tid og anledning til dialoger og svare på spørsmål, sier ordfører Furre, og håper mange vil møte opp på dialogmøtet.

Invitasjon

Kart over guidet tur for bydelsbesøk i Tveit 13. september

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890

Kommuneadministrasjonens koordinator for arrangementet,
Toril Hogstad, mobil 952 56 568, epost: toril.hogstad@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.09.2017 11:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?