Gå til hovedinnhold

Ambisjoner for utvikling av Helsebyen Eg

Utvikling og innhold i Helsebyen Eg, eiendoms, klynge- og byutvikling for realisering av sømløse helsetjenester for innbyggerne. Tema på konferanse om Helsebyen Eg 21. mars.

Sømløse tjenester for innbyggerne

Ordfører Harald Furre ønsket velkommen til en konfereanse om utviklingen av Helsebyen Eg, og inviterte bredt til samarbeid. Foto: Ragna Marie Henden

- Kristiansand kommune ønsker å legge til rette og være en fasilitator for å utvikle Helsebyen Eg. Vi ønsker å skape gode helsetjenester for innbyggerne. Her er vi avhengig av samarbeid med mange for å få dette til. Vi ønsker å tilby sømløse tjenester innen korte avstander. Vi må tenke nytt og innovativt, sa Harald Furre, da han åpnet konferansen om Helsebyen Eg på Teateret 21. mars.

Over 100 inviterte deltakere fra næringsliv, stat, kommune, kultur og interessenter fikk presentert 10 ulike foredrag som skulle inspirere og gi kunnskap til deltakelse og utvikling av helsebyen Eg. Tema for konferansen var både innhold og klynge, eiendoms- og byutvikling for Helsebyen Eg.
Her kan du se hele presentasjonen.

SSHF ønsker samarbeid

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen, SSHF, ønsket kommunes initiativ velkommen, og åpnet for samarbeid på en rekke områder. Her er ett av eksemplene han presenterte.

- Vi ønsker velkommen initiativet fra ordføreren og Kristiansand kommune, svarte sykehusdirektør Jan Roger Olsen, SSHF, i sitt innlegg. Sykehuset er en av tre parter i et ønsket «trekantsamarbeid» med Eg i sentrum.

– Sømløs pasientbehandling er også en viktig sak for SSHF, vi har sterkt fokus på pasientsikkerhet, kulturholdning internt og forskning og innovasjon, presiserte Olsen. - Vi ser mange områder hvor det kan være både økonomisk og nyttig å samarbeide, med UiA, næringsliv og kommuner. Alt fra felles utnyttelse av kostbart utstyr, investeringer, forskning, administrative fellestjenester og utdanning, sa sykehusdirektøren, og åpnet opp for samarbeid på mange områder.
Her kan du se hele presentasjonen.

1 pasient 1 journal

Agder er i tet innen e-Helse. - Vi ønsker "1 pasient 1 journal", og ser utviklingen av Helsebyen Eg som viktig for helsetjenesten, sa helse- og sosialdirektør Wenche Dehli.

Kommunens egen helse- og sosialdirektør Wenche Dehli, vurderte hvordan Eg kan bli et viktig bidrag for pasienters helsetjenester. – Agder er i front på eHelse, og jobber for «1 pasient 1 journal» for innbyggerne. Vi ønsker å tenke mer helsefremming og forebygging. Her håper vi det kommer et paradigmeskifte innen helsetjenesten, hvor innsatsen settes like mye på å forebygge som å behandle, presiserte kommunens helse- og sosialdirektør.
Her kan du se hele presentasjonen.

Ureist EGenprodusert fisk og grønt

Rita Westvik ledet konferansen, og hadde også et eget innlegg om Ureist EGenprodusert fisk og grønt, gjennom selskapet Urban Feed.

Rita Westvik ledet konferansen på en stram og trivelig måte, og hadde også selv et innlegg om UrbanFeed, et firma som har utviklet teknologi og systemer for å dyrke fisk og grønt i kompakte og teknologiske enheter. Et innspill til næring i helsebyen, med smart, ureist EGenprodusert fisk og grønt.

Otto Karud, adm dir i Falck Global Assistance Norway, fortalte om prosjekter for å bruke “big data” til å håndtere helsesaker. Alt fra apper til varslingssystemer med bruk av ny teknologi. Teknologiutvikling er viktig, men vi må heller ikke glemme samtalen. Her gjelder det å ha et godt grensesnitt mellom teknologi og den menneskelige kontakte, presiserte Karud, som også savnet deltakere på konferansen «uten grått hår», som er fremtidige brukere.
Her kan du sel hele presentasjonen.

Internasjonalt marked for bærekraftige næringer

Odd Arild Lehne fra Oslo Medtech, presenterte klyngesamarbeidet i Oslo, med helsenæring som jobber globalt og lykkes.

Kristiansand kommune hadde også invitert foredragsholdere som kunne presenterte både helseklynger og samarbeid som Kristiansand ønsker å utvikle. Oslo Medtech er kommet lengst i å utvikle en helseklynge som skaper bærekraftige selskaper og næring. Oslo Medtech består av over 200 medlemmer som søkte sammen i Oslo. Klyngen har hele tiden hatt internasjonale ambisjoner og har satset på velferdsteknologi for å øke kvaliteten på helse og omsorg.

Odd Arild Lehne i Oslo Medtech presiserte viktigheten av å satse internasjonalt og globalt for å skape næring som var bærekraftige. – Vi trenger også utfordringer for å få til gode løsninger, og teste er viktig. Innkjøp er styrende for utviklingen. Vi får ikke innovative løsninger av bedrifter som vi krever «5 års erfaring i markedet av produkter», presiserte Lehne, som også utfordret til samarbeid på tvers av landegrenser. – I løpet av de neste årene skal det bygges 25 nye store sykehus i Norden, her bør vi gå sammen og tenke og ikke minst utvikle innovative løsninger.
Her kan du se hele presentasjonen.

Tetthet gjør byen triveligere

Byplansjef Hilde Bøkestad i Trondheim kommune delte erfaringer med å plassere St Olavs hospital i byen, og med universitetssamarbeid.

Byplansjef Hilde Bøkestad i Trondheim kommune, presenterte samarbeidet mellom St. Olavs Hospital, campus og byen. Trondheim kommune har plassert sykehuset midt i byen.

– Lokaliseringen har vært det viktigste miljøtiltaket i prosjektet, fortalte byplansjefen. – Byrom, design, naturmaterialer, farger og kunst har vært brukt systematisk for å skape trivsel også i forhold til et sykehus. – Det er viktig å tenke by når en bygger en institusjon, slik at bygget blir en del av byen, oppfordret Bøkestad,  som delte erfaringer fra Trondheim, og presiserte også universitetet og samarbeidet med campus som viktig.

JA - til eiendomsutvikling innen helse

Carl Brynjulfsen fra Ferd Eiendom konkluderte raskt at eiendomsutvikling innen helse er interessant.

- Eiendomsutvikling innen helse er absolutt interessant, konkluderte Carl Brynjulfsen fra Ferd eiendom, fra starten i sitt innlegg. Han representerte et selskap med over 3 mrd i egenkapital – Vi sammenligner selvsagt investering i helse kontra boliger og kontorer. For investering i eiendom innen helse så Brynjulfsen en politisk risiko, da helsepolitikken endrer seg noe ved politiske skifter. Lønnsomhet, kostnadssikkerhet, finansiering, restverdi og rammevilkår er parametre vi også styrer eter for investering i bygg inne helse. For bygg innen helse kan vi være sikre på en ting, og det er en økende etterspørsel, både med større offentlig helsefokus, og forbrukerfokus.
Her kan du se hele presentasjonen.

Helle Jul fra arkitektfirmaet Juul og Frost har tidligere levert et konsept for utviklingen av Helsebyen Eg. Her er trekantsamarbeidet mellom UiA, sykehuset og byen sentralt, og har lagt grunnlaget for konseptet Helsebyen Eg. Forslaget ble presentert på konferansen, sammen med en rekke eksempler fra andre deler av verden hvor arkitektur, design, klynger, samarbeid og integrering har vært vellykket.
Her kan du se hele hennes presentasjon.

Varme hender

Designantropolog og psykolog Anna Kirah presiserte viktigheten av å hele tiden også tenke på mennesker i teknologiutviklingen.

Begrepet «varme hender» ble løftet på lik linje med innovasjon og teknologi på konferansen. Anna Kirah, designantropolog og psykolog, minnet konferansen kanskje sterkest på å ikke glemme menneskene i utviklingen av helsetjenester, både i ærbødighet overfor både mottaker og den som yter tjenester. Kirah presiserte også viktigheten av å tenke nytt. Hvis du skal lykkes, så ansett mennesker som er annerledes enn deg selv.
Her kan du se hele presentasjonen.

Veien videre med Eg i sentrum

Ordfører Harald Furre takket nærmere 100 deltaker som var invitert og engasjert på konferansen om Helsebyen Eg. Her var representanter fra næringsliv, stat, kommune, kultur og interessenter.

Ansgar Gabrielsen, nå selvstendig konsulent,  hadde siste innlegg med futt og fart.

– Det er ikke nok å si Halleluja, men vi må gjøre det, sa Gabrielsen, som først betegnet Helsebyen Eg som mer ambisiøst enn å dra til månen. Men som konkluderte i sitt foredrag og med erfaringer fra andre prosjekter, som både Drammen og i Oslo, at Eg-prosjektet bør være oppnåelig over tid.

– Det er ambisjoner for denne byen og dette kan lykkes, spesielt om jeg blir med, kom det fra en munter tidligere helseminister.

- Stedet er valgt -  vi må dra sammen, og i godt samvirke med mange aktører. Takk for deltakelse og mange gode innspill, oppsummerte ordfører Harald Furre. – Det er tre søyler for videre samarbeid, sykehuset og kommunens primærhelsetjeneste, forskning og innovasjon, og helserelatert næringsvirksomhet.

- Kommunen vil nå etablere en tydelig prosjektledelse med vår tekniske direktør Ragnar Evensen som leder, med rådmann og fagpersoner som skaper «trøkk». Kommunen vil være en fasilitator videre og skape arenaer og «dansegulv» for aktører til å bidra. Vi har ferdig regulerte områder, men kommunen kan ikke skape dette alene. Her oppfordre vi til samarbeid, og inviterer private næringer og statlige institusjoner til å se muligheter og bli med på å utvikle Helsebyen Eg, oppfordrer ordfører Harald Furre.

Kontakt

Ordfører Harald Furre inviterte til konferansen som var arrangert og tilrettelangt av by- og samfunnsenheten i kommunen, med prosjektleder Valborg Langevei.

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Teknisk direktør Ragnar Evensen, mobil 901 98 087
Næringsrådgiver Valborg Langevei, By – og samfunnsenheten, mobil 992 19 474

Program for seminaret finner du her  Mer om forhåndsinformasjon om konferansen her.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 22.03.2017 10:03
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?