Gå til hovedinnhold

Hva mener Agder-ledere om framtidas næringsliv?

Prosjektleder/fylkesrådmann for Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft, er begeistret for Business Region Kristiansands Næringsforsight-prosjekt som skal gi råd for Agders næringslivssatsing de neste 20 år.

Samarbeidsprosjekt

- Vi er nå i startfasen med informasjonsinnhenting til Næringsforsight Agder gjennom Innspillskonferanser på Agder, forteller Geir A. Haugum, leder for Business Region Kristiansand.

Business Region Kristiansand gjennomfører et Næringsforesight-prosjekt for Agder i samarbeid med Listerrådet, Lindesnesregionen, Kommunesamarbeidet i Østre Agder, Setesdal Regionråd, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandets Kompetansefond og Sørlandsparken Næringsforening.

Innspillskonferansen i Kristiansand 7. mars

Direktør Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge Agder mener regionen må satse på blant annet bærekraftsbølgen, ren energi, havnæringer, turisme og digitalisering framover. Foto: Ragna Marie Henden

- Bærekraftsbølgen gir oss de største næringsmulighetene fremover. Ren energi, havnæringer, turisme og digitalisering kan være de store satsingsområdene for regionen i framtida, sa Sveinung Hovstad, direktør for Innovasjon Norge Agder. Hovstad var en av 11 ledere på Agder som hadde innlegg på Innspillskonferansen i Kristiansand 7.mars i Bussiness Region Kristiansands nye lokaler.

Vi nevner her noe som ble sagt i innleggene:

Daglig leder Terje Klungland i Coworks mener det fortsatt vil være mye aktivitet fremover innen oljerelaterte næringer. Som leder for et gründerhus mener han det er viktig å bidra til at gründere med ideer får hjelp til å få sine første kunder.

Daglig leder Mike Troxel startet Vision skatepark og Makerspace Kristiansand. Han minte forsamlingen på at Microsoft startet i garasjen med to unge gründere, og det er viktig å få med grasrota av mennesker med ideer for å få fram ideer for framtida. Han etterlyste også flere muligheter med støtteordninger og investorer for gründere med ideer.

Gunstein Skomedal representerte Elkem og Eyde tenketank.Han fortalte at Elkem har aldri gått så bra som i dag, og at prosessindustrien skriker etter lærlinger. Skomedal mente fossilfritt energisystem er framtida, med automasjon og viktigheten av å dyrke og skape nysgjerrighet og katapultsenter.

Fra UiA kom dekan Rein Terje Thorsteinsen, som fokuserte på viktigheten av samarbeid, med de gode eksemplene NODE og Eyde, og inviterte til samarbeid med 4.000 ansatte og 12.000 studenter på UiA. Han mente vi i framtida vil gjøre det vi gjør i dag, men på nye måter.  

Dekan Kristin Wallevik, også fra UiA, mener klynge til klyngesamarbeid kan være viktig framover, hvor regionens rolle skal være som tilrettelegger. Wallevik presiserte også at unge i dag tenker annerledes enn godt voksne, og vi må lytte til hvordan unge tenker om samfunnet og koble oss på megatrender. Kompetanse, erfaringer, kombinere økonomi og filosofi til det beste, med regionen som tilrettelegger var oppsummert Walleviks råd.

Direktør Tor Henning Ramfjord representerte sitt 2 måneder gamle selskap Global Ocean Technology. Han presiserte viktigheten av å jobbe sammen om felles utfordringer, med eksempel oljeindustrien i landsdelen. Ramfjord mente havet er fortsatt viktig for mange virksomheter framover, og anbefalte å gå fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert havbruk framover.

Prosjektleder/fylkesrådmann for Agder fylkeskommune Tine Sundtoft er meget begeistert for Næringsforsight-prosjektet.

Prosjektleder/fylkesrådmann for Agder fylkeskommune Tine Sundtoft er meget begeistret for Næringsforsight-prosjektet. Sundtoft synes det er meget positivt at regionrådene er med i samarbeidet for å få til en felles strategi for de neste 20 år. Det sammenfaller også godt med fylkeskommunens egen utarbeidelse av Regionplan Agder – 2030, med en kompetansestrategi for Agder i en region som har kultur for verdiskaping.

Distriktssekretær Agnes Nordgård fra LO Agder presiserte viktigheten av å bygge på den arbeidskompetansen vi har i regionen, som har vist seg å være omstillingsdyktig og fleksibel.
Trond Madsen fra NHO mener det er viktig å tiltrekke seg kapital og kunnskap til regionen. Fornybar energi er Agders store fordel, mens arbeidsmarkedet er dårlig for regionen samlet sett. Det er viktig i denne strategien å ta hele Agder i bruk og jobbe med samhandling, mente Madsen.

Fra DNB kom direktør Helge Hammersbøen som presiserte viktigheten av å ha en sterk by og region i førersetet for utviklingen. Vi trenger å være offensive, få flere gasellebedrifter og arbeidsplasser. Hammersbøen mente at det vi skal leve av om 20 år enda ikke er oppfunnet, og noe av framtida ligger i turisme, urbanisering og disruptiv innovasjon.

Etter innledningene ble det også debatt. Her ble det blant annet nevnt viktigheten av infrastruktur og mobilitet i regionen, heltidskultur, kvinners plass, fleksibilitet og dynamikk i arealplanleggingen, styrke byene og merkevaren byene på Agder, datalagring og kontroll på egne data som viktig.

Det er utfordringer med få som søker lærlingeplasser. Og noen presisert behovet for at flere stillinger lyses ut eksternt for å få kompetanse til å flytte til regionen. I dag er det mye kjennskap og vennskap som gir jobber lokalt. Gründere er viktige og de må bli bedre til å presentere sine ideer, samtidig som det må kapital til for vekstbaserte gasellebedrifter, og etableres flere steder hvor grundere og investorer møtes.
Et konkret forslag om en vegan kokkelinje ble lagt fram, med begrunnelse om å sette regionen i front nasjonalt i en internasjonal megatrend med veganmat. 

Næringsforsight Agder

Geir A. Haugum (fv) i Bussiness Region Kristiansand er imponert over innspill og deltagelse fra Agder-ledere som stiller for å bidra til en felles strategi for Agder. Fv Tine Sundtoft, VAF, Helge Hammersbøen, DNB og Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge.

- Vi arrangerer nå fire Innspillskonferanser på Agder, i Lyngdal, Kristiansand, Arendal og på Byglandsfjord. Konferansene 7. mars i Lyngdal og Kristiansand hadde stor oppslutning og ga mange gode innspill fra dyktige ledere på Agder, sier Haugum.
– Formålet er å samle innspill til en analyse som skal gi råd og kunnskapsgrunnlag for å sikre et omstillingsdyktig og robust næringsliv for Agder. Vi utfordrer også vanetenking og etablerte «sannheter» og prøver å få fram nye tanker og ideer.

21. mars Arendal og Byglandsfjord

De neste to innspillskonferansene arrangerers i Arendal og på Byglandsfjord.

For Setesdalsregionen: 21. mars kl 13.00-15.30 på Revsnes Hotel, Byglandsfjord.
For Kommunesamarbeidet i Østre Agder: 21.mars kl 08.00-10.30, Kunnskapshavna, kursrom 1, Arendal.

- Det er viktig å hente innspill, meninger og erfaringer fra hele regionen, sier Haugum i Business Region Kristiansand. – Vi opplevde blant annet på konferansen i Lyngdal 7. mars at fokuset og erfaringene er andre i distriktet enn i urbane områder. I distriktene er blant annet sikkerhet for strømlevering av stor betydning for næringene. Vi fikk blant annet høre om et sagbruk som hadde opplevd over 200 strømbrudd siste året.

Sluttrapport i juni 2018

Konsulentene Trygve Lie og Nikolai Stefanovic fra inFuture kjører prosessen som skal gi et endelig resultat i form av en sluttrapport i juni. Den skal inneholde anbefalinger for strategier og tiltak for næringsutvikling i Agderregionen i et 20 års perspektiv.

Forsightatbeidet skal kombinere analytiske, intuitive og kreative metoder, og er delt inn i tre faser:

1. Trendanalyser i mars
Her innhentes informasjon gjennom fire innspillskonferanser, litteraturstudier og analyser, 14 intervjuer med nøkkelinteressenter og ekspertintervjuer.

2. Prioriteringer i mai
Det inviteres til trendsamlinger som i mai  hvor det skal prioriteres i det innsamlede materialet og få fram mer spissede framtidsbilder for regionen.

3. Strategier og tiltak i juni
I denne fasen skal det også konkretiseres tiltak, og det inviteres til ideworkshoper og strategiworkshoper som til slutt blir samlet i en sluttrapport.

Om Næringsforsight Agder

Om Innspillskonferansene

Om Innspillskonferansen i FVN

Kontakt

Næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum, mobil 971 71 885
Næringsrådgiver Business Region Kristiansand, Valborg Langevei, mobil 992 19 474

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 09.03.2018 14:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?