Gå til hovedinnhold

Høring om utvidet skjenketid

31. mai er fristen for å komme med innspill til forslaget om endring av forskrift om skjenketider for alkohol.

Endre forskrift

Gi tilbakemelding på høringsutkastet senest 31. mai.

Dagens forskrift, som sier at skjenking kan skje fram til klokka 02.00, ble vedtatt av bystyret i 2008. En utvidelse av skjenketiden krever at forskriften endres. Bystyret skal ta stilling til forskriftsendringen 19. juni.

Forslaget som rådmannen nå sender på høring, går ut på at formannskapet får delegert myndighet til å tillate utvidet skjenketid mellom 15. mai til 1. september hvert år.

Bakgrunnen for forslaget er at flertallet i formannskapet 8. mai ga sin tilslutning til en søknad om et prøveprosjekt som tillater skjenking til klokka 03.00 mellom 15. mai og 1. september i år. 15. mai ble formannskapet orientert om høringen av forskriftsendringen.

Formannskapet 8. mai

Frist 31. mai

Søknaden kom fra Kristiansand Hotell- og Restaurantforening, Næringsforeningen, Kvadraturforeningen, Møtebyen Kristiansand, NHO Reiseliv, USUS med Visit Sørlandet og Gårdeierforeningen.
Forslaget til forskriftsendring sendes nå på høring til alle relevante høringsinstanser. Andre som ønsker å sende inn høringsinnspill, er også velkommen til det. Innspill sendes på e-post. Vennligst merk e-posten med saksnummer 201906953.

E-post

Vedlegg

Brev om høringsnotat

Høringsnotatet

Dagens forskrift

Forslag til ny forskrift

Søknad om prøveprosjekt

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 25.05.2019 15:35
Sist endret: 03.06.2019 08:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?