Gå til hovedinnhold

Høring om forskrift - utslipp av avløpsvann

Høringsfrist i forbindelse med innføring av felles forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner er satt til 13. februar 2017.

Felles forskrift

Fra kartlegging av private avløpsrenseanlegg i 2016 på Tveit. Fra venstre: Ole Bendik Lilleby, Oleksandra Shelestina, Muhammad Abbas, Karoline H Spilling Foto: Marianne Bliksaas

Forskriften omfatter utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende, med innlagt vann. Unntatt er bebyggelse som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg og bebyggelse som ikke har innlagt vann.

Alle de syv kommunene har mange av de samme miljøutfordringene, i tillegg til at nedslagsfelt, vannområder og elver krysser kommunegrensene. Flere entreprenører og konsulenter arbeider på tvers av kommunegrensene. Etablering av et felles regelverk vil sikre mer forutsigbar saksbehandling for både foretak og privatpersoner, samtidig som det gir saksbehandlerne et større nettverk for samarbeid. Den vil også være et godt hjelpemiddel i arbeidet med vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021.

Dokumentene

Forskriften består av følgene dokumenter:

Tilleggsdokumenter

Høring

Dersom det er noen punkter i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann og/eller tekniske bestemmelser som skulle virke urimelige, uklare eller at viktige punkt er uteglemt ber arbeidsgruppa om at det sendes inn skriftlig uttalelse på dette. Kristiansand kommune vil på vegne av alle kommunene ta i mot innkomne høringsuttalelser.

Høringsinnspill sendes:

Kristiansand kommune v/ Alena Bohackova, By- og samfunnsenheten, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller postmottak@kristiansand.kommune.no, merkes med høringsinnspill lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Knutepunkt Sørlandet.

Høringsfrist 13. februar 2017.

Politisk vedtak

Arbeidsgruppen vil sammenfatte de innkomne uttalelsene og utforme en felles saksfremstilling som skal legges frem for politisk behandling i hver enkelt kommune.

Endelig behandling av saken i kommunestyrene og bystyrene forutsettes å finne sted i løpet av våren 2017. Tidspunkt for ikrafttredelse av nytt reglement vil bli kunngjort.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 20.12.2016 09:26
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?