Gå til hovedinnhold

Hjelper ut av depresjon

Seks av ti personer som har vært innom lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp (Rph), blir friske. Det viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Gode resultater

Ann Birgithe Solheim Eikhom, psykolog, Hellen Ruthjersen, kognitiv terapeut og Janne Rommetveit, kognitiv terapeut.Helsetilbudet «Rask psykisk helsehjelp» oppnår svært gode resultater i undersøkelsen i regi av Folkehelseinstituttet. 774 personer i Kristiansand og Sandnes har deltatt i studien. Den viser blant annet at 6 av 10 som bruker tilbudet blir friske, mot nær 4 av 10 i kontrollgruppen.

Deltakerne i studien hadde lettere til moderat angst, depresjon eller søvnproblemer. Den ene gruppa fikk Rask psykisk helsehjelp (Rph), som innebærer gruppetilbud og individuelle samtaler basert på kognitiv terapi. Den andre gruppa utgjorde kontrollgruppen som fikk det vanlige tilbudet som er hjelp fra fastlege og eventuell henvisning til psykolog.

- Dette er svært oppløftende resultater. Det er godt å se at folk som oppsøker oss får hjelp og at de kan gå til en bedre hverdag privat og på jobb, sier Ann Birgithe S. Eikhom.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp i Kristiansand her.

Fast tiltak

Hun er psykolog knyttet til Rask psykisk helsehjelp i Kristiansand. Rask psykisk helsehjelp ble startet for at kommuner skulle tilby befolkningen lavterskeltilbud for angst og depresjon, og har blitt et fast tiltak i Kristiansand.

18 kommuner deltar i dag i det som er et gratis lavterskeltilbud.

661 antall personer har benyttet tilbudet i Kristiansand siden oppstarten i september 2014. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden oktober 2015 til september 2017.

- Vi jobber fremover for å styrke kapasiteten og utvikler tilbudet. Fra høsten planlegger vi flere kurs, og nytt i høst er at vi skal utvide tilbudet vårt, sier hun.

Eikhom skryter av de ansatte som hun mener har stor betydning for de gode resultatene. Hun mener også at en viktig årsak til at Rph er så effektivt, er at de har mulighet til å gi hjelp raskt, og de kan gi hjelp før motivasjonen og håpet synker hos brukeren. Brukeren tar selv kontakt og kan på den måten oppleve større grad av engasjement sin egen prosess.

- Vi bruker en, kognitiv metode, som det er forsket mye på, og som viser seg å ha god effekt på mild til moderat angst, depresjon og søvnplager, sier hun.

Ikke ventetid

Ikke alle kan benytte tilbudet. Rphs målgruppe er målgruppe er personer fra 16 år og oppover med milde til moderate plager, og de tilbyr ikke medikamenter.

- Vi ønsker at folk tar kontakt før problemene utvikler seg til det verre. Vi ser at mange er svært motiverte for endring når de tar kontakt med oss. Denne motivasjonen tror vi er avgjørende for de gode resultatene, sier psykologen som også peker på at det ikke er ventetid for hjelp hos Rph.

Rph har et variert tilbud med introduksjonskurs, veiledet selvhjelp og i noen tilfeller individuelle samtaler. Tilbudet er kortvarig.

Samarbeid Songdalen

Rask psykisk helsehjelp i Kristiansand samarbeider tett med Songdalen Rask psykisk helsehjelp.

- Vedkommende som jobber i Songdalen er på vårt kontor to til tre dager i uken. På den måten blir hun en del av et større team, og vi utveksler erfaringer. Vi tenker fremover mot nye Kristiansand, sier Eikhom.

Teamet i Kristiansand er i løpet av våren styrket med 1,5 årsverk, og de jobber med å sørge for god kapasitet fremover.

Kontakt for media

Ann Birgithe S. Eikhom
Psykolog, Rask psykisk helsehjelp
Virksomhet oppfølging
Mobil: 90171146

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 28.06.2018 12:59
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?