Gå til hovedinnhold

Hjelper kommunen til å bli bedre på nett

Innbyggere i Kristiansand bidro i workshop for bedre nett-tjenester på Min side. Workshopen er en viktig del av ny satsing på digitalisering av tjenester i Kristiansand kommune.

Workshop

Akmal Ali, Chinju Lakshmi Poil og Ramya Devendiran (f.v.) synes det var fint å få bidra i workshopen for bedre tjenester på nett. De synes foreldreportalen er bra, men er mindre fornøyd med språket og etterlyser forståelige ord og bedre beskrivelser. Hanne Gürün Halleraker, Kristiansand kommune, stående bak. Foto: Hilde Fjukstad

 Dere må bruke enklere og mer forståelig språk! var ett av mange innspill som kom fram under en workshop i Rådhuskvartalet i forrige uke. Workshopen ble holdt for et tverrsnitt av byens innbyggere i forbindelse med kommunens nye satsing på flere og bedre nett-tjenester på Min side. 

Brukernes behov i sentrum

Deltagerne måtte løse oppgaver og gi tilbakemeldinger på hva som manglet og hva som kunne gjøres bedre. Målet var å få input fra de som faktisk bruker tjenestene. 

– I workshopen ønsket vi å få innspill fra innbyggere i forhold til deres behov. Hvordan opplever de tjenestene våre og hva slags behov har de? Hva må til for at de skal bruke nett-tjenestene våre? Vi var ute etter å se det litt fra deres ståsted og hva de kunne tenke seg, sier Lise Bardoff, prosjektkoordinator for prosjektet «Utforming og design Min side». Prosjektleder er Bernt Martinussen fra Vivento.

Digitale kanaler først

– Tanken bak den første versjonen av Min side var å lage en felles inngangsport med ID-innlogging for innbyggere og næringslivet til våre nett-tjenester Nå må vi videre og se på design og utforming på nytt for at den skal bli best mulig for publikum. Vi må sikre at innbyggerne velger de digitale kanalene først. Derfor holdt vi denne workshopen, forteller hun videre. 

Lett å bruke, pen å se på

Martinussen understreker betydningen av gode nett-tjenester slik at innbyggeren velger nett i stedet for å ringe eller møte opp i Servicetorvet. Han gir følgende korte oppsummering av arbeidet de gyver løs på: 

– Vi skal lage en Min side som er lett å bruke og pen å se på, sier han. 

Bak det tilsynelatende enkle utsagnet ligger det mye arbeid bak. Foruten arbeidet med Min side er det satt i gang ytterligere to prosjekter med ansatte fra alle sektorer i kommunen. Songdalen og Søgne kommuner bidrar også.

Alle søknadsskjema digitaliseres

– I det andre prosjektet skal vi se på de tjenestene vi har i dag, hvordan de kan løftes og samles i grupper som er logiske for publikum slik at de velger nett-tjenester først, sier Bardoff. 

Det siste innebærer også å digitalisere alle word- og pdf-skjema på dagens nettside – over 70 i alt. 

Booking, bevilling og tilskudd

– Det tredje prosjektet går gjennom alt som har med booking, tilskudd og bevilling å gjøre. Disse tjenestene ønsker vi å full-digitalisere der det er mulig, legger hun til. 

Booking, tilskudd og bevilling er ofte etterspurt blant både innbyggere, organisasjoner og bedrifter. Å få på plass enkle, brukervennlige søke- og bestillingssystemer som gir minst mulig manuelt arbeid, vil være et pluss for alle parter. 

– Det er artig å få legge fram det som er problematisk på nett. Vi har jo ulike utfordringer, sier Helge Eg Johansen. Både teknikk, små taster, få søkeord og dårlig søkefunksjon kan gjøre oppgaven vanskelig, for ikke å si umulig. Fra venstre: Astrid Tvedten, Charlotte Wesenberg og Helge Eg Johansen. Foto: Hilde Fjukstad

Ønsker også innspill fra publikum

Alle innspillene som kom på bordet under workshopen tas nå med videre inn i prosjektarbeidet og vil komme alle digitaliseringsprosjektene til gode.

Det er også mulig for andre som ikke var tilstede under workshopen å komme med ideer og forslag til nye og bedre nett-tjenester. Dette kan sendes på e-post til Lise Bardoff .

Kontakt

Bernt Martinussen, prosjektleder, Utforming og design Min side,
Telefon: 977 33 947
Lise Bardoff, prosjektleder KR-IKT og koordinator for alle tre prosjektene,
Telefon: 920 27 749

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 07.11.2017 12:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?