Helsenæring - den nye oljen?

6. og 7. september arrangeres den nasjonale konferansen «Helsenæring - den nye oljen?» i Kristiansand. – Vi vil sette søkelyset på hva som er viktig for oss på et felt i rivende utvikling, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

Samarbeid

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli ønsker velkommen til en spennende konferanse med mange kjente deltakere fra politikk, næringsliv og akademia.Kristiansand kommune arrangerer konferansen sammen med Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH. På programmet står en rekke kjente navn.

Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune er ikke i tvil om at ehelse og helsenæring er viktig, og at det er essensielt at kommunene ser sitt ansvar og leder an i utviklingen.

- For å utvikle gode kommunale tjenester er det viktig å få næringslivet «på lag» slik at de bidrar til å realisere fremtidens kommuner med sine produkter og tjenester. Det vil være et viktig bidrag på to måter, både fordi det skaper viktige arbeidsplasser og gode tjenester til innbyggerne, sier Dehli.

- Inspirerende

Wenche P. DehliHun er svært fornøyd med programmet. Hun peker på at etterspurte og interessante foredragsholdere kommer, og hun peker på at konferansen spenner over mange relevante temaer innen helse- og næringslivssamarbeid.

Dehli er svært glad for at konferansen avholdes i Kristiansand.

- Det er inspirerende for oss på Sørlandet som jobber med dette. Det setter Agder på kartet på et felt som er i rivende utvikling – og hvor vi vil være i front, sier Dehli.

Hun tror at for mange i helsesektoren oppleves samarbeidet med næringslivet, anskaffelser og utvikling som "bortebane".

- Vi vil med denne konferansen bidra til at ledere og medarbeidere i helsesektoren og næringslivet blir mer kjent med hverandre. Samarbeid skal oppleves som berikende og nyttig, og det skal være lav terskel for å ta initiativ begge veier, sier Dehli.

- Meld deg på

Nå må alle som er interessert kjenne sin besøkelsestid, mener helse- og sosialdirektøren.

Det er første gang denne nasjonale konferansen om ehelse og helsenæring blir arrangert, men både ordfører Harald Furre og helse- og sosialdirektøren håper at det blir en årlig begivenhet. Det betyr mye for kommunen både som tjenesteyter og arbeidsgiver at så mye kompetanse og sentrale personer på dette feltet blir samlet i Kristiansand.

- Det er viktig at Kristiansand tar en proaktiv rolle innen e-helse og helsenæringen. Vi har tunge fagmiljøer i regionen og samtidig store utfordringer som skal løses av kommunen og det offentlige. At vi løfter mulighetsbildet og inviterer til dialog i Kristiansand er med å synliggjøre arbeidet som gjøres i regionen samtidig som vi får løftet visjonene vi har for veien videre, har Furre sagt tidligere.

Nå håper både Furre og Dehli at mange benytter muligheten til å delta på konferansen. 

Påmelding  

Kontakt for media:

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 06.08.2018 10:27
Sist endret: 06.08.2018 13:42