"Helsenæring - den nye oljen?"

6. og 7. september arrangeres den nasjonale konferansen «Helsenæring - den nye oljen?» i Kristiansand. – Det er helt nødvendig å tenke nytt om hvordan vi leverer og organiserer helsetjenestene, sier ordfører Harald Furre.

Samarbeid

Ordfører Harald Furre ønsker velkommen til en spennende konferanse med mange kjente deltakere fra politikk, næringsliv og akademia. Kristiansand kommune arrangerer konferansen sammen med Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH. På programmet står en rekke kjente navn.

- Konferansen har et variert og spennende program med mange interessante foredragsholdere. Det er viktige temaer som settes på dagsorden, og jeg tror kombinasjonen av innlegg fra akademia og næringsliv vil gi nye tanker for det videre arbeidet, sier ordfører Harald Furre.

Ordføreren mener feltet ehelse og helsenæring er viktig. Han peker spesielt på at andelen eldre i befolkningen øker.

- Må tenke nytt

- Det er helt nødvendig å tenke nytt om hvordan vi leverer og organiserer helsetjenestene om vi skal opprettholde og forbedre tjenestene. For Kristiansand kommune, som snart har 110.000 innbyggere, er vi avhengige av å ta i bruk moderne og effektive verktøy i leveransen av gode helsetjenester, sier han

Det er første gang denne nasjonale konferansen om ehelse og helsenæring blir arrangert, men ordføreren håper at det blir en årlig begivenhet. Å få samlet så mye kompetanse og sentrale personer på dette feltet i Kristiansand, betyr mye for kommunen både som tjenesteyter og arbeidsgiver.

- Det er viktig at Kristiansand tar en proaktiv rolle innen e-helse og helsenæringen. Vi har tunge fagmiljøer i regionen og samtidig store utfordringer som skal løses av kommunen og det offentlige. At vi løfter mulighetsbildet og inviterer til dialog i Kristiansand er med å synliggjøre arbeidet som gjøres i regionen samtidig som vi får løftet visjonene vi har for veien videre, sier Furre.

Nå håper han at mange benytter muligheten til å delta på konferansen.  

Aktuelt

Temaet er aktuelt blant annet fordi den fordi den kombinerer det offentlige, det private og det politiske. Jeg mener derfor konferansen er relevant for alle som jobber med e-helse og helsenæring, både i Kristiansand og resten av landet, sier Furre.

Han sier det er viktig at de gode løsningene for fremtidens helsevesen blir funnet, og at et bredt samarbeid er nødvendig.

- Jeg tror denne konferansen er et viktig bidrag i det arbeidet og håper mange kommer og deler sine erfaringer og meninger, sier Furre.

Kontakt for media:

Ordfører Harald Furre
Mobil 982 81 890»

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 02.07.2018 14:27
Sist endret: 02.07.2018 14:27