Gå til hovedinnhold

Helsehjelp for unge godt mottatt

Unge i Kristiansand som bruker helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skole, er fornøyde med tjenesten. Det viser en brukerundersøkelse.

Viktige tjenester for unge

Helsesøstre som får gode tilbakemeldinger fra sine mange unge brukere. Marianne Bendiksen, Venke Bakke, Aina Kjær, Ane Haugland Torset og Anne-Cathrine Bragdø. Leger knyttet til helsestasjonen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Børge Røssaak Nilsen- Helsestasjon for ungdom (HFU) og skolehelsetjenesten i videregående skole er svært viktige tjenester. Det er veldig gledelig å se at brukerne er så fornøyde, sier avdelingsleder Aina Kjær.

Kjær peker på at det er ekstra gledelig å se at brukerne mener de blir respektfullt behandlet når de oppsøker tjenesten.

En mer detaljert oversikt over resultatet kan du lese her.

Undersøkelsene er gjennomført etter mal fra bedrekommune.no, som er en tjeneste i regi av Kommuneforlaget. Undersøkelsene fra bedrekommune.no er standardiserte, og gir kommunene mulighet til å sammenligne sine resultater med andre kommuner og med et landsgjennomsnitt.

Undersøkelsene ble gjennomført i vår, og er i desember presentert for politisk behandling i helse- og sosialstyret.

Høyt gjennomsnitt

Skolehelsetjenesten i videregående skole: I denne undersøkelsen var det mulig å score fra 1-6 på hvert punkt, og 6 er best.

Brukerne gir tilgjengelighet en score på 5,3 mens 4,6 er gjennomsnittet av kommunene som har gjennomført samme undersøkelse.Brukerne gir «pålitelighet og kompetanse» en score på 5,6 mot gjennomsnittet på 4,9.Brukerne gir «respektfull behandling» en score på 5,9 mot gjennomsnittet som er 5,5.Alt i alt gir brukerne en score på 5,5 mot 4,8 som er gjennomsnittet.

Helsestasjon for ungdom: I denne undersøkelsen var det mulig å score fra 1 - 4 på hvert punkt, og 4 er best.

Brukerne gir informasjonen de får en høy score på 3,9 mot 3,8 som er gjennomsnittet av kommunene som har gjennomført samme undersøkelse.Brukerne mener tilbudet er tilgjengelig. Tjenesten scorer 3,4 som er samme som gjennomsnittet.Brukerne mener de blir svært respektfullt behandlet. Tjenesten får toppscore på 4,0 som er samme som gjennomsnittet.Brukerne mener resultatet av kontakten med HFU som svært godt, og gir en score på 4,0 mot 3,9 som er gjennomsnittet.Når de blir bedt om å gi en helhetsvurdering av tjenesten, gir unge i Kristiansand toppscore igjen på 4,0 som er noe høyere enn gjennomsnittet på 3,9.

Skriftlige tilbakemeldinger

- Vi ser at de unge i Kristiansand synes tjenesten er god, og vi ser at vi oppnår resultater som er på linje med eller høyere enn landsgjennomsnittet. Unge mennesker kan være veldig sårbare, og det er svært viktig at vi sørger for at tjenestene vi tilbyr er gode, sier Kjær.

I begge undersøkelsene hadde ungdommene mulighet til å gi egne skriftlige tilbakemeldinger og kommentarer. I flere av kommentarene ble det gitt uttrykk for at de ønsker lenger åpningstider og flere åpningsdager, og de ønsker et bedre køordningssystem.

HFU jobber nå med å få på plass et elektronisk køordningssystem.

Det er ingen konkrete planer om å utvide eller endre åpningstidene.

Vil forebygge

Undersøkelsene ble gjennomført i vår, og det er første gang kommunen gjennomfører en slik undersøkelse for HFU og skolehelsetjenesten i videregående.

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende tjenester. Skolehelsetjenesten er til stede på den enkelte skole og elevene tar kontakt uten at de trenger henvisning fra noen. En ønsker å komme tidlig inn før et problem har vokst seg for stort. Skolehelsetjenesten jobber tett sammen med skolen og er opptatt av trivsel og mestring i hverdagen for den enkelte elev.

- Resultatene våre er gode, og vi har dyktige medarbeidere som møter unge mennesker på en veldig god måte ute i sin hverdag. Dette er det viktig å holde på og vi må ikke tenke at vi kan falle til ro med at vi har en god tjeneste, sier Kjær.

Lett tilgjengelig

Helsestasjon for ungdom fungerer som en dropin-tjeneste for unge opp til 25 år. Der er helsesøster og lege til stede og bistår unge med det meste av det de kommer med av problematikk. Om ikke HFU kan hjelpe blir de henvist til andre.

- Vi skal være en lett tilgjengelig helsetjeneste for unge som det skal være lett å ta kontakt med og som er på ungdommens premisser. Vi gleder oss over at vi skal få på plass et køsystem på nyåret og det er et kjærkomment tilskudd både for ansatte og ungdommen som bruker oss, sier Kjær.

Kontakt for media

Aina Kjær
Avdelingsleder helsestasjon for ungdom
91531661.

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 27.02.2018 15:47
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?