Gå til hovedinnhold

Hedersmedalje til Bjørg Wallevik

Tidligere ordfører Bjørg Wallevik ble 27. juni tildelt Kristiansand bys hedersmedalje.

– Forbilde

Det var dagens ordfører, Harald Furre, som overrakte hedersmedaljen til Wallevik, som var ordfører i Kristiansand fra 1991 til 2003. Bjørg Wallevik satt i bystyret i 28 år sammenhengene år. Hun ble valgt inn første gang i 1979, og avsluttet sin bystyregjerning først i 2007.

Wallevik får Kristiansand bys hedersmedalje «for å ha representert byen på en fremragende måte. Hun har et sterkt engasjement både for byutvikling, kultur og enkeltmennesker. Som byens første og til nå eneste kvinnelige ordfører, har hun vært et forbilde».

Utdelingen skjedde på Kvadraturforeningens sommerfest, som i år ble holdt i gården til Hopeful. I dag er Bjørg Wallevik arbeidene styreleder og svært engasjert i arbeidet som drives av Hopeful i Kristiansand.

– Dette er en medalje som overrekkes til noen som har gjort en spesiell innsats for byen vår. I år har vi bestemt at styrelederen i Hopeful, Bjørg Wallevik, skal få medaljen. Bjørg har gjort en stor innsats for byen gjennom mange år og i mange funksjoner. Men det er klart at de 12 årene som ordfører står særlig sterkt i byens historie, sa ordfører Furre.

Han refererte til at Wallevik har fortalt at det ikke var akseptert verken med danseskole eller leppestift da hun var ungdom i byen.

Rausere by

Bjørg Wallevik fikk overrakt Kristiansand bys hedersmedalje av ordfører Harald Furre.

– Du opplevde byen som litt trang. Noe av din inngang til å være politiker og ordfører var nettopp å skape en rausere by, en åpnere by og en mer moderne by. Det er det ingen som helst tvil om at du bidro til i din ordførerperiode. Det er noen store milepæler som er passert i løpet av din ordførerperiode; Quartfestivalen var et veiskille i forhold til Kristiansand som kulturby og for Kristiansands identitet og vår posisjon nasjonalt. Bjørg sto i front for å tillate Quartfestivalen. Uten Bjørgs innsats, ingen Quartfestival. Du gjorde en enormt innsats for å få Høgskolen i Agder til å bli universitet. En del av det var å transformere verdiene i kraftselskapene til to fond: Sørlandets Kompetansefond og Cultiva. Kompetansefondet finansierte oppbyggingen av høgskolen til et universitet, og du var helt avgjørende for at Kompetansefondet ble en realitet. Og så er vi veldig glad for at du har fortsatt etter at du gikk av som ordfører. Det at du engasjerer deg i Hopeful, er jo et godt bevis på det som er deg; et stort hjerte, brennende engasjement også for de som trenger ei ekstra hånd i hverdagen, sa ordfører Harald Furre.

Rørt

Bjørg Wallevik har et brennende engasjement for de unge. – Vi har et sosialt ansvar for den oppvoksende slekt, og derfor er jeg med i Hopeful, sa medaljemottakeren. – Dette ble jeg veldig, veldig rørt av. Du går inn i en situasjon som politiker, du har noen visjoner og så merker du at du har folk på lag som også kan være med å dele dine visjoner. Da blir du tent, og da ser du at du har en mulighet til å påvirke samfunnet. Vi vet jo at vi har det, men det er av og til at det må komme som en liten åpenbaring at det går an å ha en stemme inn i et ganske innfløkt system, og også av og til få gjennomslag, sa Bjørg Wallevik da hun takket for hedersmedaljen.

Hun fortalte at det var da hun kom tilbake til Kristiansand etter en periode i USA at hun bestemte seg for å gå inn i politikken. Forhold som selvbestemmelse, styring over eget liv og et sosialt ansvar ble avgjørende for at hun engasjerte seg i Høyre.

Beveget appell

– Vi har et sosialt ansvar for den oppvoksende slekt, og derfor er jeg med i Hopeful. Det er ganske skummelt det som skjer: Hvis du ramler ut, og ingen hanker deg inn, så kan du bli uføretrygdet uten egentlig å ville det. Jeg er for at alle som trenger uføretrygd skal få det. Men jeg er dypt motstander av at folk som egentlig har evner, ønsker og ambisjoner inni seg, ikke skal få bruke disse. Det er ikke lov å ta motet fra mennesker, og si at du ikke duger. Det skal ikke Kristiansand gjøre. Jeg ber dere, se på alle de som jobber inn mot ungdommer, også vi i Hopeful. Se hva vi og andre gjør for de unge, vær med oss og løft oss inn i framtida, slik at de unge med alle de evner og ambisjoner de har blir det de selv føler er nyttig. Veldig mange får store frustrasjoner i livet hvis de ikke får lov å bruke sine evner og egenskaper. Hva kan vi gjøre i Kristiansand for at det ikke skal skje at mennesker ikke får lov til å vise hvem de er og hva de er. Da må vi være åpne, og da er jeg tilbake til utgangspunktet: En åpen by, en kulturell, raus og åpen by med plass til alle. Klarer vi det, så blir vi det vi ønsker å være; Norges beste by, sa Bjørg Wallevik.

Hopeful

Hopeful er en stiftelse som gir praktisk arbeidstrening for ungdom gjennom forretningen i Kirkegata 20 B og individuell oppfølging til ungdommene.
Visjonen til Hopeful er å se ungdommene som hele mennesker, fokusere på det friske og gi fremtidshåp. Målet er ordinært lønnet arbeid eller videre utdanning.

Kristiansand kommune samarbeider med Hopeful gjennom et arbeidstreningsprosjekt for ungdom mellom 16 og 25 år. Også andre aktører, som kunstnere, bedrifter og offentlige instanser samarbeider med Hopeful.

Hedersmedaljen

Det var Kristiansand bystyre som i 2015 vedtok å opprette prisen. Den skal tildeles personer «som har gjort en særlig verdifull innsats for byen, eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse.»

Hedersmedaljen ble for første gang delt ut i 2015. Da var det Ann-Kristin Olsen, Bjarne Skeie, Harald Sødal og Rolf Løvland som ble tildelt medaljen for sin innsats for byen.

I 2017 ble hedersmedaljen tildelt tidligere dyreparkdirektør Edvard Moseid og leder for Refugees Welcome to Agder, Monica Strandmyr.

Tidligere i år fikk Arvid Solheim, leder av Blå Kors, hedersmedaljen.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 27.06.2019 21:44
Sist endret: 27.06.2019 21:44

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?