Gå til hovedinnhold

Hackathon 2017

Kristiansand kommune, studenter og næringsliv arrangerer nå et Hackathon. Det er en 24-timers idékonkurranse for studenter som finner sted på CoWorx 17.-18. februar. Målet er å utvikle de beste digitale løsningene basert på åpne data.

Hack4Universitetsbyen

Idékonkurransen Hack4Universitetsbyen går ut på å utvikle de beste digitale løsningene basert på åpne data slik at universitetsbyen kan bli enda bedre. Foto: Scanstockphoto
Kristiansand kommune sammen med studentforeningene Systematicus (IT-studenter) og Beta (dataingeniører) samt Egde Consulting inviterer studenter til idékonkurransen Hack4Universitetsbyen. Temaet for konkurransen er Universitetsbyen og går ut på å utvikle de beste digitale løsningene basert på åpne data slik at universitetsbyen kan bli enda bedre.

Eksempler på åpen data kan være statistikk fra for eksempelvis Husbanken, trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen, værdata fra Meteorologisk institutt eller flydata fra Avinor. Åpne data består av strukturert informasjon som er gjort tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskin og mennesker. På den måten kan data settes sammen på nye måter, og brukes til produkt- og tjenesteutvikling. I konkurransen vil Kristiansand kommune åpne datasett som kan benyttes sammen med datasett som allerede ligger offentlig tilgjengelig.

Konkurransen arrangeres på CoWorx i Kristiansand 17.-18. februar. Lagene kan bestå av opptil 6 personer, og et dommerpanel bestående av fagpersoner fra Egde Consulting vil kåre en vinner lørdag 18. februar. Det vil også bli en fin premie til vinnerlaget, og her kan du melde deg på:

Påmelding lag 
Påmelding uten lag: e-post til tina.abrahamsen@kristiansand.kommune.no
Frist for påmelding er 15. februar.

Du kan også lese mer om konkurransen her

Samler kompetanse på tvers

Dataingeniør Shahab Afsharipour ved Universitetet i Agder campus Grimstad og Tina Abrahamsen ved by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.
Dataingeniør Shahab Afsharipour ved Universitetet i Agder campus Grimstad og Tina Abrahamsen ved by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune er blant arrangørene. De kan fortelle at bakgrunnen for konkurransen er å bruke åpen data til forretningsutvikling og samle kompetanse fra ulike miljøer.

– Åpen data har tidligere fått lite fokus, og med denne konkurransen kan vi få gi det et løft. Målgruppen er studenter fordi de har mange ideer som er viktig å få frem. I tillegg bringer dette en spennende kombinasjon av studenter fra både Kristiansand og Grimstad. Konkurransen samler dermed studenter med ulike bakgrunner, men som har de samme interessene. Ved å bli med på Hackathon er dette en flott mulighet til å vise frem andre løsninger, lage nettverk og bli kjent på tvers av kompetanse, sier Shahab Afsharipour.

Næringsrådgiver Tina Abrahamsen ønsker at konkurransen kan bidra til å synliggjøre dette miljøet for lokale utviklere.

– Kristiansand kommune arrangerer dette for å trigge studentene på egne ferdigheter, og for at de kan tenke forretningsutvikling og gründermuligheter. I tillegg ønsker vi å knytte de tettere til mulighetene i regionen. Derfor samler vi miljøet som nå befinner seg på Universitetet i Ager og Noroff slik at vi kan synliggjøre dette miljøet for utviklere i byen, sier Tina Abrahamsen.

Generation Y

Konkurransen er et tiltak i et Urbact prosjekt som har til hensikt å utvikle tiltak for å utvikle, tiltrekke og beholde generation Y (why). Sammen med internasjonale partnere utarbeides det tiltak på ulike områder for å gjøre byen til et bedre sted for denne generasjonen.

– Kristiansand kommune har valgt å fokusere på fremtidens arbeidskraft, teknologi, ikt og digitale ferdigheter, mens prosjektpartnere i andre land jobber med kreative næringer, boløsninger og posisjonering. Urbact er et program i interreg-familien og støttes av EU og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her vektlegges læring og erfaringsdeling mellom byene, og vi håper at vi gjennom dette prosjektet kan få nyttig input i utvikling av byer for den kommende generasjon arbeidstakere. Vi håper at vi gjennom Hackathon kan binde sammen miljøene i regionen slik at flest mulig av studentene blir værende etter endt studietid, sier Tina Abrahamsen.

Prosjektpartnere i Urbact.

Kontaktperson for media

Næringsrådgiver Tina Abrahamsen, mob: 909 54 304 

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 10.02.2017 15:48
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?