Gå til hovedinnhold

Grunnsteinsnedleggelse for Strømmehaven

På Strømme bygges det nå 42 nye omsorgsboliger for personer med demens. Senteret skal hete Strømmehaven, og 10. mai ble grunnsteinen til senteret lagt ned.

Grunnsteinsnedleggelse

10. mai ble grunnsteinen for Strømmehaven lagt ned. Dette ble høytidelig markert med taler og musikk. Blant dem som holdt taler var leder for helse- og sosialstyret, Viggo Lütcherath (fra venstre), Ilse van Lingen som er prosjektleder etablering nye omsorgsboliger, Anne Usterud fra Kristiansand Demensforeningen og ordfører Harald Furre. Usterud og Furre fikk også æren av å legge ned grunnsteinen. Foto: Erle Holstad Wright

42 nye omsorgsboliger for personer med demens åpner på Strømme høsten 2020. Sammen med eksisterende sykehjem og omsorgsboliger får senteret navnet Strømmehaven. Tilbudet representerer noe helt nytt i demensomsorgen i Kristiansand.

For å høytidelig markere at byggingen av Strømmehaven er i gang ble det 10. mai lagt ned en grunnstein inne i det påbegynte bygget. Inne i grunnsteinen er det en kiste som inneholder ulike dokumenter som både beskriver omsorgskonseptet, tegninger for hvordan bygget kommer til å se ut, informasjon om prosjektet og dagens avisutgave av Fædrelandsvennen og Aftenposten.

– Byggeprosjektet er i full gang, og i dag passet det å legge selve grunnsteinen som skal ned i gulvet som snart skal sementeres ferdig. Vi gjør dette for å markere at byen kommer til å ha et flott nytt tilbud til personer med demens som ikke kan bo hjemme lenger, men som trenger å bo i omsorgsbolig, sa prosjektleder etablering av nye omsorgsboliger, Ilse van Lingen

Landsbykonsept

Det nye anlegget utformes i sammenheng med det eksisterende sykehjemmet og omsorgsboliger på Strømme. Bygningsmassen skal utformes slik at det oppstår et atrium mellom ny og gammel bebyggelse. Her skal beboerne kunne bevege seg trygt og fritt på egenhånd.

– Dette blir et landsbykonsept for personer med demens der de både skal bo i bokollektiv. Innenfor veggene til Strømmehaven skal vi skape det vanlige hverdagslivet slik at det blir hjemlige og gjenkjennbare omgivelser for beboerne. Senteret skal inneholde en liten butikk, kafé, klubbtilbud, fotterapeut og frisør. Store deler av arealet vil også være åpent for nærmiljøet slik at de kan benytte seg av tjenester og tilbud, sa prosjektleder etablering av nye omsorgsboliger, Ilse van Lingen.

Mer informasjon om prosjektet finner du her:

Strømmehaven

Glad for at boligene bygges

Anne Usterud fra Kristiansand Demensforeningen og ordfører Harald Furre fikk æren av å legge ned grunnsteinen. Elever fra rytmisk linje ved Knuden – Kristiansand kulturskole spilte fanfare da grunnsteinen skulle legges ned. Foto: Marte Krogstad

Anne Usterud fra Kristiansand Demensforening og ordfører Harald Furre og fikk æren av å legge ned grunnsteinen. Den ble plassert i det som skal bli et åpent og offentlig areal mellom entreen og spisestedet.

– Vi er veldig glad for at Kristiansand kommune bygger disse boligene og at de legger til rette for personer med demens og deres pårørende. Det at personer med demens kan delta i det daglige livet med husarbeid og kjente aktiviteter vil holde personen aktiv. Bevegelsesfrihet er viktig og kan holde pasientene lenger friske. At pårørende også kan være delaktige i dette bokollektivet er et stort pluss, sa Anne Usterud.

- Nytt og flott konsept

Denne plaketten skal monteres oppå grunnsteinen. Foto: Marte Krogstad

Ordfører Harald Furre sa i sin tale at prosjektet Strømmehaven oppfyller Kristiansand kommunes mål om å være internasjonalt orientert, nasjonalt ledende og en skapende og ambisiøs kommune.

– Inspirasjonen til Strømmehaven kommer fra Nederland. Jeg er glad for at de har gått foran og vist nye konsepter i forhold til å skape gode og trygge bomiljøer for personer med demens. Kommunen er helt i front nasjonalt når det gjelder å skape en demenslandsby. Det er viktig for oss å være skapende og samskapende med brukerne. Det gjelder i forhold til å jobbe frem mot hvordan demente skal leve best mulig, og få tryggest mulig omgivelser. Vi er også ambisiøse i forhold til å bevilge midler til det og tenke nytt, sa ordføreren før han la til:

– Det vi ønsker å skape med Strømmehaven er et nytt og flott konsept som gjør det mulig for personer med demens å leve trygt og godt hele livet. Dette prosjektet er så viktig at vi legger ned en grunnstein, og det viser hvor sentralt og nytt Strømmehaven er for Kristiansand kommune, sa ordføreren.

Etter grunnsteinsnedleggelsen fortsatte markeringen inne på Strømme sykehjem. Her ble det mer musikk fra kulturskolen, og det ble servert kake for anledningen.

Bilder fra dagen

Inne i grunnsteinen er det en kiste som inneholder ulike dokumenter og aviser. Her legger prosjektleder Ilse van Lingen alt på plass. Foto: Marte Krogstad

Kisten ble så forseglet. Foto: Marte Krogstad

Beboere og dagsenterbrukere på Strømme omsorgssenter, frivillige organisasjoner, naboer, Frikirken, politikere, administrasjonen og andre kommunale aktører på Strømme var invitert til markeringen. Foto: Marte Krogstad

Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø har vært delaktig i prosjektet. I sin tale sa hun blant annet - det er gøy når vi får til et opplegg der vi tenker bygning, nærområdet, pårørende, ulike organisasjoner sammen, og skal skape noe som er litt nytt og annerledes. Vi jobber mot et felles mål, og det er at vi skal lage en tjeneste som er enda litt bedre enn det vi har i dag. Foto: Marte Krogstad

Leder for helse- og sosialstyret Viggo Lütcherath hadde med seg en blomsterbukett som han gav til prosjektleder Ilse van Lingen. I sin tale sa han blant annet at -tanken bak Strømmehaven er at en skal få lov til å fortsette det livet som en har levd fram til en får diagnosen demens innenfor trygge og gode rammer. At en får muligheten til å bevege seg rundt i hele landsbyen. Nå er en i gang med å bygge Norges første demenslandsby som vi skal fylle med innhold som vil gi beboerne livskvalitet og livsglede. Foto: Marte Krogstad

Elever fra rytmisk linje ved Knuden – Kristiansand kulturskole stod for dagens musikalske innslag. Foto: Marte Krogstad

Etter grunnsteinsnedleggelsen ble det servert en stor og flott kake. Foto: Marte Krogstad

Byggeprosjektet er godt i gang på Strømme, og grunnsteinsnedleggelsen ble arrangert inne i det røde bygget. Foto: Marte Krogstad

Strømmehaven åpner høsten 2020. Foto: Marte Krogstad

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 10.05.2019 17:48
Sist endret: 10.05.2019 18:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?