Gå til hovedinnhold

Grønn forretningsidé-konkurranse for Agder

Kristiansand kommune inviterer til grønn forretningsidé-konkurranse med finale 22. september i forbindelse med Cleantech Agder-konferansen.

Klimautfordringer

Øyvind Arnesen er prosjektleder for Grønn forretningsidé-konkurransen for Agder.Idékonkurransen arrangeres av Kristiansand kommune i nært samarbeid med Cleantech Agder, DNB, Sørlandets Kompetansefond og Innovasjon Norge. Den årlige Cleantech-konferansen i Kristiansand (22. og 23. september 2016) danner ramme for konkurransen. 

Øyvind Arnesen er deltidsengasjert som prosjektleder for grønn forretningsutvikling i Kristiansand kommune.  Han har lang erfaring fra forretningsrådgivning.

– Hvorfor arrangerer dere denne forretningsidé-konkurransen?

– Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. For å løse disse må vi ivareta og utnytte ressurser på en bedre måte. Dette krever nye ideer, produkter og løsninger og ny teknologi som samtidig kan representere forretningsmuligheter. Globalt er markedet for miljøteknologier i betydelig vekst, sier Arnesen.

Prosjektlederen peker på at Kristiansand kommune vil være en aktiv bidragsyter for å realisere nye og grønne produkter og løsninger, samt sette økt fokus på bærekraftige forretningsideer blant etablerere.

Jakter grønne ideer

– Hva slags ideer er det konkurransen ser etter?

– Vi jakter på grønne ideer fra alle bransjer. Ideer som for eksempel kan bety bedre ressursutnyttelse, redusert energiforbruk, gjenbruk, renseteknologier, mer effektive og klimavennlige industriprosesser, redusert transportbehov og løsninger knyttet til alternative energikilder, miljøvennlige materialer og produkter, bærekraftig utnyttelse av havressurser – ja, her er ingen begrensninger, sier en engasjert prosjektleder fra by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Prosjektleder Øyvind Arnesen viser til fjorårets konkurranse der førsteamanuensis ved UiA, Rune Strandberg, vant førsteprisen med sitt nyutviklede modulkonsept for solceller som kan omdanne mer av sollyset til elektrisitet. Hans areal de-koblede tandemmoduler kan gi 39 prosent større elektrisitetsproduksjon enn vanlige moduler. Potensielle kunder til løsningen er verdens produsenter av solcellepaneler.

Blant andre ideer som kom inn til fjoråret konkurranse var gjenbruk av plast, renseteknologi for vann, overvåkingssystem i oppdrettsanlegg, alternative matkilder, konvertering av oljefyringsanlegg til bioetan, konvertering av giftig aske til miljøvennlig byggemateriale, bedre transportutnyttelse, produsere biodrivstoff av krypsiv i flyttbare fabrikker, urban husvindmølle, vindturbin for skip og flytende gasskraftverk med CO2 fangst – for å nevne noe.

Fagjury

Prosjektleder Øivind Arnesen leder fagjuryen som skal plukke ut de fem beste forretningsideene. Disse får anledning til å delta i en pitchkonkurranse med presentasjon av egen idé under Cleantech Agder-konferansen.

– Hver av de fem beste får fem minutter på seg på kvelden den 22. september til å overbevise juryen om at sin forretningside er den mest lovende. Vi ønsker å høre om problemstillingen, løsningen som er valgt og hvem som er målgruppen, sier Arnesen, som opplyser følgende om kriteriene for å delta:

– Du må ha en realistisk forretningsidé som innebærer en løsning for produkt, prosess eller tjeneste som bidrar til å redusere negativ påvirkning på miljø og klima, direkte eller indirekte, på kort eller lang sikt. Du må ha bosteds- eller forretningsadresse i Agder og
Forretningsidéen må være i en tidlig fase, men tilstrekkelig klar for pitching.

Premiering

Førstepremie er direkte kvalifisering til finaleplass i Greenovation forretningsidekonkurranse med pitching under Oslo Innovation Week 18. oktober. Her får vinneren vise seg frem for et større publikum og mulighet for nye premier. Reise og opphold dekkes også for å overvære europafinalen i ClimateLaunchpad – Europas største grønne forretningsidekonkurranse, som arrangeres i Tallinn, Estland 7.- 8. oktober 2016. Ved siden av å lære av hvordan de beste pitcher sin forretningside, gir dette vinneren ny innsikt i bærekraftig forretningsutvikling.

Førstepremie er direkte kvalifisering til finaleplass i Greenovation forretningsidekonkurranse med pitching under Oslo Innovation Week  18.10. Her får vinneren vise seg frem utenfor regionen og får mulighet til å vinne nye premier. Vinneren får også gratis rådgivningstjenester.  I tillegg vil de tre beste finalistene bli invitert til å overvære europafinalen i ClimateLaunchpad – Europas største grønne forretningsidekonkurranse, som arrangeres i Tallinn, Estland 7.- 8. oktober 2016.  Ved siden av å lære av hvordan de beste pitcher sin forretningside, gir dette spennende og nyttig innsikt i trender knyttet til bærekraftig forretningsutvikling. 

Påmelding

Påmelding skjer på prosjektets webside. Fristen er allerede 4. september 2016. Innen den datoen må du ha sendt inn via nettsiden en kort beskrivelse av ideen med problemsstilling, løsning og markedsmuligheter. Du må også laste opp en kort og enkel video (30 sekunder) der du forteller om essensen i forretningsideen og hvordan den skal bidra til en grønnere fremtid.

Kontaktinfo

Prosjektleder Øyvind Arnesen
E-post: oyvind.arnesen@kristiansand.kommune.no
Telefon: 482 37 973

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 24.08.2016 12:13
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?