Gå til hovedinnhold

Fornøyd med gjennomslag for Kristiansand

Nasjonal transportplan viser betydelige satsing på Kristiansand med midler til bymiljøavtalene, Gartnerløkka og til utbygging av E18 og E39, sier ordfører Harald Furre.

Fornøyd

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, mener det er godt gjennomslag for Kristiansand i Nasjonal transportplan. Foto: Marte Krogstad

– Jeg er i hovedsak svært godt fornøyd med prioriteringen i Nasjonal transportplan. Vi har fått gjennomslag for mange av de prosjektene som vil ha størst betydning for Kristiansand og landsdelen. Jeg stiller meg likevel undrende til hva som nå vil skje med Kjevik-veien, sier ordføreren.

Regjeringen la i dag frem ny Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Det er foreløpig fordelt 19,7 milliarder kroner til prosjekter i Vest-Agder. Enkelte sekkeposter er ennå ikke fordelt på fylkene, som deler av bysatsingen.

Bysatsing

Det er lagt opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i Kristiansand. Det er totalt satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. Det lages en avtale om belønningsmidler i løpet våren 2017 og høsten 2017 skal Kristiansandsregionen forhandle om bymiljøavtalen. 

Gartnerløkka

Utbygging av strekningen Gartnerløkka-Kolsdalen er det enkeltprosjektet som har størst betydning for trafikkflyten i Kristiansand og for videre utvikling av Kvadraturen. Ordføreren mener derfor det er svært gledelig at det er satt av 3 milliarder kroner til dette prosjektet.

Det nye krysset på Gartnerløkka vil gjøre det mulig å få bussen raskere frem, redusere kø og gi ny adkomst til containerhavna via ny Havnegate.

Nye Veier

Det er satt av hele 61,7 milliarder kroner til Nye Veier. Det er svært gode nyheter for Sørlandet. Utbygging av E39 ligger inne i Nye Veiers portefølje. Med dagens NTP betyr dette en rask utbygging av strekningen. Det vil øke trafikksikkerheten betydelig og gi bedre fremkommelighet.

Usikkerhet om ny Kjevik-vei

Regjeringen vil prioritere utbedring av delstrekninger på rv 41/451 mellom Timenes-Kjevik.

– Dette skaper noe usikkerhet om hvorvidt det blir bygd ny vei til Kjevik. Jeg er likevel glad for at det vil bli satt av midler til utbedring på strekningen, men det er behov for en avklaring av hva som ligger i denne formuleringen. Fremover blir det viktig å arbeide for å sikre dette i behandlingen i Stortinget, sier ordføreren.

 

Genistreken

Sammenkoplingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, den såkalte genistreken, vil gjøre tog til et mer konkurransedyktig tilbud på strekningen mellom Oslo og Kristiansand.

– Jeg er glad for at det er satt av 1,5 milliarder til planlegging av sammenkoplingen. Det er ikke uten grunn at dette kalles en genistrek. Det er et godt miljøtiltak og det vil bidra til utvikling i hele regionen, sier ordfører Harald Furre. 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 05.04.2017 14:01
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?