Gå til hovedinnhold

Geir Askvik Haugum blir næringssjef

Geir Askvik Haugum (46) har takket ja til stillingen som næringssjef i Kristiansand kommune. Han er i dag ansatt i EFTA med ansvar for forretningsutvikling og innovasjonsprogrammene i EØS-midlene.

En ambassadør

Den nye næringssjefen i Kristiansand fra nyttår, Geir Askvik Haugum (med briller), traff varaordfører Jørgen Kristiansen på Torvet mandag formiddag sammen med leder for by- og samfunnsenheten, Knut Felberg (t.v.) og teknisk direktør Ragnar Evensen. Foto: Svein Tybakken– Jeg liker å være en næringslivets ambassadør. Min jobb er å finne muligheter, utvikle nettverk og være et bindeledd og en problemløser i balansen mellom politikk, byråkrati og lokalt næringsliv. Jeg opplever at norsk næringsliv har mye av de samme utfordringene og jeg håper og tror at min erfaring med både grønn, blå og internasjonal næringsutvikling er god ballast inn i jobben som næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, sier Geir Askvik Haugum. For tiden ferierer han med familien på Langenes i Søgne der hans far er bosatt.

Haugum ser fram til å begynne i stillingen og synes Kristiansands regionale blikk på næringsutviklingen er en spennende, strategisk satsing. Sammenslåingen av Søgne og Songdalen med Kristiansand, samt at Aust- og Vest-Agder blir ett fylke, vil gi ytterligere effekt på denne satsingen, mener den nye næringssjefen.

Internasjonal erfaring

– Med Haugum får vi en leder for prosjektet Business Region Kristiansand med bred, internasjonal erfaring og et unikt nettverk, sier teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune.

– Han har en meget relevant bakgrunn som garantert vil bety mye for vår eksportrelaterte næringsregion. Hans innsikt og erfaring fra virkemiddelapparatet i EU-systemet og kjennskap til nye næringer og innovasjon innen miljøteknologi, gjør ham til den beste ambassadøren vi kunne tenke oss – ikke minst inn mot Brüssel. Hans erfaring fra marine næringer, som blant annet havbruk, gjør ham til en veldig interessant næringssjef for Kristiansand fremover. Her tror jeg regionen har et stort potensial, sier Evensen.

EØS-midlene

Geir Askvik Haugum er født i Trondheim i 1971 og er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Fra 2014 har Haugum vært ansatt i EFTA (Det europeiske frihandelsforbund), Financial Mechanism Office, i Brüssel. Der jobber han som Programme Manager med drifts- og fagansvar for forretningsutvikling og innovasjonsprogrammene i EØS-midlene, som i stor grad er finansiert av Norge.

Geir A Haugums CV

Geir Askvik Haugum kom til Brüssel fra Bergen der han fra 2011 til 2013 var ansatt som seniorrådgiver i Innovasjon Norge, med sektoransvar for energi og miljø. Han var internasjonal kontakt og jobbet mye med prosjektevaluering og forretningsutvikling innen energi- og miljøprosjekter, aquakultur, andre maritime prosjekter og gründerselskaper.

Fra 2008 til 2011 var han handelsattache for Norge i Beijing og avdelingsleder for Innovasjon Norges kontor. I følge Haugums CV bestod jobben i rådgivning til norske selskaper med ønske om å etablere seg og videreutvikle seg i Kina. Han hadde et tett samarbeid med Utenriksdepartementet i promotering av norske bedrifter i Kina, blant annet flere sørlandske selskaper.

På plass 1. januar

Geir Askvik Haugum fikk en prat med fungerende ordfører Jørgen Kristiansen før han signerte ansettelsespapirene mandag formiddag. Foto: Svein Tybakken– Vår ambisjon er at Business Region Kristiansand skal være i gang fra 1. januar 2018 og jeg håper Haugum kan være fullt operativ i stillingen fra den datoen, sier Ragnar Evensen, som i forrige uke ga tilbudet om næringssjef-stillingen til Haugum. Evensen legger til at han, etter to intervjuer med søkeren fra Brüssel, opplever at Geir Askvik Haugum har alle de rette kvaliteter og egenskaper som Kristiansand kommune ser etter i jakten på en god sjef for næringsutviklingen i byen og regionen.

Business Region Kristiansand er et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor, og viktigste ledd i satsingen har vært å finne en næringssjef som kan utvikle og lede etableringen. Gjennom samarbeidet i Business Region Kristiansand er målet å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv i Kristiansandsregionen.

Kontakt for mediene

Geir Askvik Haugum (Senior Sector Officer - Green Industry Innovation - Research, EEA and Norway Grants): Mobil 0032471717275 
Ragnar Evensen (teknisk direktør i Kristiansand kommune):  Mobil 90198087

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 24.07.2017 07:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?