Gå til hovedinnhold

Gatekunst for ytringsfrihet

I regi av CoolArt etableres det nå ytringsfrihetsvegger for innbyggere i Kristiansand. Prosjektet skal ferdigstilles til fagseminaret 22. august i Rådhuskvartalet med temaet for likestilling og mot diskriminering. Veggene dekoreres i regnbuens farger og strekker seg fra La Rampa i Gyldenløves gate og mot Samsen kulturhus.

Ytringsfrihetsvegg

Ved La Rampa i Gyldenløves gate har gatekunstnerne bak CoolArt forvandlet en container til å bli en ytringsfrihetsvegg dekorert i regnbuens farger.

I Kvadraturen arbeider nå gatekunstnerne i CoolArt med å etablere en ytringsfrihetsvegg som innbyggere kan benytte til å uttrykke sine meninger på. Veggen dekoreres i regnbuens farger, og skal strekke seg fra La Rampa i Gyldenløves gate, under Vestre Strandgate ved Gartnerløkka og til undergrunnen under E18 ved Samsen kulturhus.

– Til kunstprosjektet har vi fått innvilget 25 meter med vegg slik at innbyggere kan få ytre seg på kunstneriske måten som passer dem best. Veggen følger lovverket som gjelder ytringsfrihet, og de som vil ytre seg kan ta med seg de materialene de vil bruke til å dekorere de utvalgte veggene med, sier markedsansvarlig i CoolArt, Ane Skjævestad.

En vegg for alle

Sedin Zunic og Ane Skjævestad er ansvarlige for CoolArt prosjektet som inngår i stiftelsen KRS Gadekunstlaug. På få dager har veggen blitt dekorert med en rekke ytringer, og veggen er åpen for alle som ønsker å bidra.

Veggen er et samarbeidsprosjekt mellom CoolArt, Batteriet Sør, Skeive Sørlandsdager, LUNAR, Refugees Welcome to Agder og Fri Sør.

– Gatekunstnerne og prosjektgruppa etterstreber at det skal være et godt samfunn for alle. Bakgrunnen for prosjektet er at vi ønsker å skape et rom der alle kan få lov til å kommunisere og påvirke gjennom kunstuttrykk, også de som normalt ikke ytrer seg. Derfor valgte vi å bruke regnbuens farger fordi det rommer hele spekteret. Regnbuen er et symbol på mangfold, og at alle er like mye verdt uansett alder, kjønn, religion, etnisitet, språk eller funksjonshemming, sier Ane Skjævestad som har også har en oppfordring til byens ledere:

– Vi oppfordrer byens ledere til å besøke veggen slik at de kan kommunisere med byens befolkning og se hva innbyggerne ytrer. På denne måten kan de se hva innbyggerne tenker og mener, sier Skjævestad.

Skaper dialog

T.v. Hanne Kro Sørborg og markedsansvarlig i CoolArt, Ane Skjævestad inngår i prosjektgruppen som samarbeider for å realisere kunstprosjektet. I tillegg til veggen har gruppen også blitt tildelt to benker og søppelkasse som frivillige har hjulpet til med å dekorere i regnbuens farger ved La Rampa.

Ytringsfrihetsveggen på La rampa skal ferdigstilles til 22. august i forbindelse med fagseminaret For likestilling og mot diskriminering som arrangeres i Rådhuskvartalet av Skeive Sørlandsdager.

Blant arrangørene er prosjektansvarlig i Songdalen kommune, Hanne Kro Sørborg. I 2016 ble hun tildelt Homofrydprisen for sitt arbeid med utsatt ungdom, og syntes det er flott at Kristiansand kommune tilrettelegger for kunstnerisk ytringsfrihet.

– Gjennom gatekunst kan alle få muligheten til å uttrykke seg på ulike måter, enten det er ved å skrive budskap, tegne eller andre former for visuell uttrykk til å formidle noe som er viktig. Det at Kristiansand kommune tilrettelegger for dette syns jeg er spennende og interessant. Kommunen har tidligere blitt tildelt Homofrydprisen for 2015 for deres strategiplan for likestilling, integrering og mangfold. Dette gatekunstprosjektet inngår i samme bane for hvordan en skal gå inn å gi språk til de gruppene som vi vet ofte faller ut, og som likevel trenger å bli sett gjennom kunst. Så her lages det rammer slik at man kan ytre seg, møtes og gå i dialog, sier Sørborg.

Viktig bidrag

Ordfører Harald Furre arbeider for at Kristiansand skal være en raus og inkluderende kommune, og mener ytringsfrihetsveggen er et viktig bidrag til debatt.

– Det er viktig at alle stemmer kommer til ordet i mangfoldsdebatten. Denne veggen inviterer til annerledes ytringer, og når også ut til de som ikke skriver innlegg i aviser eller på sosiale medier. Veggen er dermed en viktig del av god demokratisk debatt, sier ordføreren.

Kontaktperson for media

Markedsansvarlig i CoolArt, Ane Skjævestad, mob: 400 09 093.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 18.08.2017 09:21
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?