Gå til hovedinnhold

Vi ønsker å gjøre byen stadig bedre!

- Hvorfor i all verden en gatebruksplan? spurte rådgiver Christian Egeland i sin presentasjon til de fremmøte på informasjonsmøte. – Jo, vi ønsker å gjøre byen stadig bedre! Nå har vi et godt handlingsrom for å kunne planlegge endringer for fremtiden.

Menneskene i fokus

Interesse og engasjement rundt forslaget til Gatebruksplan. Innspill fra møtedeltagere til rådgiverne. Foto: Ragna Marie Henden

- Tidligere var bilen premissgiver for hvordan byen skulle se ut. Nå har vi et større fokus på menneskene i byen. Vi vurderer gatebruken med miljø og mennesker som første premissgiver. Vi vil ha et bysentrum bedre tilrettelagt for en økende kollektivtrafikk, for gående, syklende, bomiljøet og parkering, informerte rådgiver i By- og samfunnsenheten, Christen Egeland, i sin presentasjon på åpent møte 9. februar i Rådhuskvartalet. Flere møtte opp både til informasjonsmøtet, og dialog med rådgivere i forkant av møtet.

Utvidet høringsfrist til 17. mars

- For å gjøre byen bedre ønsker vi meninger, enighet og uenighet rundt våre forslag, sa teknisk direktør Ragnar Evensen i sin innledning til informasjonsmøtet.

- Og for å gjøre byen bedre ønsker vi meninger, enighet og uenighet rundt våre forslag, sa teknisk direktør Ragnar Evensen i sin velkomst til møtet. -Vi inviterer til åpent møte og høring rundt Gatebruksplanen for å få innspill og meninger til et endelig godt resultat. Som byplanlegger og ansvarlig tilrettelegger for byens infrastruktur, mener jeg vi her legger fram et godt utgangspunkt videre diskusjon og innspill.

- Vi presenterer i dag et endret temakart med et nytt forslag på kollektivruter. For å gi god mulighet til tilbakemeldinger utvider vi også høringsfristen for Gatebruksplanen til 17. mars, informerte teknisk direktør Ragnar Evensen.

Økt busstrafikk

Prosjektleder Anne S. Lislevand presenterte endringer i busstrasè på bakgrunn av økt trafikk og en ny rapport om kollektivtrafikken i sentrum.

- Økt busstrafikk og bedre vilkår for kollektivtransport er utgangspunktet til endret forslag for kollektivtrasèen, sa prosjektleder for Gatebruksplanen Anne S. Lislevand, rådgiver i By- og samfunnsenheten. - Kommunen har bestilt en rapport fra Cowi som ligger til grunn for det nye forslaget, hvor busstrasèen foreslås å legges til Dronningens gate og Tollbodgata, istede for dagens hovedrute gjennom Henrik Wergelands gate og Tollbodgata.

Parkering en utfordring

Rådgiver Christen Egeland presenterte Gatebruksplanen med blant annet nye parkeringsforslag.

- Vi har alle mest fokus på egen parkering i gata nærmest eget bostad, det er forståelig. Min jobb er å ha en overordnet plan på dette som ivaretar mange hensyn, presiserte teknisk direktør Ragnar Evensen om forslaget til endret parkering.

- Med nytt parkeringshus i sentrum har vi mulighet til å fjerne noe av gateparkeringen. Vi har i dag over 1800 gateparkeringer i sentrum. Reduksjon i gateparkering frigir plass til gående, syklende og kollektiv trafikk og gir mindre trafikkstøy. I Gatebruksplanen har vi lagt fram forslag til endringer for noen av dagens parkeringsplasser og avgifter. Politikerne er ivrige på at dette skal gjennomføres raskere enn planlagt her, informerte rådgiver Egeland i sin presentasjon, som også ble supplert av parkeringssjef Raymond Solaas.

Her kan du se presentasjonen som ble vist på møtet.

Prosess for endringer

- Det skal gjennomføre en helhetlig gjennomføringsplan for de ulike gatestrekninger før tiltak skal gjennomføres, presiserte Egeland, og viste følgende gjennomføringsskisse:

Gjennomføringsplan

 

Si din mening!

Ønsker du mer informasjon om Gatebruksplanen, og gi dine meninger og innspill.
Send gjerne skriftlig til postmottak@kristiansand.kommune.no, merkes saksnr: 201514353.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Prosjektleder/rådgiver Anne S. Lislevand, anne.s.lislevand@kristiansand.kommune.no, mobil 922 68 146 Rådgiver Christen Egeland, mobil 900 77 127
Rådgiver Christina Rasmussen, mobil 480 50 337

Mer informasjon her

Mer informasjon og alle dokumenter om Gatebruksplanen finner du her.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 09.02.2017 23:02
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?