Gå til hovedinnhold

Går inn for Kongsgård-Vige

Formannskapet vedtok onsdag 26. september planene om å flytte konteinerhavna fra Lagmannsholmen til Kongsgård-Vige.

Ser på KMV-området

Formannskapet i Kristiansand gikk onsdag 26. september med stort flertall inn for at konteinerhavna flyttes fra Lagmannsholmen til Kongsgård-Vige.

Før endelig behandling i bystyret ber formannskapet administrasjonen komme med en ny vurdering av mulighetene på KMV-området. Siste utredning av denne delen av havneområdet i Kristiansand som mulig konteinerhavn er fra 2013. Flertallet i formannskapet er enige om at det bør ses nærmere på om ny teknologi kan gi mulighet for bedre utvikling og utnyttelse av det gamle verftsområdet.

Ja til bysykler

Formannskapet gikk onsdag inn for at Kristiansand også skal få bysykler. Bilde-eksemplet er fra Oslo. Foto: Wikipedia

Formannskapet er veldig positive til en ordning for bysykler i Kristiansand. De vedtok derfor å be administrasjonen starte arbeidet med å innhente anbud på reklamefinansiert sykkelordning. Utgangspunktet er en løsning for Kvadraturen og omkringliggende områder. Formannskapet ønsker at bysykkelordningen skal supplere kollektivsystemet, bidra til destinasjonsutvikling og øke Kristiansands attraktivitet for innbyggere og næringsliv.

Politikerne utelukker ikke bruk av el-sykler og vil at ordningen først og fremst blir finansiert gjennom reklame, brukerfinansiering eller private bidrag. Kommunale midler skal helst ikke benyttes. Derfor sier formannskapet i sitt vedtak heller ikke nei til såkalte reklamevitriner i forbindelse med ordningen.

Vil ha høringsforslag trukket

Formannskapet gikk også enstemmig inn for at Kristiansand kommune ber Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Politidirektoratet trekke sitt høringsforslag til Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten. I sin tilbakemelding til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Politidirektoratet påpeker Kristiansand kommune blant annet at «det er for lite fokus på barnets rett til riktig og trygg hjelp, samt nødvendigheten av å vurdere til enhver tid hva som er barnets beste. Etter kommunens oppfatning er barns medvirkning og barneverntjenestens arbeid presentert på en motsetningsfull måte. Retningslinjene er svært uklare på hva som skal gis forrang når både barneverntjenesten og politiet har et ansvar, og det ønskes en mer begrunnet tydelighet på dette området.»

Formannskapets saksliste

 

Forfatter: Svein Tybakken (tekst og foto)
Publisert: 26.09.2018 13:47
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?