Gå til hovedinnhold

Fylkesmannen ønsker K5

Fylkesmannen mener at Kristiansand, Lillesand, Søgne, Songdalen og Birkenes bør bli én ny kommune.

Ønsker fem Agder-kommuner på sikt

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl da presenterte sitt forslag til ny kommunestruktur i Grimstad fredag 2. september. Foto: Jon Sverre Karterud

Det sa fylkesmann Stein A. Ytterdahl da han presenterte sitt forslag til ny kommunestruktur for ordførerne og rådmennene i de 30 agderkommunene på et møte i Grimstad fredag 2. september.

Fylkesmannen ønsker primært alle syv Knutepunkt-kommunene samlet i én ny, men mener at en todeling med K5 og Vennesla/Iveland er akseptabelt.

Stein A. Ytterdahl sa at mål og kriterier for kommunereformen tilsier en løsning med fem store kommuner i stedet for 30, tilsvarende dagens faste interkommunale samarbeidsregioner.

- En slik løsning setter landsdelen best i stand til å løse de regionale utfordringene vi står over for. Slike nye kommuner kan organiseres med noen oppgaver delegert til lavere nivå, tilpasset avstander og innbyggertall i den enkelte nye kommune. Tilpasninger med seks til åtte nye kommuner bør kunne vurderes i den videre prosessen, sa fylkesmannen. Ytterdahl anbefaler også at ingen av dagens små distriktskommuner bør fortsette som egen kommune.

Fylkesmannen mener at Stortinget bør vedta disse nye kommunene våren 2017:

  • Nye Lindesnes 3
  • K5 - alternativt K3 (Kristiansand, Søgne og Songdalen) som første trinn
  • Vennesla/Iveland
  • Lyngdal 2 - med forståelsen at den senere skal inngå i en stor Lister-kommune

Endelig svar til departementet

I sin endelige rapport 29. september 2016 fastholder Fylkesmannen dette rådet.

Rapporten

 Trenger en storby nå

Fylkesmannen legger til grunn at Knutepunktet er en tydelig avgrenset bo- og arbeidsmarkedsregion

- Landsdelen trenger en storby nå, det kan vi få til. K5 er moden og kan gjennomføres nå. Alternativt kan K3 være første trinn, men det vil være veldig krevende å kjøre sammenslåing av K3 mens to står på vent, sa fylkesmann Stein A. Ytterdahl.

Birkenes-ordfører Anders Christiansen var ikke begeistret over at Fylkesmannen ser bort fra at folkeavstemninger sa nei til sammenslåing.

- Prosessen i K5 var veldig god. Jeg er litt redd for at hvis prosessen framover ikke blir frivillig, så vil vi som minste kommune slite for å få gjennomslag. Hvordan tenker dere at sammenslåinger skal foregå? Den kan ikke deles opp, sa Christiansen.

Kristiansand-ordfører Harald Furre mener Fylkesmannen viser lederskap når han foreslår store forandringer i kommunestrukturen i landsdelen.

– Jeg håper dette skaper ny dynamikk i prosessen. Fylkesmannen har vært modig med forslagene som er gjort ut fra et faglig ståsted. Hvis det nå er mulig å få dynamikk, ønskes det velkommen fra Kristiansands side. K3 er en spennende og høyst relevant enhet det også. De tre kommunen er de mest integrerte rundt Kristiansand. Men det skurrer litt når Fylkesmannen sier at K3 kan være første trinn. Det vil være svært krevende å slå sammen tre først, og to senere, sa Furre på møtet.

Også ordfører Johnny Greibesland i Songdalen kalte forslaget modig.

- Det er modig, og ikke særlig overraskende. Det er dette som har ligget i kortene. Jeg tror ikke det er fornuftig å ta dette i flere trinn. Skal man tenke langsiktig, anbefaler jeg K5 med én gang, sa Greibesland.

- Vi hadde stor tro på K5, men nådde ikke gjennom med argumentene. Det er bra at Fylkesmannen sier at den faglige vurderingen er at K5 er best. Hva skjer hvis vi går for K5, er det sannsynlig at det går gjennom i Stortinget? Hvis vi velger K3, er det det det blir. Jeg tror det kan bli en god kommune, sa Søgnes ordfører Astrid Hilde.

- I prosessen med K5 kom vi fram til hva vi syns var bra. Fylkesmannen har gjort en ryddig og faglig god jobb. Nå er det opp til Stortinget å ta avgjørelsen. Vi kan ikke begynne en lokal omkamp, vi har gjort vår jobb, sa ordfører Arne Thomassen i Lillesand. 


Les mer på Fylkesmannens nettsider

Se også Fylkesmannens presentasjon 

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 02.09.2016 10:48
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?