Gå til hovedinnhold

Fullt kjør på Frisklivssentralen

Flere hundre deltakere står på og kjører klampen i bånn for bedre fysisk og psykisk helse. Frisklivssentralen i Kristiansand har fulle grupper, og Frisklivsresepten er blitt en suksess.

Lar seg ikke stoppe

Svært mye av aktivitetene i regi av Frisklivssentralen foregår utendørs. Her er en gruppe med godt humør og pågangsmot i full aktivitet i Baneheia. Foto: Erling Slyngstad-HægelandRett før jul ble det kjent at Frisklivssentralen mistet treningslokaler i Aquarama. Nyheten kom overraskende, og mange har vært bekymret for fremtiden til tilbudet. Det er veldig gledelig at en nå kan konstatere at alle tilbudene blir videreført denne våren.

- Det ble veldig uoversiktlig både for oss som jobber i Frisklivssentralen og deltakerne våre. Nå er vi glade for å si at alt er på plass for våren, sier leder av sentralen, Hilde Tørring Enoksen.

Det er funnet erstatningslokaler for alle innendørstilbudene, og den enkelte deltaker får informasjon om dette direkte.

Mange av tilbudene gis ute i friluft – året rundt og uansett vær. Se et utvalg bilder fra tilbudene nederst på siden.

Fremme god helse

Hovedoppgaven til folkene på Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk, helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Trening, helse og trivselMålgruppen er personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Det finnes ulike tilbud, som gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. De har alt fra kostholdskurs til kurs i depresjonsmestring og fysisk trening.

- Frisklivsresepten er nok det tilbudet det er aller størst etterspørsel etter, sier avdelingsleder Hilde Tørring Enoksen.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten er et 12-ukers lærings og mestringstilbud for innbyggere mellom 18-67 år som ønsker å endre livsstil. Fastlegene har blitt veldig flinke til å henvise til dette tilbudet. De siste årene har sentralen fått flere deltakere i 20 og 30-årene.

- Vi vil jo gjerne komme inn i bildet på et tidlig stadium, sier Tørring Enoksen som sier det er utrolig gøy å se hvor stor effekt de 12 ukene med frisklivsresept kan ha på deltakerne.

- Mange deltakere forteller at de også får det bedre psykisk etter hvert som den fysiske formen stiger, sier hun.

Rekordmange deltakere

De aller fleste tilbudene ved Frisklivssentralen kjøres nå med maksimalt deltakertall. Der det er forsvarlig, åpnes det for flere deltakere. Det er ventelister på flere tilbud, og mange av vårens kurs er allerede fulle.

- Motivasjon er ferskvare! Derfor har vi etablert Frisklivstrening for å bøte på at enkelte må vente lenge for å komme i gang. Dette har blitt veldig populært, sier Enoksen.

Full fart uteFrisklivssentralen Kristiansand ble etablert i januar 2013. Flere av tilbudene har eksistert i lengre tid. I januar 2015 ble flere av de gruppebaserte lærings- og mestringstilbudene inkludert i Frisklivssentralen.

Frisklivssentralen har i dag 8.9 faste årsverk. I tillegg har en til enhver tid ulike prosjektstillinger. I 2015 var totalt 552 deltakere innom Frisklivssentralen. I 2016 økte deltakertallet til 606, og i 2017 ble det nok en rekord med 766 deltakere.

- I tillegg til alle som deltar på tilbudene våre, har vi også helsesamtaler med mange som veiledes videre til andre tilbud og derfor ikke synes i tallene vi rapporterer, sier Tørring Enoksen.

Viktig for samfunnet

Frisklivssentralens ulike tilbud har kommet mange enkeltmennesker til gode. For samfunnet er arbeidet som blir gjort svært viktig. Organisasjonen Kristiansand kommune har allerede i lang tid forberedt seg på å håndtere utfordringene som kommer med økningen av andelen eldre i befolkningen.

"Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse og omsorgsfeltet", for kort kalt "Speilmeldingen", peker på at kommunen få år fram i tid vil vi få store utfordringer knyttet til å ivareta alle som trenger helse- og omsorgstjenester.

- Det beste pasientforløpet er å ikke bli pasient, og det er her vi forsøker å gjøre en innsats, sier Tørring Enoksen som peker på at det er forventet en økning i de livsstilsrelaterte sykdommene.

- Jo flere vi klarer å snu i tide, jo bedre er det, sier avdelingslederen.

Leve med sykdom

Frisklivssentralen har også en del diagnoserettede lærings- og mestringstilbud. Her er målet at deltakerne lærer å leve bedre med sin diagnose, og å bremse sykdomsutviklingen.

Dette gir gevinster for den enkelte deltaker i form av økt livskvalitet, men også for samfunnet fordi det er med på å dempe presset på de tyngre helsetjenestene.

- Vi har jo også et mål om at tilbudene våre skal bidra til at flest mulig klarer å stå i jobb, noe som blir veldig viktig nå som etterspørselen etter kompetente hender i helsetjenestene blir enda større, sier Enoksen.

Hun mener det er flott at Kristiansand kommune satser på helsefremmende og forebyggende arbeid og at dette er så tydelig er forankret i kommunens planer.

Kontakt for media

Avdelingsleder
Hilde Tørring Enoksen
906 16 281

Frisklivssentralen tilbyr mer enn fysisk trening. Her får en gruppe undervisning rundt temaet kosthold. Lekre smaksprøver hører med. Treningen er enkel men effektiv. Det sosiale utbyttet er også stort for mange av deltakerne. Det er funnet alternative lokaler der det var nødvendig for all innendørstrening som ikke lenger kunne gjennomføres i Aquarama.Året 2017 ble nok et rekordår for Frisklivssentralen. 766 personer, fra unge til gamle, menn og kvinner, har deltatt med stort utbytte.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 07.02.2018 17:21
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?