Gå til hovedinnhold

Frivillighetsmeldingen er ferdig behandlet

Kultursektorens nye versjon av frivillighetsmeldingen er ferdig behandlet i bystyret. Nå skal meldingen brukes som et styringsverktøy for å organisere frivilligheten mer effektivt.

Høye ambisjoner

I den nye versjonen av frivillighetsmeldingen er det et ønske om å stimulere til økt samhandling med frivillig sektor. I Kristiansand er det mange som engasjerer seg i aktiviteter og organisasjoner på frivillig basis. Blant dem er Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps som fikk Kristiansand kommunes frivillighetspris for 2017. Foto: Alfred Georg Klausen

Etter flere runder er kultursektorens nye versjon av frivillighetsmeldingen ferdig behandlet. Meldingen ble ferdig behandlet i bystyret 28. februar etterfulgt av generaldebatt om frivillighetspolitikk. Kulturdirektør Stein Tore Sorthe syntes det ble en interessant og god generaldebatt, og registrerer at politikerne har høye ambisjoner på dette feltet.

– Vi har med denne meldingen fått et godt styringsverktøy og bystyret supplerte med merknader som gir klare føringer på enkelte prioriterte områder. Noen av tiltakene kan vi starte opp med nokså umiddelbart. Oppstarten for andre og større prosjekter avhenger av når budsjettvedtakene vedtas. I tillegg står vi foran en kommunesammenslåing hvor det må tas en del organisatoriske avgjørelser. Disse avgjørelsene får betydning for når administrasjonen kan sette i gang med frivillighetspolitikken i Nye Kristiansand kommune. Så langt ligger det godt til rette for at vi kan få en positiv utvikling som blir merkbar for frivillig sektor i kommunen.

Frivillighetsmelding 2018

Oppretter frivillighetskoordinator

Den nye versjonen inneholder blant annet et helt nytt kapittel som konkretiserer kultursektorens målsettinger og strategier for frivillighetspolitikken. I tråd med dette skal kultursektoren ansette en egen frivillighetskoordinator, og opprette et frivillighetsråd.

– Denne meldingen sier noe om nåsituasjonen, i tillegg til handlingsmomenter fremover. Blant prioriteringene er at kommunen vil opprette en frivillighetskoordinator som skal jobbe kun mot frivillige organisasjoner. I tillegg vil vi opprette et frivillighetsråd som skal diskutere, fremme interesser og oppfatninger i frivillig sektor, sier leder av kulturstyret Terje Næss.

Viktig arbeid

I meldingen er det prioritert 13 fokusområder med ulikt fokus. Det som ofte går igjen er inkludering i dugnadskultur som leder av kulturstyret trekker frem som et viktig initiativ.

– Frivilligheten representerer en veldig stor betydning i samfunnet. I denne sammenhengen er det viktig å anerkjenne frivillighetens selvstendighet for arbeidet er ikke et tillegg til det offentlige som sådan. Mye av frivillig arbeid oppstår spontant, og forsvinner like fort som behovet er der, sier Terje Næss før han legger til:

– Frivillighet er en dynamisk kraft i samfunnet, og vi er helt avhengig av at det fungerer. For uten frivillighet ville Norge ha stoppet opp, og med denne meldingen ønsker vi å organisere frivilligheten på en mer effektiv måte. Vi har også et ønske om å evaluere frivilligheten årlig. Det vil ikke være like omfattende som vi gjorde denne gangen, men en evaluering for å vise hva som skjedd, hva slags planer det er og hvordan frivilligheten har agert på dette, sier Terje Næss.

Kontaktperson for media

Leder av kulturstyret, Terje Næss, mobil: 488 81 411

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 09.03.2018 14:39
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?