Gå til hovedinnhold

Framgang på nasjonale prøver – særlig i engelsk

Aldri før har så få elever i Kristiansand vært på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn. Framgangen er spesielt markert i engelsk.

Godt tilfreds

Resultatene av nasjonale prøver på 5. trinn viser at stadig færre elever er på det laveste mestringsnivået i lesing, regning og engelsk. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk, regning og lesing for elever på 5. trinn, ble lagt ut 29. november. Resultatene fordeles på tre mestringsnivåer, der nivå 3 er det høyeste.

Kristiansand

For Kristiansand kommune har det i mange år vært et mål å få stadig flere elever opp fra nivå 1.

Derfor er konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland godt tilfreds med resultatene fra årets nasjonale prøver på 5. trinn.

– Vi har aldri hatt færre elever på det laveste mestringsnivået i engelsk, lesing og regning på 5. trinn. I det store og hele ser vi også at tendensen de siste årene er at vi klarer å løfte flere fra nivå 1 til 2, uten at det går ut over andelen elever på mestringsnivå 3. Det er utrolig flott, sier Svein Ove Ueland.

– Det er også spesielt gledelig å se at det er skoler med flerkulturelt mangfold som trekker snittet i kommunen opp. Dette er et uttrykk for at FLiK-tenkning, med fokus på et inkluderende læringsmiljø, virker slik vi ønsker, sier oppvekstdirektøren.

Jobber målrettet

Han merker seg også en veldig positiv tendens i engelsk. De tre foregående årene har andelen elever på nivå 1 ligget på mellom 20,2 og 26,4 prosent. I år er andelen 17,5 prosent.

– Vi endret fokuset i opplæringen i engelsk etter ganske dårlige resultater i 2012/13. De siste årene har vi viet større oppmerksomhet til de yngste barna. Flere barnehager i Kristiansand har hatt engelskprosjekter, og engelskopplæringen har også fått en større plass på småskoletrinnet. I tillegg til dette, har de eksterne fagnettverkene vært gjennom en pedagogisk omstillingsprosess, med tyngde på differensiert undervisning og prosesser som «kollektiv læring», «vurdering for læring» og «dypere læring», sier Ueland.

Eksempel på hvordan kommunen har jobbet med engelsk i skolen.

Han peker også på at kommunen jevnlig følger opp hver enkelt skole gjennom ledelsesdialoger, der skolenes utviklingsplaner og arbeidsinnsatser er i fokus.

– I ledelsesdialogene vil vi gå enda nærmere inn på hva som særpreger undervisnings- og læringskulturen på hver enkelt skole, og hvilke eksterne og interne innsatser skolene mener er nyttige i det pedagogiske arbeidet, sier Svein Ove Ueland.

For media

Kontaktperson er Svein Ove Ueland: 908 41 127

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 29.11.2017 13:13
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?