Gå til hovedinnhold

Foto og tegninger fra byens første byplansjef

- Byplanlegger Erik Lorange, 98 år, har betydd mer for Kristiansand enn byens grunnlegger Christian IV, mener Frans-Arne H. Stylegar fra Multiconsult, initiativtaker til utstillingen «Fra byplanleggerens album». Fra 15. august kl 17.00 kan du se utstilt tegninger og fotografier laget av Kristiansands første byplansjef fra 1950 – 65.

Byplansjef fra 1950 – 1965

Kristiansands første byplansjef Erik Lorange. Han planla byen fra 1950 - 65 og la grunnlaget for byutvikling og bebyggelse slik vi har det i dag. Stillfoto fra film av Dagfinn Pettersen.

- Byplanlegger Erik Lorange gjorde Kristiansand til best i landet på byplanlegging i følge et stort oppslag i Aftenposten i 1967, forteller Stylegard. – Lorange var byplanleggeren i etterkrigstiden som også hadde stort fokus på boligutbygging. Kristiansand var derfor i mange år etter krigen den eneste storbyen som ikke hadde boligmangel. Dette mye på grunn av Loranges planlegging i etterkrigstiden, sier Stylegar.

Kristiansand i dag er på mange måter slik Lorange planla. Unntaket er Sørlandssenteret og næringsområdene på østsiden av byen.

Utstilling i Rådhuskvartalet

Utstillingen viser en rekke tegninger laget av Erik Lorange på reiser i utlandet. Her hentet han inspirasjon til byplanleggingen i Kristiansand.

Onsdag 16. august kl 17:00 åpner en utstilling med fotografier og tegninger av Erik Lorange, arkitekt og tidligere byplansjef i Kristiansand. Utstillingen vises i Rådhuskvartalet.

- Erik Lorange selv er i dag 98 år, men har dessverre ikke helse til å komme, forteller Stylegar. – Til åpningen kommer derfor sønnen Robert, også arkitekt, som vil fortelle litt om farens tid i Kristiansand under åpningen.

- Vi feirer også med kaffe og kake til alle som kommer, inviterer Stylegar.

Åpningen foretas av teknisk direktør Ragnar Evensen,  direktør John Olsen, Vest-Agder-museet og by-og arealplanlegger Frans-Arne H. Stylegar, Multiconsult, sammen med Robert Lorange.

Byplansjef Erik Lorange

Kristiansands første byplansjef Erik Lorange er i dag 98 år. Til utstillingsåpningen kommer sønnen Robert. Foto: Privat

Få andre har preget Kristiansand og byens form og utvikling som Erik Lorange (f.1919). Han var Kristiansands første byplansjef fra 1950-1965. Som byplansjef spilte han en nøkkelrolle når det gjaldt så ulike forhold som Posebyens bevaring, og utbyggingen av høyhus på Lund og Tinnheia.

Lorange, opprinnelig fra Finse, kom til Kristiansand med familien fra lederstillingen for «Brente Steders Regulering» i det krigsherjede Finnmark. Sammen med ham kom et knippe andre lovende unge arkitekter og planleggere. I noen år kom dermed Kristiansand til å stå i sentrum for nye ideer om byutvikling og byliv, om vern og sanering.

Sitat fra Erik Lorange

«By og land kan ikke betraktes som isolerte fenomener, men må sees på og utvikles i sammenheng. Dette fører til at analysene og planene ikke kan opphøre der hvor grensene går, men må vides ut til å omfatte hele byens naturlige oppland. De ofte kunstige grenser mellom by og land som administrative hensyn har skapt, må erstattes av en ny forståelse og en vilje til samarbeid mellom landsbygd og by, et samarbeid som vil fremme begge siders interesser

Initiativ fra Frans-Arne H. Stylegard, Multiconsult

Frans-Arne H. Stylegar i Multiconsult tok initiativet til utstillingen. Her viser han fargedias tatt av byplansjef Erik Lorange. Foto: Ragna Marie Henden

Initiativet til utstillingen kommer fra Frans-Arne Hedlund Stylegar, tidligere fylkeskonservator i Vest-Agder, nå by- og arealplanlegger i Multiconsult.

- Det er litt tilfeldig at vi har fått til denne utstillingen, sier Stylegar. – Jeg så utstillinger av Erik Loranges tegninger for flere år siden i Trondheim og på Arkitekthøyskolen i Oslo. Det var fine tegninger av bymiljøer i utlandet.  Jeg tok kontakt med Robert Lorange, sønn av Erik, for å høre om utstillingen også kunne vises i Kristiansand.

- Sønnen viste meg også fotografier som Erik har tatt i jobbsammenheng som byplansjef i Kristiansand. Lorange krevde at kommunen ga ham et godt fotoapparat i jobben, og det brukte han flittig og tok mange fargedias av utbygging og utvikling av Kristiansand. Dette er litt uvanlige bilder, og viser bygg under arbeid, som Varoddbroa, Solbygg og motiver som han tok i arbeidssammenheng. Vi viser derfor også bilder tatt av Erik Lorange i utstillingen.

Sort/hvitt film fra 1960 i Kristiansand

Utstillingen viser også en film fra Posebyen rundt 1960. En interessant film om folk og levekår på denne tiden. Stillfoto fra filmen.

I tillegg til bider og tegninger vises også en sort/hvitt film fra denne tiden,  laget av Dagfiinn Pettersen. Den viser byplansjefen i arbeid, og også mange artige og fine glimt fra hvordan folk bodde og levde i Posebyen på denne tiden, forteller Stylegar.

- Vi ønsker å vise noe av bredden i Loranges virke – og samtidig spenningsfeltet mellom arkitekten og kunstneren som lot seg fascinere av lune bymiljøer ute i Europa, og planleggeren som bygde de første «skyskraperne» i Kristiansand. Et spennende tilbakeblikk, sier Stylegar, og oppfordrer folk til å se utstillingen.

Du kan se utstillingen " Fra byplanleggerens album" i Rådhuskvartalets åpningstider,
fra kl 8.00 – 15.30, mandag – fredag, i første omgang ut september.

Mer om Erik Lorange her.

Kontakt

Frans-Arne Hedlund Stylegar, by- og arealplanlegger Multiconsult, mobil 908 19 657

Utstillingen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Multiconsult og Vest-Agder-museet.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.08.2017 11:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?