Gå til hovedinnhold

Harald Furre valgt til ordfører

Harald Furre (H) ble valgt til ny ordfører og Jørgen Kristiansen (KrF) til varaordfører i Kristiansand 14. oktober.

Ordfører

Kristiansand bystyre valgte Harald Furre til ordfører og Jørgen Kristiansen til varaordfører. (Foto: Charlotte Åsland Larsen)

 – Kjære bystyre. Tusen takk for tilliten! Det er en stor ære og et stort ansvar å være ordfører i Kristiansand. Jeg skal gjøre mitt beste for å fylle rollen, utvikle byen og landsdelen og representere bystyret og Kristiansands innbyggere på best mulig måte, sa Harald Furre etter at han 14. oktober var valgt til ordfører for de neste fire årene.

I talen takket han også avtroppende ordfører Arvid Grundekjøn for hans innsats.

– Grundekjøn har brukt fire år av en karriere preget av store oppgaver i næringslivet til å være ordfører i byen sin. Han har oppnådd mye. Det er en meget velordnet kommuneøkonomi som det nye bystyret overtar. Innbyggerne er svært tilfreds med byen sin, de har sågar kåret den til landets beste. Eldreomsorgen er god og drevet effektivt. Byens innbyggere er godt fornøyd med skolen. Kristiansand er en veldrevet kommune og et godt samspill mellom politisk ledelse og administrasjonen er en viktig årsak til det. Du har fylt ordførerrollen på din måte – du er trygg og kunnskapsrik og har bidratt til å bringe byen videre. Debatt og uenighet er en viktig del av demokratiet og det har du også bidratt til å skape, sa Furre.

I talen inviterte han også bystyret til et bredt og godt samarbeid til beste for byens og landsdelens innbyggere.

– I politikk skal det være strid og debatt – uten dette intet levende demokrati. Men vi må sørge for at det ikke blir spill og unødig mye uenighet. For vi har store oppgaver foran oss. Arbeidsledigheten stiger. Det er utrygghet rundt mange kjøkkenbord i byen vår. Kommunen må bidra på best mulig måte til å tilrettelegge for trygge arbeidsplasser og omstilling. Samtidig skal vi være stolt av en petroleumsteknologi-bransje som er og vil forbli verdensledende og en sentral del av byens økonomi. Europa og Norge står foran store utfordringer med å ta imot og integrere flyktninger og asylsøkere på en god måte. Kristiansand har vært og skal være en raus by. De som kommer skal tas imot og integreres på best mulig måte. Her må vi kombinere et varmt hjerte og en klar hjerne for å finne de beste løsningene, sa den nyvalgte ordføreren.

Han sa også at han ønsker flere politisk interessante debatter i bystyret, der det trekkes opp prinsipielle retningslinjer for kommunens arbeid.

Han tok også til orde for å oppgradere ordning «spørsmål til ordføreren».

– Jeg ser for meg at fristen for å gi svar kortes betydelig ned og at det gjøres større anstrengelser for å få medias oppmerksomhet omkring spørsmål og svar. På denne måten gis bystyret medlemmer enda bedre arenaer for å utøve sitt politiske virke. Endelig vil jeg foreslå at lederen for det største opposisjonspartiet får anledning til å jobbe med politikk på full tid, både for å bidra til en aktiv opposisjon, men også for å jobbe inn mot nasjonale myndigheter til beste for byen. Jeg vil snarest invitere gruppelederne til et møte for å finne praktiske løsninger omkring disse to initiativene. Kjære bystyre. Sammen skal vi lede byen de neste årene. Jeg ser frem til heftige, men også konstruktive diskusjoner i denne sal til beste for byens innbyggere. Igjen takk for tilliten, sa ordfører Harald Furre.

Bystyret

Det nye bystyret

Det var også valg av formannskap, kommunalutvalg, kontrollutvalg, klagenemnd, valg- og honorarkomité og forhandlingsutvalg til prosessen med kommunesammenslåing.

Formannskapet

Harald Furre (H)
Renate Hægeland (H)
Pål Harv (H)

Jørgen Kristiansen (KrF)
Grete Kvelland Skaara (KrF)
Tove C. Welle Haugland (KrF)

Stian Storbukås (FrP)

Ivar Bergundhaugen (V)

Mette Gundersen (Ap)
Trond Blattmann (Ap)
Åse Birgit Løvdal (Ap)

Melissa Lesamana (SV)

Hans Petter Horve (MDG)

 

Kommunalutvalget

Harald Furre (H)
Renate Hægeland (H)

Jørgen Kristiansen (KrF)
Grete Kvelland Skaara (KrF)

Trond Blattmann (Ap)
Mette Gundersen (Ap)
Abdullahi Alason (Ap)

Kontrollutvalget

Leder: Makvan Kasheikal (DEM)
Nestleder: Leif Oskar Hopland (Ap)
Terje Pettersen (H)
Vidar Karlsen (KrF)
Randi Bruvik Dahl (SV)

Valg- og honorarkomite

Leder: Jørgen Kristiansen (KrF)
Nestleder: Mette Gundersen (Ap)
Renate Hægeland (H)
Theodor B. Helland (FrP)
Hans Petter Horve (MDG)
Melissa Lesamana (SV)
Ivar Bergundhaugen (V)

Klagenemnda

Leder: Cathrine Skau Nilsen (Ap)
Nestleder: Nena Doder (PP)
Randi Haukom (H)
Anna Kile (KrF)
Helge Johansen (Ap)

Forhandlingsutvalg - kommunesammenslåing

Ordfører Harald Furre (H), varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) og opposisjonsleder Mette Gundersen (Ap).

KS Agder fylkesmøte 2015 - 2019

Pål Harv (H)
Grete Kvelland Skaara (KrF)
Øyvind Berntsen (FrP)
Mette Gundersen (Ap)
Trond Blattmann (Ap)

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 14.10.2015 21:30
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?